Trailer og campingvogn registreret i udlandet

Er din bil eller påhængskøretøj registreret i udlandet, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for kørsel i Danmark.

Er din bil eller påhængskøretøj registreret i udlandet, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for kørsel i Danmark.
Viden

I Danmark gælder der særlige regler, hvis du kører bil og anhænger, der er indregistreret i hvert sit land. Det afhænger af kombinationen af bil og anhænger, om du overholder loven.

Udenlandsk bil - dansk anhænger

Når en udenlandsk bil sammenkobles med et dansk påhængskøretøj, er det bilens hjemlands regler, der er gældende. Den udenlandske bils registrerede trækvægte skal stemme overens med det danske påhængskøretøjs tilladte totalvægt.

Sammenkoblingen kan foregå uden forudgående godkendelse hos en dansk myndighed.

Det er kun personer, som ikke har fast bopæl i Danmark, der lovligt må føre en udenlandsk indregistreret bil i Danmark.

Dansk bil - udenlandsk anhænger

Det er ikke lovligt at benytte udenlandsk anhænger i kombination med dansk bil ved kørsel i Danmark.

Læs mere: Regler for trailere og campingvogne i udlandet

Bestil syn