Parkeringsregler for MC

Som udgangspunkt gælder der de samme parkeringsregler for motorcykler, som for alle andre motorkøretøjer. Læs her om de vigtigste regler.

Foto: Colourbox
Viden

FDM bliver ofte spurgt om, hvilke parkeringsregler der gælder for MC. Derfor har vi nedenfor samlet de vigtigste ting, man som MC-kører skal være opmærksom på.

Standsning og parkering på fortov

Forbuddet mod at standse eller parkere helt eller delvist på fortov indenfor byzonerne gælder også motorcykler. Vær opmærksom på, at fortovet ikke kun er begrænset til fortovsfliserne, men som udgangspunkt dækker arealet fra kantstenen til husmuren. 

Udenfor byzone-område kan motorcyklen standses eller parkeres delvist på fortovet. 

Kommunerne kan dog lave lokale lempelser via en lokal bekendtgørelse.

Se her: Disse kommuner har lempelse (eksternt link)

Selvom du før har parkeret på fortovet med din MC uden at få en parkeringsafgift, betyder det ikke, at det er eller har været tilladt. 

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Har du fået en parkeringsafgift, kan du som medlem få vurderet parkeringsafgiften og få rådgivning om det videre forløb. Vi hjælper dig med din klage og i principielle tilfælde kan vi gå i retten med din sag.

Bliv medlem

Tidsbegrænset parkering på offentlig vej

En MC skal ikke anvende p-skive, når du parkerer den på steder med tidsbegrænset parkering. Du er dog stadig forpligtet til at overholde tidsbegrænsningen.

Parkering i parkeringsbås

Du må gerne parkere din  motorcykel i almindelig p-bås. Men hvis p-båsen er reserveret til fx handicappede eller en særlig køretøjstype, skal du respektere dette. Hvis motorcyklen er 3-hjulet, skal du parkere den i båsens længderetning.

Betalingsparkering på offentlig vej

Den enkelte kommune kan bestemme, om der nogle steder i kommunen skal anvendes p-billet eller ej. Det er op til hver enkelt kommune, om motorcykler skal fritages for at trække p-billet. 

Hvis du vil undgå, at p-billetten flyver af eller bliver taget af andre, kan du overveje at benytte mobilbetaling af parkeringsbilletten, hvis den løsning er tilgængelig på parkeringspladsen. 

Parkering på private parkeringspladser

Motorcyklister skal på private parkeringspladser følge samme regler som alle andre, med mindre andet fremgår af skiltningen. Hvis der ikke er nævnt særlige regler for motorcykler, gælder altså samme krav om p-billet, parkering indenfor afmærket p-bås etc.

På en række private parkeringspladser kan du også betale for parkeringen via mobilbetalingsordninger.

Kontakt FDM rådgivning