Undgå en afgift for parkering

Det kan være svært at finde vej igennem junglen af regler, når det gælder parkering. Her er nogle gode råd, så du undgår parkeringsafgifter i fremtiden.

Bilist finder ærgerlig p-afgift i forrude
Viden

Selvom andre bilister har parkeret et sted, hvor det ikke er tilladt, gør det ikke din parkering lovlig. Her kan du læse, hvad du skal være særligt opmærksom på, så du undgår kedelige overraskelser, når du parkerer både når du parkerer din bil på offentlig vej og på privat område.

Illustration af underoverskriftHvilke regler gælder for parkering på offentlig vej?

Spærrelinjer: Hvis kørebanen op mod et vejkryds er inddelt i vognbaner ved hjælp af spærrelinjer (fuldt optrukkede linjer), må der hverken parkeres ud for spærrelinjerne eller mindre end 5 meter før, de begynder. Det gælder også, selvom der kun er én kørebane i hver retning. Det gælder også, hvis afstand imellem køretøj og spærrelinje er mindre end 3 meter.

10 meter-reglen: Du må ikke standse eller parkere i et vejkryds eller i en afstand af 10 meter eller mindre fra kanten af den tværgående kørebane eller cykelsti. Mange bilister har svært ved at gennemskue denne regel, for hvor måler man præcis de ti meter fra? Det, og meget mere, kan du se i videoen "Sådan undgår du typiske p-fejl" i den blå boks herunder.

Pas på disse parkeringsfælder

Her får du gode råd til at undgå typiske p-fejl og dermed få en parkeringsafgift.

Udkørsel fra cykelsti: En udkørsel fra en cykelsti, der løber langs kørebanen, betyder, at der er standsnings- og parkeringsforbud 5 meter før udkørslen og ud for selve udkørslen. Det gælder også, selvom en anden bilist har parkeret hen over nedkørslen, så den ikke er synlig. Er der sidevej på modsatte side af vejen og cykelsti, hvor du parkerer, så pas på!

Hvis cykelstien løber på tværs af kørebanen, men ikke langs en tilsvarende tværgående kørebane, må du ikke standse eller parkere mindre end 5 meter fra den tværgående cykelsti.

Parkering på fortove og skillerabat: Det er som udgangspunkt ulovligt at standse eller parkere helt eller delvist på fortovet eller i skillerabat inden for byzoneskiltene.

Uden for byzoneskiltene kan køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortovet eller i skillerabat.

Kommunerne har mulighed for at tillade parkering på fortov og/eller skillerabat. Det vil fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, eller ved fx optegnede parkeringsbåse eller særlig skiltning på stedet. Du kan finde en oversigt med kommunale parkeringsbekendtgørelser ved at følge linket herunder. 

Søg her: Find kommunale parkeringsbekendtgørelser (eksternt link)

Parkeringszoner: Parkeringszoner på offentlige områder skal skiltes både ved indkørsel til zonen og som udgangspunkt inden for zonen. Inden for zonen skal der skiltes med såkaldte infotavler, så parkeringsreglerne er synlige i hele parkeringszonen. En undtagelse kan være, hvis der er tale om en mindre parkeringszone med samme type veje. Zonetavlerne kan beskrive, at parkering i området kun må ske i opmærkede p-båse, tilladt parkeringstid i fx to timer i bestemte tidsrum, eller at der skal betales for parkering i zonen

Vær opmærksom, når du bruger p-apps

P-apps har gjort det nemmere at betale for parkering. Men stol ikke blindt på teknikken.

P-skive: Ved ankomst skal du sætte viseren på din p-skive frem til det nærmeste kvarter. Er klokken fx 15.10, når du stiller bilen, skal du placere viseren på 15.15. Efter mange bilister har fået elektroniske parkeringsure, er der givet en del p-afgifter for at have to parkeringsskiver i bilen. Husk derfor, at du kun må have en synlig parkeringsskive/-ur i bilen også selv om du har indstillet p-skiven rigtigt.

Læs mere: Sådan stiller du p-skiven rigtigt

Parkeringsbillet: Læs på billetautomaten, hvad du skal betale og hvornår. Tjek at p-billetten du får, er rigtig. Læg billetten inden for forruden, så den kan læses udefra. Husk at gyldig p-billet ikke ophæver et parkeringsforbud eller træder i stedet for at stille p-skiven hvis der er tidsbegrænsning.

Læs mere: Regler for parkering på offentlig område

Illustraion af underoverskriftHvilke regler gælder for parkering på privat område?

Skiltning: Vær opmærksom på særlige skilte ved indkørsel til en p-plads eller et p-hus, der afviger fra officielle skilte. Læs skilteteksten grundigt. Er skiltet tydeligt, har du accepteret betingelserne for parkering. Hvis du er i tvivl eller finder betingelserne urimelige, så kør væk og find et andet sted at parkere

Restriktioner: Pas på hvis der er flere restriktioner på samme område. Fx et område, der er delt i en privat og en offentlig del. På samme område kan der også være to private p-selskaber, hvor forskellig skiltning og billetautomater kan forvirre. Der kan også være enkelte båse eller områder, der er underlagt særlige betingelser såsom særlig p-tilladelse eller handicapparkering

Særlige regler på privat område: Vær også opmærksom på, at private parkeringsselskaber ikke skal:

  • tillade af- og pålæsning uden betaling eller parkeringstilladelse
  • have lempeligere regler for invalidebiler eller motorcykler.

Læs mere: Regler for parkering på privat område

Illustration af underoverskriftHvad skal du gøre, hvis du vil klage over en p-afgift?

Hvis parkeringsafgiften ikke er rigtig, så klag skriftligt med det samme. Får du svar på din klage, der forklarer, hvorfor parkeringsafgiften er pålagt, og du er enig, så betal den. Hvis du fortsat mener, at parkeringsafgiften er forkert, så klag igen skriftligt. Gem alle papirer i sagen og tag fotos af bil, skilte og p-plads.

Som medlem af FDM kan du få vurderet din sag hos os og søge rådgivning om, hvilke muligheder du har.

Læs mere: Sådan gør du, hvis du får en parkeringsafgift

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Har du fået en parkeringsafgift, kan du som medlem få vurderet parkeringsafgiften og få rådgivning om det videre forløb. Vi hjælper dig med din klage, og i principielle tilfælde kan vi gå i retten med din sag.

Bliv medlem