En ny normal for bilmarkedet

Med de nye afgiftsregler træder en ny virkelighed for bilmarkedet i kraft. Som forbruger får du lettere adgang til at købe miljøvenlige og sikre biler. Overvejer du at lease, er der nye forhold, du skal være særligt opmærksom på.

Med de nye afgiftsregler træder en ny virkelighed for bilmarkedet i kraft.
Fotograf:

Foto

colourbox
FDM Mener

Lovforslaget om ændring af bilafgifterne er nu endelig vedtaget, og bilmarkedet skal genfinde en ny normal.

FDM har tidligere rost politikerne for nu for tredje år i træk at nedsætte bilafgifterne og for deres bestræbelser på at fjerne den forvridning, der var opstået i afgiftsniveauerne mellem biler til privat salg og leasingbiler. Om det sidste lykkes, må tiden vise.

Netop indgrebet mod leasingfiduser er den del af lovforslaget, der uden tvivl har givet størst debat og affødt flest spørgsmål. Den måde leasinghullet er blevet forsøgt lukket, er uden tvivl en svær balance i forhold til EU-regler, men nogen elegant løsning kan man ikke påstå, at der er tale om.

Samlet set må man også med en let hovedrysten konstatere, at nok er afgiften blevet sænket, men den i forvejen komplicerede registreringsafgiftslov er blevet om end endnu mere kompliceret.

Læs også: FDM mener: Sænk og omlæg bilafgifterne

Gode vilkår for hybrid og elbiler

Som bilisternes forbrugerorganisation ser vi frem til, at de nye afgiftsregler vil øge salget af mere sikre og miljøvenlige biler. Det er tydeligt, at vi står over for et gennembrud for opladningshybrid­bilerne, som er blandt de biler, der får den største fordel af afgiftsnedsættelsen.

Nok er afgiften blevet sænket, men den i forvejen komplicerede registreringsafgiftslov er blevet om end endnu mere kompliceret.

Netop opladningshybrider er en oplagt trædesten på vejen mod fuldt batteridrevne el- og brintbiler. Der nogle, som mener, at elbilerne er blevet glemt i aftalen. Det er de ikke, men da de fleste elbiler i dag betaler under 10.000 kr. i registreringsafgift, er det naturligt, at det ikke er her afgiftsnedsættelsen slår igennem. 

Læs mere: Elbil eller ej

Leasingmarkedet skal genfinde sig selv

Mens bilsalget så småt er ved at komme op i gear igen, hænger leasingmarkedet stadig i bremsen. De nye regler med krav om, at en leasingbils afgift skal genberegnes efter fire måneder, har helt naturligt rystet et markedet, hvor mange udbydere netop spekulerede i at få bilen afgiftsberegnet kunstigt lavt.

En ny normal vil dog uden tvivl også hurtigt indfinde sig. Leasing er også stort i vore nabolande, der ikke brandbeskatter biler, og hvor leasing- og bilbranchen ikke kan jonglere sig til profit med kreativ udnyttelse af værdibaserede afgifter.

Læs mere: Skal du lease eller købe?

Sig nej til at genberegne leasingprisen

Mens leasingmarkedet på ny dukker frem af krudttågerne, er FDM imidlertid nødt til at advare forbrugerne. Nogle leasingudbydere er åbenbart at den opfattelse, at det skal være forbrugerens problem, at leasingselskabet kan risikere at få en højere afgift efter fire måneder, når afgiften skal genberegnes.

Det gør de ved at indskrive sig ret til at ændre leasingydelsen - efter kontrakten er indgået. I vores optik kan det kun være leasingselskabet problem, hvis de ikke er i stand til at ramme en brugtvognspris på en bil fire måneder ud i fremtiden. Det er trods alt det, leasingselskaberne burde være eksperter i – at beregne afskrivning på biler og sætte leasingydelserne derefter.

Hvis du mødes af en leasingkontrakt, hvor ydelsen kan stige, bør du ganske enkelt vælge en anden leasingudbyder

Vælg en anden leasingudbyder

FDM mener, at forbrugerne har krav på, at prisen holder. Det er den, man budgetterer efter, og det er netop den kendte, faste pris, der er et af de elementer, der hidtil har gjort privatleasing attraktivt og trygt. Hvis prisen pludseligt stiger efter en genberegning, kan man måske slet ikke betale den nye ydelse, eller man kunne måske i stedet have valgt en anden bil – eller i stedet have købt en.

Derfor opfordrer vi til, at du som forbruger stemmer med fødderne. Hvis du mødes af en leasingkontrakt, hvor ydelsen kan stige, bør du ganske enkelt vælge en anden leasingudbyder.

Læs også: Brug FDMs leasingkontrakt

Vi har en klar forventning om at privatleasing er kommet for at blive, og at leasingmarkedet hurtigt kommer til at blomstre igen. Nu blot på mere fair vilkår i forhold til markedet for bilkøb.