Grebet strammes om kommuners p-indtægter

Ny aftale betyder, at kommuner fremover kun må putte en mindre del af parkeringsindtægter i egen lomme.
Parkeringsindtægter bør gå til bedre parkering, mener FDM, der hilser aftalen velkommen.

Ny aftale betyder, at indtægter fra parkering i højere grad modregnes i kommunernes statstilskud.
Bilist

Parkeringsindtægter kommer fremover til at skæppe en smule mindre i de kommunale kasser.

En ny aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti betyder nemlig, at grebet strammes om de kommunale p-indtægter, så de i højere grad skal dele indtægterne med staten.

Ifølge en pressemeddelelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vil regeringen og Dansk Folkeparti gøre det mindre lukrativt at opkræve parkeringsafgifter. Det gør de ved at stramme modregningsordningen, som både omfatter kommunens indtægter fra betalingsparkering og parkeringsafgifter.

Når bilisterne betaler for at stille bilen, skal pengene gå til trafikale investeringer. Ikke til at fylde kommunekassen op

Læs også: Kommuner tjener millioner på parkering

Modregnes i bloktilskud

Konkret betyder det, at 70 procent af en kommunens indtægter fra betalingsparkering fra 2019 bliver modregnet i bloktilskuddet. De øvrige 30 procent må kommunen stadig selv beholde. Tilsvarende modregning vil ske i forhold til indtægter fra parkeringsafgifter. I dag må kommunerne selv beholde halvdelen.

Læs også: Kender du de kommunale parkeringsregler?

Det skønnes, at den nye model vil øge modregningen med 300-350 millioner kroner årligt.

”P-billetter må ikke være en pengemaskine eller skjulte skatter for kommunerne. Vi skal ikke straffe travle familier, der er afhængige af bilen for at få hverdagen til at hænge sammen, og erhvervsdrivende, der har behov for at transportere deres varer ud til deres kunder. Når bilisterne betaler for at stille bilen, skal pengene gå til trafikale investeringer. Ikke til at fylde kommunekassen op eller bruge pengene på andre områder,” udtaler økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Læs også: Aalborg indfører ulovlig prisstigning på parkering

P-indtægter tæt på 1 mia. kr. 

FDM afdækkede allerede sidste år, hvor meget kommunerne årligt får ind i parkeringsindtægter. I 2016 beløb de sig til mere end 800 millioner kroner. Heraf kom de 548 millioner kroner fra betalingsparkering.

Derfor hilser FDM også den nye aftale velkommen.

”FDM bakker op om ethvert tiltag, der sikrer, at kommunernes parkeringskontrol og betalingsparkering sker ud fra trafikale hensyn, og ikke af hensyn til indtægterne i kommunekassen. En stramning af modregningsordningen som aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti er et skridt i den rigtige retning,” siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange, og tilføjer:

”Bilisterne betaler årligt op mod en milliard kroner i parkeringsbilletter, beboerlicenser og parkeringsafgifter. Det er kun rimeligt, at disse penge bruges på at forbedre parkeringsvilkårene og ikke på at fylde en slunken kommunekasse.”

Aftalen om den nye modregning træder i kraft fra 2019.  

Køb p-skive i FDM netbutik