Forsøg giver grønt lys for højere fart på udvalgte veje

Vejstandarden er afgørende for, om det er sikkert at sætte farten op, viser forsøg. Det er afgørende, at hastigheden tilpasses de lokale forhold, mener FDM, som længe har efterlyst differentierede hastigheder.

Trafik

Det går ikke nødvendigvis ud over trafiksikkerheden, hvis bilisterne får lov at træde lidt hårdere på speederen på udvalgte veje.

Det er konklusionen i en ny rapport fra Vejdirektoratet, som netop har evalueret et forsøg, hvor bilisterne på 18 udvalgte lande- og motortrafikveje i perioden 2011 til 2014 har kunnet køre 90 km/t mod de normalt tilladte 80 km/t.

Undervejs har man løbende sammenlignet udviklingen i trafikuheld på tilsvarende veje, der ikke har været omfattet af forsøget med højere hastighed.

LÆS OGSÅ: Højere fartgrænse giver bedre trafik

Fald i trafikuheld

At det ikke nødvendigvis er farten i sig selv, der er farlig, fremgår af rapporten. Faktisk er antallet af uheld i forsøgsperioden faldet til 15 ulykker og 11 personskader om året på de udvalgte strækninger. Inden forsøget lå det tal på 18 ulykker og 13 personskader om året.

Korrigerer man tallene for de senere års generelle fald i trafikulykker, ligger antallet af ulykker på strækningerne imidlertid lidt over det forventede.

Særligt på landeveje med grøfter og vejtræer og veje at lavere standard viser forsøget, at der her er en sammenhæng mellem højere fart og antallet af ulykker på forsøgsstrækningerne. Det er til trods for, at man i forbindelse med forsøget har etableret sikkerhedsforbedringer på de udvalgte veje.
Til gengæld har den højere fart ikke haft nogen særlig negativ betydning for trafiksikkerheden på motortrafikvejene.

LÆS OGSÅ: Fri bane for 90 km/t

Farten ikke eneste faktor

”Forsøget bekræfter os i, at farten ikke er eneste faktor, der er afgørende for sikkerheden. Afgørende er, at fartbegrænsningen passer til vejen. Derfor mener FDM også, at der er potentiale i at sætte hastigheden op på udvalgte strækninger, hvis vejene indrettes til det. Det afgørende er, at hastigheden tilpasses de lokale forhold,” siger afdelingschef i FDM Torben Lund Kudsk.

Rapporten viser også, at farten har en afsmittende effekt på vejene, der støder op til forsøgsstrækningerne, hvor bilisterne har svært ved at lette foden fra speederen.

”De differentierede hastigheder stiller naturligvis nogle krav til bilisterne, som skal være bedre til at sænke farten igen, når man kører fra strækninger med forhøjet hastighed. Ellers er det, at det går ud over trafiksikkerheden,” siger Torben Lund Kudsk.

LÆS OGSÅ: Nu får bilejeren ansvaret for fartbøden

Ministerros til bilisterne

Også transportminister Hans Christian Schmidt hilser evalueringen velkommen.

”Rapporten viser os, at forsøget med at hæve hastighedsgrænserne overordnet set er gået fint. Jeg vil gerne rose bilisterne for, at de har kørt fornuftigt i den forløbne periode. Men vi kan også se, at der er forskellige forhold, vi skal være opmærksomme på,” siger ministeren i en pressemeddelelse.

Han vil nu præsentere rapporten for partierne i den grønne forligskreds og drøfte muligheden for at sætte hastigheden op på yderligere strækninger.

LÆS OGSÅ: Se bødetaksterne for at køre for stærkt i bil