Tunnel med tårnhøj hightech

Den nye Nordhavnstunnel i København får det mest avancerede i sikkerhed og overvågning. Bl.a. er der snesevis af kameraer, fuldautomatisk kontrol af farligt gods, sprinkleranlæg – og så er der en mystisk pukkel på vejen, før man kører ned i tunnelen.

Skilte ved øst-indkørslen.
Fotograf:

Foto

Torben Arent
Trafik

Det tager 55 sekunder – maks. – at køre gennem hele Nordhavnstunnelen, men på den korte tur er bilisterne pakket tæt ind i sikkerheds- og overvågningssystemer, som næppe noget andet sted i Danmark.

ITS-systemer med trafikoplysninger til bilisterne har høj prioritet, og allerede på Helsingørmotorvejen kan bilister se, om et spor eller hele tunnelen er lukket. Københavns Kommune har her overtaget Vejdirektoratets nu lukkede ITS-skærme.

Læs også: Dyrt hul i jorden giver bedre vej til København

Tunnelens mange finesser

Skulle der ske et uheld i et af tunnelrørene – eller skal der foretages service – er det ikke muligt at have modkørende trafik i det andet rør. Det skyldes den ændrede afslutning ved Svanemøllehavnen. Først når tunnelen forlænges til Nordhavn, kan det lade sig gøre.

Nødsporet er sparet væk, men der er skruet op for al øvrig sikkerhed.

Læs mere: Trafiktavler spares væk

 • Vognbaner kan spærres elektronisk. Bomme
  kan lukke tunnelen i begge ender

  I begge ender af tunnelen er der en lille bule på vejen for at forhindre oversvømmelse

 • Fartgrænsen justeres elektronisk – maks. 60 km/t. pga. manglende nødspor
 • Hvis tunnelen er spærret, får bilister besked på Helsingørmotorvejen om at dreje fra tidligere (Ring 2/Turborgvej)
 • Lyssignaler i den østlige ende arbejder sammen med trafikstrømmen i tunnelen. Hvis der er kø østgående, vil signaler stå mere på grønt, for at undgå kø i tunnelen
 • I begge ender af tunnelen er der en lille bule på vejen for at forhindre oversvømmelse.
 • Et fuldautomatisk vandtågeanlæg – unikt i Danmark – kan slukke eller dæmpe brande
 • Store ventilatorer kan sende beskidt luft – eller farlig røg – ud af tunnelen
 • Kameraer detekterer, hvilke typer farligt gods der på et hvert tidspunkt befinder sig i tunnelen
 • Kameraer registrerer automatisk, hvis en bil går i stå
 • Tunnelen og de tilhørende veje og kryds er massivt videoovervåget
 • Et lokalt FM-net gør det muligt at sende beskeder via DRs radiokanaler til bilister, der befinder sig i tunnelen. F.eks. at de skal flygte til modsatte tunnelrør
 • Redningsmandskab har deres eget radionet i tunnelen, men der er ikke lokale mobilantenner til bilisterne. Signalet i den forholdsvis korte tunnel burde være godt nok uden, vurderer Københavns Kommune
 • Der er nøddøre mellem de to rør med korte mellemrum
 • Ved brand i tunnelen lukkes begge rør, så det andet kan bruges til evakuering
 • Anlægget har to helt separate strømforsyninger
 • Batterier sikrer lys og kommunikation i en time ved totalt strømsvigt. Vandpumper kan drives med diesel
 • Tunnelen – og resten af Nordhavnsvej – overvåges døgnet rundt af Vejdirektoratet i Trafiktårnet ved Kalvebod Brygge

 

Overvågningskameraer.
Tunnelen er massivt overvåget. Kameraerne har automatisk funktion til at opdage holdende biler. Andre kameraer aflæser skilte på lastbiler for at tjekke, hvilken type farligt gods, der på et hvert tidspunkt befinder sig i tunnelen.

 

ITS-tavler på Nordhavnsvej.
Fartgrænsen kan justeres efter forholdene, og bilister får besked om særlige 'hændelser', f.eks. kø eller lukning af tunnelen. Fotos: Torben Arent

 

Batterier
Tunnelen har batterier, der kan drive lys, tavler og kommunikation i mindst en time.
Tunnelrøret
Tunnelen har ventilation som sikkerhed ved brand og lignende. Bemærk det manglende nødspor.
Fartgrænsen er 60 km/t.
Fartgrænsen er maks. 60 km/t., selvom vejen er firesporet med midterautoværn.
Afgreningskammer.
Denne spøgelsestunnel på ca. 200 meter ligger gemt bag en mur. Den vil ligge øde hen i op mod ti år, indtil tunnelen er forlænget til Nordhavn.

Se dronefilm om Nordhavnsvej: