Nye dieselbiler bliver ofre for symbolpolitik

Nye dieselbiler bliver ofre for symbolpolitik
Fotograf:
FDM Mener

Står det til Københavns overborgmester Frank Jensen, skal nye dieselpersonbiler indregistreret fra årsskiftet 2018/19 forbydes adgang til de københavnske veje. Frem mod 2027 skal også de ældre dieselbiler løbende udfases af trafikken.

Nu er det heldigvis ikke de københavnske kommunalpolitikere, der kan lovgive om så indgribende tiltag. Derfor forbliver forslaget et slag i luften her op til det kommende kommunalvalg. Men der er alligevel grund til at se nærmere på rationalet for det vidtgående forslag.

Nye biler forurener mindre end de ældre

Modsat alle andre lande og byer vil man i København begynde med at forbyde de allernyeste dieselmodeller, hvilket må siges at være absurd. Rationalet er, at bilproducenterne snyder så meget med miljøgodkendelserne på biler, at de nyeste biler forurener lige så meget som de ældre.

Men er det nu også korrekt? Det er rigtigt, at nogle bilproducenter har optimeret bilerne til at bestå laboratorietest, og at nogle af bilmodellerne i den virkelig trafik derfor har haft markant højere udledning.

Men inden 2019 vil nye skrappere EU-krav få effekt. Derfor vil de nyeste dieselbiler til den tid også i praksis have en meget lav emission. Med andre ord; det vil have en forsvindende lille effekt, at gå efter de nyeste personbiler.

Overborgmesterens ønsker om at forbyde dieseldrevne personbiler vil have en endog meget lille sundhedseffekt

Luftforureningen kommer langvejs fra

Skal der sættes ind mod luftforureningen er det nødvendigt at se på, hvor forureningen stammer fra. Her har vi i Danmark faktisk omfattende studier og modelberegninger af luftforureningen og dens kilder.

Forskerne beregner, at 540 københavnere dør for tidligt som følge af luftforurening, så det er bestemt en problemstilling der skal tages meget alvorligt. Men tallene viser desværre også at det reelt er meget lidt man kan gøre i eksempelvis København eller Aarhus da cirka 80 procent af forureningen kommer udefra – noget helt fra udlandet.

I et svar til Folketinget sidste efterår fastslog miljøministeren, at trafikken i København kun er kilden til 21 af de 540 for tidlige dødsfald – og det er vel og mærke al trafik - ikke kun dieselpersonbilerne.

Ud fra trafiksammensætningen er det muligt at estimere de dieseldrevne personbilers andel. I København er de faktisk kun kilden til omkring seks ud af de 540 dødsfald – det er én procent. Det er én procent for mange, men det viser, at dieselbilerne i København langt fra er hovedproblemet - og slet ikke de nyeste modeller.

Læs mere: Du kan fortsat trygt købe dieselbil

FDM: Stil krav til producenterne

FDM tager bilernes miljøpåvirkning meget alvorligt. Vi arbejder tæt sammen med vores udenlandske søsterklubber om at miljøteste biler og forsøger at presse producenterne og politikerne til øgede miljøkrav.

Men vi kæmper også imod usaglige tiltag, der ikke løser problemerne, men snarer leder tankerne hen på symbolpolitik. Overborgmesterens ønsker om at forbyde dieseldrevne personbiler vil have en endog meget lille sundhedseffekt. Til gengæld vil det give mange bilister et stort mobilitetsproblem.

Derfor vil det være bedre at fortsætte med gradvis at stramme såvel euronormer og krav til CO2-udledningen. Herved sikrer vi, at det er markedet og ikke politikerne, der finder de mest omkostningseffektive løsninger.

Læs mere: Miljøzone med begrænset miljøgevinst

Giv bilisterne et alternativ

Vil man gøre noget lokalt i København, er det nødvendigt at se på alle kilderne til luftforureningen - ikke kun trafikken. Sker det, vil det naturligvis være på sin plads også at se på, om alle ældre dieselbiler, varevogne mv. fortsat skal have adgang til byen, eller om de gradvis skal forbydes, som det er sket i eksempelvis mange tyske byer.

Læs mere: Efter dieselgate: Vi vælger VW og diesel i stor stil

Man kunne også arbejde mere aktiv for at give bilisterne et godt alternativ til at tage bilen hele vejen ind i centrum – f.eks. kan man bygge et parkér og rejs-anlæg på Amager.

Skal du vælge benzin, diesel eller el? - tag FDM med på råd