Find de rigtige dæk

Når du skal finde de rigtige dæk, skal du huske at undersøge kvalitet og oprindelse. Husk også, at dæk af samme mærke kan have vidt forskellige egenskaber.

Når du skal finde de rigtige dæk, skal du huske at undersøge kvalitet og oprindelse.
Viden

Selv om et dæk er af et anerkendt mærke, bør du alligevel se efter, hvor det er fremstillet. Det fremgår af E-mærkningen, som er din garanti for, at dækket er typegodkendt i henhold til EUs såkaldte ECE-30 regulativ. Det er en produktionsnorm, der stiller krav til dækkvalitet, mærkning og hastighed.

Se også efter DOT-mærket, som er den amerikanske kvalitetsstandard. Efter DOT-mærket skal der være en datomærkning, som enten kan være et serienummer eller produktionsuge/år. E- og DOT-mærkerne garanterer ikke noget som helst, hvis der ikke bagved står et godkendelsesnummer og kode for oprindelsesland, f.eks. E4 = Holland.

Bjerg- og snefnugsymbol på et dæk
Bjerg- og snefnugsymbol på et dæk

Bland ikke sommer- og vinterdæk

Når dækket er forsynet med et M+S-mærke, betyder det, at dækket enten er et vinterdæk eller et helårsdæk. M+S-mærkede dæk skal altid monteres på alle fire hjul og må altså ikke forekomme blandet med sommerdæk. Vinterdæk er mærket med et bjerg- og snefnug-symbol, og det viser, at dækket er specielt udviklet til vinterkørsel.

Læs også: Sommerdæk til bilen

Læs også: Vinterdæk til bilen

Hastighedskoder - sommerdæk

Dækket skal have en hastighedskode, der svarer til de hastigheder, bilen maksimalt er typegodkendt til at køre med. Det er altså ikke tilstrækkeligt at købe L-mærkede dæk til max. 120 km/t, fordi fartgrænserne i Danmark nu en gang er maksimalt 130 km/t.

Det er bilens topfart, der er afgørende. Kører du stærkere, end dækket er beregnet til, risikerer du, at dækket eksploderer. Det kan få alvorlige følger for dig selv og dine medtrafikanter.

Hastighedskoder - vinterdæk

Vinterdæk behøver ikke svare til den typegodkendte tophastighed, dog skal dækket minimum have hastighedskode Q.

Hvis vinterdækkenes hastighedskode ikke svarer til bilens tophastighed, skal der ved kørsel i Tyskland være en seddel eller mærkat i førerens synsfelt, der viser de monterede dæks maksimale hastighed. Denne seddel skal du selv lave og sætte i vinduet. Der er ikke særlige krav til udformningen.

 

Bogstavkode Maks. hastighed, km/t
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
Z over 240

Forskel på sommer og vinterdæk

Aldrig under 1,6 mm mønsterdybde 

Dækmønstret på bilen er også af stor betydning for bilens opførsel på vejen, og særligt på en våd vejbane spiller dækmønstret en stor rolle. Loven foreskriver en mønsterdybde på minimum 1,6 mm. Til sammenligning kan det nævnes, at et nyt dæk har en mønsterdybde på mellem 7 og 8 mm, afhængig af dæktype og dækfabrikat.

Alle nye dæk har en lille markering på siden "TWI" (TreadWearIndicator), som angiver, at en særlig slidmarkering (tværrib) er indlagt i mønstret ud for dette mærke. Når dækket er nedslidt til 1,6 mm, ses tværribben, og dækket skal kasseres.

FDM anbefaler at et dæk skiftes, når dækmønstret er slidt ned til 3 mm.

FDM anbefaler at et dæk skiftes, når dækmønstret er slidt ned til 3 mm. Herefter er dækkets egenskaber på våd vej stærkt begrænset, og sikkerheden dermed reduceret.

Bedste dæk forrest eller bagerst på bilen?

Hvis der er forskellig mønsterdybden i slidbanen på de forreste og bageste dæk, eller hvis du kun anskaffer to nye dæk, melder spørgsmålet sig ofte: hvor skal dækkene med det bedste mønster monteres?

Når det er sikkerheden, der skal være i højsædet, handler det om, at dækkene kan overføre flest mulige bremsekræfter og sideføringskræfter til vejen. De mest kritiske manøvrer er baghjulsudskridning og akvaplaning på baghjulene. Det er derfor vigtig, at baghjulene har bedst muligt greb i vejbanen. Det opnår du, når de bedste dæk er monteret på baghjulene. Det vil sige de dæk, der har det mest slidmønster.

Opbevaring af dæk

Dæk monteret på fælge skal opbevares stablet eller hængende på et dækstativ. Løse dæk uden fælge opbevares oprejst og drejes en gang imellem, så de ikke får flade punkter. Dæk skal opbevares mørkt, køligt og tørt. Derved bevares deres egenskaber længst muligt.

Se hvordan du opbevarer bilens dæk

Hvis et dæk opbevares f.eks. på et loft, hvor der kan blive meget varmt under tagpladerne, mister gummiet sin smidighed. Det er klogt at rengøre dækkene, inden de sættes til opbevaring.

Læs mere: Opbevaring af dæk

Dæk til campingvogne

Oplysningerne på siden her gælder også i vid udstrækning dæk til campingvogne. Ved campingvogns dæk skal du dog yderligere sikre dig, at det såkaldte belastningsindeks er stort nok til at bære campingvognen inklusive last.

Tjek på dæk til campingvognen

Som regel er der jo kun to hjul på en campingvogn. For dæk til campingvogen og trailere gælder, at dækket må belastes med 10 pct. mere end der et godkendt til. Dæk til campingvogne, der er tempo 100 godkendt, må max være seks år gamle. 

Har du yderligere spørgsmål, og er du medlem af FDM, er du velkommen til at kontakte FDMs Rådgivning.

Kontakt FDMs Rådgivning vedr. dæk

Bestil hjulskift hos FDM