Sådan klager du over en parkeringsafgift

Har du fået en parkeringsafgift? Og vil du gøre indsigelse og klage over den? Her får du hjælp og gode råd til, hvordan du griber det an.

Mand opdager p-afgift på sin forrude.
Viden

Kommer du retur til bilen og har fået en parkeringsafgift, så kig efter en ekstra gang, om der skulle være et skilt eller lignende, du ikke så, da du parkerede. Har du f.eks. overset et tydeligt skilt, og parkeringsafgiften dermed er berettiget, så betal afgiften hurtigst muligt.

Men mener du, at parkeringsafgiften ikke er berettiget, så får du her gode råd til, hvad du kan gøre, og hvordan du skal forholde dig.

Skillestreg

Illustration af underoverskrift1 | Dokumentér parkering

Mener du, at parkeringsafgiften ikke er berettiget, så tag billeder af din bils placering, din p-billet eller p-skive, skiltningen i området, etc.

Skillestreg

Illustration af underoverskrift2 | Klag over parkeringsafgift 

Du skal herefter hurtigst muligt klage til den myndighed eller det selskab, der har udstedt afgiften. Sørg for at klage skriftligt, og gør det gerne elektronisk, så du kan dokumentere, at du har indsendt en klage. Du kan også med fordel bede om at få tilsendt parkeringsselskabets dokumentation for forseelsen. Typisk har parkeringsvagten taget billeder af din bil.

Parkeringsselskabet må ikke kræve behandlingsgebyr e.l. for at behandle din klage.

Får du svar på din klage, der forklarer, hvorfor parkeringsafgiften er pålagt, og du herefter er enig i, at denne var berettiget, så betal afgiften med det samme. Hvis du fortsat mener afgiften er uberettiget, så klag igen skriftligt.

Skillestreg

Illustration af underoverskrift3 | Skriv evt. til ejer af parkeringsplads

Udover at klage til den myndighed eller det selskab, der har udstedt afgiften, kan det i forbindelse med privat parkeringskontrol være en god ide også at skrive til ejeren af pladsen.

Oftest er det ikke parkeringsselskabet, der ejer pladsen, men derimod en butik, et indkøbscenter, et museum etc. Det kan være, at ejeren ikke er interesseret i utilfredse kunder og derfor vil være behjælpelig med at få annulleret parkeringsafgiften.

Gem alle breve, fotos etc. i sagen, så du til enhver tid kan dokumentere, hvad der er sket.

Skillestreg

Illustration af underoverskrift4 | Send evt. sagen i Parkeringsklagenævnet

Er din parkeringsafgift udstedt af et privat parkeringsselskab, har du mulighed for at sende din klage til Parkeringsklagenævnet, hvis din klage er blevet afvist af parkeringsselskabet. FDM anbefaler dog, at du først sender afgiften til vurdering hos os, så du får sikkerhed for, at det er en klage, der kan behandles.

Du vil som medlem af FDM få vurderet din parkeringsafgift af vores juridiske rådgivere. Vi vil rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig og hjælpe dig videre i forløbet. Hvis din klage er egnet til Parkeringsklagenævnet, skal du oprettet en sag på nævnets hjemmeside.

Læs mere: Parkeringsklagenævnet (eksternt link)

Ofte stillede spørgsmål om Parkeringsklagenævnet

Er det alle parkeringsafgifter, der kan behandles i Parkeringsklagenævnet?
Du kan få behandlet en klage over parkeringsafgifter udskrevet af private parkeringsselskaber. Har du fået en parkeringsafgift eller -bøde udstedt af kommunen eller politiet, kan du ikke bruge parkeringsklagenævnet, men skal i sidste ende have din sag behandlet af de danske domstole. 
Er du medlem af FDM, kan du tage en juridisk rådgiver med på råd, hvis du mener, at din parkeringsafgift er givet på et forkert grundlag.
Kan jeg få behandlet en afgift fra før 1. juli 2018 i Parkeringsklagenævnet?
Desværre ikke. Er din parkeringsafgift fra før 1. juli 2018, er det i sidste ende de danske domstole, der skal behandle din sag. Er du medlem af FDM, kan du tage en juridisk rådgiver med på råd, hvis du mener, at din parkeringsafgift er givet på et forkert grundlag.
Koster det noget at tabe en sag?
Hvis du taber din sag i Parkeringsklagenævnet, koster det kun gebyret på 175 kr. Du bliver altså ikke pålagt andre sagsomkostninger eller gebyrer efterfølgende.
Kan jeg bare sende min klage?
Før Parkeringsklagenævnet kan behandle din klage, skal du have klaget til det selskab, der har udstedt afgiften. Sørg for at klage skriftligt, og gør det gerne elektronisk, så du kan dokumentere, at du har indsendt en klage. Fastholder parkeringsselskabet afgiften, kan du oprette en sag i Parkeringsklagenævnet.
FDM anbefaler, at du inden da sender afgiften til vurdering hos FDMs jurister, så du har sikkerhed for, at det er en sag, der kan behandles.
Skal parkeringsselskabet være tilmeldt Parkeringsklagenævnet?
Ja. Det er et krav, at man er tilmeldt Parkeringsklagenævnet, før et parkeringsselskab lovligt kan udstede parkeringsafgifter. På klagenævnets hjemmeside kan du se hvilke selskaber, der er tilmeldt og fra hvornår.
Selvom et parkeringsselskab ikke er tilmeldt Parkeringsklagenævnet, kan nævnet godt behandle sagen.

På klagenævnets hjemmeside skal du indtaste de nødvendige oplysninger og vedhæfte relevant dokumentation for din sag f.eks. billeder af parkering, skiltning, placering af bilen mv. Det koster 175 kr., som du får igen, hvis du vinder sagen. Vinder du ikke sagen, koster det kun gebyret.

På nævnets hjemmeside kan du også se hvilke selskaber, der er tilmeldt Parkeringsklagenævnet, og dermed hvem, der lovligt kan udstede parkeringsafgifter.

Har du vundet sagen i klagenævnet, men nægter parkeringsselskabet at efterleve afgørelsen, kan du som medlem kontakte FDM.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Har du fået en parkeringsafgift, kan du som medlem få vurderet parkeringsafgiften og få rådgivning om det videre forløb. Vi hjælper dig med din klage, og i principielle tilfælde kan vi gå i retten med din sag.

Bliv medlem