Hvad betyder grøn strøm?

Her kan du blive klogere på, hvordan strømmen hos Jysk Energi bliver grøn. FDM Strøm har ét klimablad.

Sådan skifter din strøm farve

Strømmen, der kommer ud af din stikkontakt, er den samme. Dine lamper lyser på samme måde, og tv'et kører som det plejer. Så du kan ikke mærke forskel på, om strømmen kommer fra vedvarende eller fossile brændstoffer.

Forskellen er, at Jysk Energi køber "oprindelsesgarantier" svarende til den mængde strøm, de sælger dig. På den måde sikrer de, at den strøm, du har brugt i løbet af et helt år, er blevet dækket af energi fra vedvarende energikilder.

Det skal Jysk Energi kunne gøre rede for (de er underlagt revisionskontrol), hvor de skal kunne dokumentere en balance mellem hvor meget klimavenlig strøm, de sælger og indkøber.

Oprindelsesgarantier er certifikater, der udstedes af el-producenten på den mængde grøn strøm, de vedvarende energikilder har produceret og leveret til det fælles elnet. Det er disse certifikater, Jysk Energi går ind og køber på dine vegne.

Hvad betyder de grønne blade?

Forbrugerombudsmanden har lavet en mærkningsordning, der skal gøre det nemmere for dig som forbruger at vælge strøm, der kommer fra vedvarende energikilder. Mærkningsordningen omfatter en blad-mærkeordning, hvor elprodukterne deles op i to produktkategorier:

Et klimablad

Et klimablad

Elprodukter med ét klimablad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da elselskabet køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

To klimablade

To klimablade

Elprodukter med to blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da elselskabet køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Din elleverandør har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.