Parkering af motorcykel: Sådan er reglerne

Som udgangspunkt gælder der de samme parkeringsregler for motorcykler som for alle andre motorkøretøjer. Læs her om de vigtigste regler.

Foto: Colourbox
Viden

Hvilke parkeringsregler gælder for MC? Det er et spørgsmål, vi ofte får her i FDM. Derfor har vi nedenfor samlet de vigtigste ting, du som MC-kører skal være opmærksom på, når du parkerer din motorcykel.

Illustration af underoverskriftHvilke regler gælder ved standsning og parkering på fortov?

Forbuddet mod at standse eller parkere helt eller delvist på fortov inden for byzonerne gælder også motorcykler. Vær opmærksom på, at fortovet ikke kun er begrænset til fortovsfliserne, men som udgangspunkt dækker arealet fra kantstenen til husmuren. 

Uden for byzone-område kan motorcyklen standses eller parkeres delvist på fortovet. 

Kommunerne kan dog lave lokale lempelser via en lokal bekendtgørelse.

Læs mere: Disse kommuner har lempelse (eksternt link)

Selvom du før har parkeret på fortovet med din MC uden at få en parkeringsafgift, betyder det ikke, at det er eller har været tilladt. 

Illustration af underoverskriftHvad gælder ved tidsbegrænset parkering på offentlig vej?

En MC skal ikke anvende p-skive, når du parkerer den på steder med tidsbegrænset parkering.

Du er dog stadig forpligtet til at overholde tidsbegrænsningen.

Illustration af underoverskriftHvordan er reglerne ved parkering i parkeringsbås?

Du må gerne parkere din motorcykel i almindelig p-bås. Men hvis p-båsen er reserveret f.eks. til handicappede eller en særlig køretøjstype, skal du respektere dette.

Hvis motorcyklen er 3-hjulet, skal du parkere den i båsens længderetning.

Illustration af underoverskriftHvilke regler gælder for betalingsparkering på offentlig vej?

Den enkelte kommune kan bestemme, om der nogle steder i kommunen skal anvendes p-billet eller ej. Det er op til hver enkelt kommune, om motorcykler skal fritages for at trække p-billet. 

Hvis du vil undgå, at p-billetten flyver af eller bliver taget af andre, kan du overveje at benytte mobilbetaling af parkeringsbilletten, hvis den løsning er tilgængelig på parkeringspladsen. 

Illustration af underoverskriftHvilke regler gælder for parkering på private parkeringspladser?

Motorcyklister skal på private parkeringspladser følge samme regler som alle andre, med mindre andet fremgår af skiltningen. Hvis der ikke er nævnt særlige regler for motorcykler, gælder altså samme krav om p-billet, parkering inden for afmærket p-bås etc.

På en række private parkeringspladser kan du også betale for parkeringen via mobilbetalingsordninger.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Har du fået en parkeringsafgift, kan du som medlem få vurderet parkeringsafgiften og få rådgivning om det videre forløb. Vi hjælper dig med din klage, og i principielle tilfælde kan vi gå i retten med din sag.

Bliv medlem