Parkeringsafgift - hvad gør jeg?

Har du fået en parkeringsafgift, så se her, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil gøre indsigelse.

Har du fået en parkeringsafgift, så se her, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil gøre indsigelse
Viden

Kommer du retur til bilen og har fået en parkeringsafgift, så kig efter en ekstra gang, om der skulle være et skilt eller lignende du ikke så, da du parkerede. Har du f.eks. overset et tydeligt skilt, og parkeringsafgiften dermed er berettiget, så betal afgiften hurtigst muligt.

1) Dokumenter parkering

Mener du, at parkeringsafgiften ikke er berettiget, så tag billeder af din bils placering, din p-billet eller p-skive, skiltningen i området, etc.

Læs også: Stil din p-skive rigtigt

2) Klag over parkeringsafgift 

Du skal herefter hurtigst muligt klage til den myndighed eller det selskab, der har udstedt afgiften. Sørg for at klage skriftligt, og gør det gerne elektronisk, så du kan dokumentere, at du har indsendt en klage. Du kan også med fordel bede om at få tilsendt parkeringsselskabets dokumentation for forseelsen. Typisk har parkeringsvagten taget billeder af din bil.

Parkeringsselskabet må ikke kræve behandlingsgebyr e.l. for at behandle din klage.

Får du svar på din klage, der forklarer hvorfor parkeringsafgiften er pålagt, og du herefter er enig i, at denne var berettiget, så betal afgiften med det samme. Hvis du fortsat mener afgiften er uberettiget, så klag igen skriftligt.

Læs også: Hvad gør jeg, hvis jeg har fået flere afgifter for samme parkering?

Er du ikke medlem?

Du skal være medlem af FDM for at få adgang til vores juridiske rådgivning og mange andre fordele.​​​​​
Læs mere

3) Skriv evt. til ejeren af parkeringspladsen

Udover at klage til den myndighed eller det selskab, der har udstedt afgiften, kan det i forbindelse med privat parkeringskontrol være en god ide også at skrive til ejeren af pladsen.

Oftest er det ikke parkeringsselskabet, der ejer pladsen, men derimod en butik, et indkøbscenter, et museum etc. Det kan være at ejeren ikke interesseret i utilfredse kunder og derfor vil være behjælpelig med at få annulleret parkeringsafgiften.

Gem alle breve, fotos etc. i sagen, så du til enhver tid kan dokumentere, hvad der er sket.

4) Du kan sende sagen i Parkeringsklagenævnet

Er din parkeringsafgift pålagt 1. juli 2018 eller senere, og er den udstedt af et privat parkeringsselskab, har du mulighed for at sende din klage til Parkeringsklagenævnet, hvis din klage er blevet afvist af parkeringsselskabet. FDM anbefaler dog, at du først sender afgiften til vurdering hos os, så du får sikkerhed for, at det er en klage, der kan behandles.

Du vil som medlem af FDM få vurderet din parkeringsafgift af vores juridiske rådgivere. Vi vil rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig og hjælpe dig videre i forløbet. Hvis din klage er egnet til Parkeringsklagenævnet, skal du oprettet en sag på nævnets hjemmeside.

Læs om: Parkeringsklagenævnet (eksternt link)

Her skal du indtaste de nødvendige oplysninger og vedhæfte relevant dokumentation for din sag fx billeder af parkering, skiltning, placering af bilen mv. Det koster 175 kr., som du får igen, hvis du vinder sagen. Vinder du ikke sagen, koster det kun gebyret.

På nævnets hjemmeside kan du også se, hvilke selskaber, der er tilmeldt Parkeringsklagenævnet, og dermed hvem, der lovligt kan udstede parkeringsafgifter.

Har du vundet sagen i klagenævnet, men nægter parkeringsselskabet at efterleve afgørelsen, kan du som medlem kontakte FDM

Kontakt FDM Rådgivning

Ofte stille spørgsmål om Parkeringsklagenævnet

Er det alle parkeringsafgifter, der kan behandles i Parkeringsklagenævnet?
Du kan få behandlet en klage over parkeringsafgifter udskrevet af private parkeringsselskaber. Har du fået en parkeringsafgift eller -bøde udstedt af kommunen eller politiet, kan du ikke bruge parkeringsklagenævnet, men skal i sidste ende have din sag behandlet af de danske domstole. 
Er du medlem af FDM, kan du tage en juridisk rådgiver med på råd, hvis du mener, at din parkeringsafgift er givet på et forkert grundlag.
Kan jeg få behandlet en afgift fra før 1. juli 2018 i parkeringsklagenævnet?
Desværre ikke. Er din parkeringsafgift fra før 1. juli 2018, er det i sidste ende de danske domstole, der skal behandle din sag. Er du medlem af FDM, kan du tage en juridisk rådgiver med på råd, hvis du mener, at din parkeringsafgift er givet på et forkert grundlag.
Koster det noget at tabe en sag?
Hvis du taber din sag i parkeringsklagenævnet, koster det kun gebyret på 175 kr. Du bliver altså ikke pålagt andre sagsomkostninger eller gebyrer efterfølgende.
Kan jeg bare sende min klage?
Før parkeringsklagenævnet kan behandle din klage, skal du have klaget til det selskab, der har udstedt afgiften. Sørg for at klage skriftligt, og gør det gerne elektronisk, så du kan dokumentere, at du har indsendt en klage. Fastholder parkeringsselskabet afgiften, kan du oprette en sag i parkeringsklagenævnet.
FDM anbefaler, at du inden da sender afgiften til vurdering hos FDMs jurister, så du har sikkerhed for, at det er en sag, der kan behandles.
Skal parkeringsselskabet være tilmeldt Parkeringsklagenævnet?
Ja. Det er et krav at man er tilmeldt Parkeringsklagenævnet, for at man som parkeringsselskab lovligt kan udstede parkeringsafgifter. På Parkeringsklagenævnets hjemmeside kan du se, hvilke selskaber, der er tilmeldt og fra hvornår.
Selvom et parkeringsselskab ikke er tilmeldt Parkeringsklagenævnet, kan nævnet godt behandle sagen.

 

Læs også: Alt om parkering på fdm.dk