Grønt lys for tysk vejskat

EU har overraskende godkendt Tysklands planer om at opkræve den kontroversielle Maut, der rammer udenlandske bilister. Et skridt i den gale retning, mener FDM, som er bekymret for, at andre lande vil følge efter.

Trafik

Efter års tovtrækkeri og efter i første omgang at have været kendt ulovlig er EU tilsyneladende vendt 180 grader og har nu godkendt Tysklands planer om at indføre en vejskat for at køre på tyske motorveje. Det skriver flere tyske medier.

Ifølge blandt andet Süddeutsche Zeitung har EU's transportkommissær, Violeta Bulc, på et møde torsdag med Tysklands transportminister, Alexander Dobrindt, sagt god for indførslen af den såkaldte Pkw Maut. Ifølge den tyske minister skal provenuet øremærkes investeringer i vejinfrastrukturen.

Hvornår den tyske vejskat vil gælde fra, er endnu uvist. Til gengæld synes det sikkert, at opkrævningen vil ske gennem en vignette-ordning, der fås for 10 dage, en måned eller et år, og prisen afhænger af bilens miljøegenskaber.

LÆS OGSÅ: Tysk vejskat droppes indtil videre

Rammer udenlandske bilister

Med grønt lys fra Bruxelles synes vejen dermed banet for den kontroversielle Maut. Det er ellers ikke mere end godt et år siden, at EU stillede sig i vejen for selvsamme Maut, som man dengang mente var diskriminerende. Den tyske Maut rammer nemlig alene udenlandske bilister, da vejskatten modregnes i tyske bilisters ejerafgift.

LÆS OGSÅ: EU angriber tyske vejskat

Af samme årsag har den hollandske transportminister allerede meddelt, at man vil tage sagen til EU-Domstolen. Også fra Østrig møder EU's kovending i sagen skarp kritik, skriver Süddeutsche Zeitung.

Også herhjemme følger regeringen sagen.

"Regeringen følger nøje med i Tysklands beslutning om at indføre en vejskat, som har til formål at få udenlandske bilister til at bidrage til vedligeholdelse af den tyske infrastruktur. Vi skal blandt andet sikre os, at ordningen ikke bryder med det fundamentale princip om, at bilister i EU ikke bliver diskrimineret på baggrund af deres nationalitet," skriver transportminister Ole Birk Olesen i en mail til FDM.

Bilisterne har allerede betalt

Også FDM har tidligere kritiseret planen om en tysk vejskat og ærgrer sig derfor over EU's godkendelse.

”At man i EU-Kommissionen tilsyneladende er kommet på andre tanker og nu har godkendt den tyske Maut, undrer og ærgrer os. Men det ændrer ikke på, at vi i FDM fortsat mener, det strider mod EU-traktatens artikel 18, der forbyder diskriminering på baggrund af nationalitet. Desuden er en vejskat, der alene rammer udenlandske bilister, et opgør med princippet om fri bevægelighed. Som vi også tidligere har påpeget, betaler udenlandske bilister allerede i dag mere end dobbelt så meget i brændstofafgifter, som deres slid på de tyske veje koster,” siger afdelingschef i FDM, Torben Lund Kudsk, og tilføjer:

LÆS OGSÅ: Tyskere på vejskattejagt

”Vi kan godt være bekymret for, at andre lande nu vil følge Tysklands eksempel og opkræve yderligere betaling for at køre på vejene. Det selvom en rapport fra bilklubbernes paraplyorganisation FIA fornylig dokumenterede, at de europæiske bilister allerede i dag betaler langt mere i skatter og afgifter end deres slid på vejnettet berettiger til.”

LÆS OGSÅ: Tyskland vedtager vejskat fra 2016