Forbruger og købsinformation - FDM medlemskab og bilsyn

Betalingsvilkår

Den samlede udgift for et medlemskab af FDM samt et bilsyn er 649 kr. for det første år. Herefter er prisen for et FDM medlemskab 640 kr. p.a. Betalingen foregår som forudbetaling for et år ad gangen.

Betalingen for bilsynet kan enten foretages på fdm.dk eller efter at synet er foretaget i testcentret.

 

Fortrydelsesret

Du har mulighed for at fortryde indgåelsen af denne aftale. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor aftalen blev indgået.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Du vil modtage disse oplysninger fra os på en email umiddelbart efter at købet af aftalen er foretaget.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil meddele os dette skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. 

Underretning om, at du har fortrudt købet, skal gives til:

FDM
Firskovvej 32
2800 Kongens Lyngby
Email: kontaktfdm@fdm.dk
Telefon: 70133040
Fax: 45 27 09 93

Du har mulighed for at anvende Forbrugerlovens standard fortrydelsesformular til meddele os din fortrydelse, men dette er ikke obligatorisk.

Download standard fortrydelsesformular (medlemskab)

Download standard fortrydelsesformular (bilsyn)

Du har også mulighed for at indsende en utvetydig meddelelse om fortrydelse på vores hjemmeside fdm.dk/kundeservice. Hvis du anvender denne mulighed, kvitterer vi omgående via email for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

 

Når du har fortrudt

Hvis du udøver din fortrydelsesret i forbindelse med dette køb, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde dette køb. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har ønsket noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. 

 

Aftalens varighed

Aftalen om medlemskabet har en varighed på minimum 5 måneder, hvorefter aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

 

Reklamationsret

Du kan som udgangspunkt reklamere i mindst 3 år, efter at du har indgået aftale om FDM medlemskab. Har du en klage skal du reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamationen bedes sendt til kontaktfdm@fdm.dk.

 

Er du herefter fortsat utilfreds 

Skulle du herefter fortsat være uenig, kan du indbringe sagen for domstolene. Du kan læse mere på www.domstol.dk.