Undgå en afgift for parkering

Det kan være svært at finde vej igennem junglen af regler, når det gælder parkering. Her er nogle gode råd, så du undgår parkeringsafgifter i fremtiden.

Her er nogle gode råd, så du undgår parkeringsafgifter i fremtiden.
Viden

Selvom andre bilister har parkeret et sted, hvor det ikke er tilladt, gør det ikke din parkering lovlig. Se hvad du skal være særligt opmærksom på, så du undgår kedelige overraskelser, når du parkerer.

Parkering på offentlig vej

10 meter reglen. Du må ikke standse eller parkere i et vejkryds eller i en afstand af 10 m eller mindre fra kanten af den tværgående kørebane eller cykelsti. Mange bilister har svært ved at gennemskue denne regel. Hvor langt er 10 meter, og hvor måler man præcis fra? Se hvordan i videoen nedenfor.

Udkørsel fra cykelsti. En udkørsel fra en cykelsti, der løber langs kørebanen, betyder, at der er standsnings- og parkeringsforbud 5 m før udkørslen og ud for selve udkørslen. Det gælder også, selvom en anden bilist har parkeret hen over nedkørslen, så den ikke er synlig. Er der sidevej på modsatte side af vejen og cykelsti, hvor du parkerer, så pas på!

Hvis cykelstien løber på tværs af kørebanen, men ikke langs en tilsvarende tværgående kørebane, må du ikke standse eller parkere mindre end 5 meter fra den tværgående cykelsti.

Husk at stille p-skiven til ankomsttidspunktet eller nærmeste kvarter herefter.

Spærrelinjer. Hvis kørebanen op mod et vejkryds er inddelt i vognbaner ved hjælp af spærrelinjer (fuldt optrukket linjer) må der hverken parkeres ud for spærrelinjerne eller mindre end 5 meter før de begynder. Det gælder også, selvom der kun er én kørebane i hver retning. Det gælder også, hvis afstand imellem køretøj og spærrelinje er mindre end 3 m.

Parkering på fortov. Det er som udgangspunkt ulovligt at standse eller parkere helt eller delvist på fortovet inden for byzoneskiltene. Uden for byzoneskiltene kan køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortovet.

Kommunerne har mulighed for at tillade parkering på fortov. Det vil fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller særlig skiltning på stedet.

Parkeringszoner. Parkeringszoner på offentlige områder skal skiltes både ved indkørsel til zonen og som udgangspunkt inden for zonen. Inden for zonen skal der skiltes med såkaldte infotavler, så parkeringsreglerne er synlige i hele parkeringszonen. En undtagelse kan være, hvis der er tale om en mindre parkeringszone med samme type veje. Zonetavlerne kan beskrive at parkering i området kun må ske i opmærkede p-båse, tilladt parkeringstid i f.eks. to timer i bestemte tidsrum eller at der skal betales for parkering i zonen

P-skiven. Ved ankomst skal du sætte viseren på din p-skive frem til det nærmeste kvarter. Er klokken f.eks. 15.10, når du stiller bilen, skal du placere viseren på 15.15. Efter mange bilister har fået elektroniske parkeringsure, er der givet en del p-afgifter for at have to parkeringsskiver i bilen. Husk derfor, at du kun må have en synlig parkeringsskive/-ur i bilen - også selv om du har indstillet p-skiven rigtigt.

Se også: Sådan stiller du p-skiven rigtigt

Parkeringsbillet. Læs på billetautomaten, hvad du skal betale og hvornår. Tjek at p-billetten du får, er rigtig. Læg billetten indenfor forruden, så den kan læses udefra. Husk at gyldig p-billet ikke ophæver et parkeringsforbud eller træder i stedet for at stille p-skiven hvis der er tidsbegrænsning.

Læs mere: Regler for parkering på offentlig område

Se i videoen, hvordan du undgår de typiske p-fejl:

 

 

Parkering på privat område

Skiltning. Vær opmærksom på særlige skilte ved indkørsel til en p-plads eller et p-hus, der afviger fra officielle skilte. Læs skilteteksten grundigt. Er skiltet tydeligt, har du accepteret betingelserne for parkering. Hvis du er i tvivl eller finder betingelserne urimelige, så kør væk og find et andet sted at parkere

Restriktioner. Pas på hvis der er flere restriktioner på samme område. Fx et område, der er delt i en privat og en offentlig del. På samme område, kan der også være to private p-selskaber, hvor forskellig skiltning og billetautomater kan forvirre. Der kan også være enkelte båse eller områder der er underlagt særlige betingelser, såsom særlig p-tilladelse eller handicapparkering

Særlige regler på privat område. Vær også opmærksom på, at private parkeringsselskaber ikke skal:

  • tillade af- og pålæsning uden betaling eller parkeringstilladelse
  • have lempeligere regler for invalidebiler eller motorcykler.

Læs mere: Regler for parkering på privat område

Hvis du bruger en p-app til at betale med

P-apps til mobilen har gjort det nemmere at betale for parkeringen. Men du skal  ikke stole blindt på teknikken. Flere af de populære p-apps har det nemlig med at miste stedsansen. Det viser en test, FDM har lavet af seks p-apps i København. Se vores tips til at bruge p-app i videoen her:

 

Hvis du vil klage over en afgift for parkering

Hvis parkeringsafgiften ikke er rigtig, så klag skriftligt med det samme. Får du svar på din klage, der forklarer, hvorfor parkeringsafgiften er pålagt, og du er enig, så betal den. Hvis du fortsat mener, at parkeringsafgiften er forkert, så klag igen skriftligt. Gem alle papirer i sagen og tag fotos af bil, skilte og p-plads. Som medlem af FDM kan du få vurderet din sag hos os og søge rådgivning om, hvilke muligheder du har.

Se også: Sådan gør du, hvis du får en parkeringsafgift

Kontakt FDM rådgivning