Folketinget vedtager privat p-klagenævn

Folketinget har netop vedtaget at der skal oprettes et uvildigt klagenævn for de private parkeringsselskaber. Godt for retssikkerheden, mener FDM, der ser frem til at deltage i nævnet.

Bilist

Klagevejen over private parkeringsafgifter bliver fra næste år knap så lang og ujævn.

Et bredt flertal i Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der pålægger landets private parkeringsselskaber at oprette et uvildigt klagenævn. Nævnet skal være etableret senest 1. juli 2018.

LÆS OGSÅ: Minister vil pålægge private p-selskaber at oprette klagenævn

Hidtil har forbrugerne været henvist til domstolene, hvis de ville klage over en privat p-afgift, hvilket givetvis har afholdt mange fra at klage over en p-afgift. Med vedtagelsen af det nye klagenævn bliver det nu langt nemmere.

”Jeg er glad for, at et bredt flertal af Folketingets partier bakker op om de foreslåede mere rimelige og fornuftige parkeringsregler. Mit indtryk er, at mange bilister længe har opfattet området som værende uigennemskueligt. Som reglerne er i dag, vil man være nødsaget til at gå til domstolene, hvis man som bilist er uenig i en parkeringsafgift udstedt på et offentligt tilgængeligt privat område i eksempelvis et shoppingcenter. Det afholder mange fra at klage. Og det er ikke rimeligt,” udtaler transportminister Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Kontakt FDMs juridiske rådgivning

Naturligt med FDM i klagenævn

FDM har gennem flere år efterlyst et klagenævn på det private parkeringsområde. Derfor er FDM også tilfredse med vedtagelsen af et parkeringsklagenævn.

”Vores oplevelse er, at mange løber panden mod en mur, hvis de ønsker at klage over en privat parkeringsafgift. Derfor er vi naturligvis glade for udsigten til, at der nu endelig kommer et klagenævn. Det er godt for retssikkerheden og vil gøre det både billigere og mere overskueligt at klage over en afgift, man mener er urimelig,” siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange, og tilføjer:

LÆS OGSÅ: Sådan skal private p-pladser skiltes

”Vi har gennem årene været i dialog med branchen om netop et klagenævn. Som bilejernes forbrugerorganisation forventer vi derfor at blive indbudt til at sidde med. Det vil kun være naturligt, og det er et arbejde, vi glæder os til at deltage i.”

LÆS OGSÅ: Det betyder nyt p-klagenævn for dig

Vejdirektoratet skal lave parkeringskontrol

Udover et privat parkeringsklagenævn har Folketinget også vedtaget, at parkeringskontrollen, og dermed muligheden for at udskrive parkeringsafgifter på statsvejene, bl.a. motorvejene, kan overgå fra politiet til Vejdirektoratet. Derudover kan en vejmyndighed ikke længere etablere eksempelvis bilfri zoner på private fællesveje uden politiets og grundejernes samtykke. Begge dele træder i kraft fra 1. juli 2017.

Endelig er det fra 1. juli 2017 ikke længere forbudt at standse og parkere i yderrabatten i byzonerne, med mindre der er skiltet med det.

SE VIDEO: Undgå parkeringsfælder - det siger reglerne