Stort set gratis at fjerne den høje registreringsafgift på biler

Den danske registreringsafgift er stadig blandt de højeste i verden. Nye tal fra Finansministeriet viser, at det stort set ingenting koster at fjerne den høje afgift på 150 procent på biler.

Nye tal fra Finansministeriet viser, at det stort set ingenting koster at fjerne den høje afgift på 150 procent på biler.
Bilist

I forbindelse med sidste års sænkning og omlægning af registreringsafgiften var det oprindelige udspil fra regeringen en flad afgift på 105 procent. Det endte som bekendt med en anden løsning, hvor den lave sats blev sænket til 85 procent og skalaknækket hævet markant.

Liberal Alliance har bedt Finansministeriet regne på, hvad det vil koste statskassen at sænke afgifterne. Svaret er, at det næsten ingenting koster at fjerne den høje afgift på biler.

Hvis man fjerner den høje registreringsafgiftssats på 150 procent og nøjes med en flad afgift på 85 procent, vil det kun koste statskassen 100 mio. kroner. Dette skal ses i lyset af et samlet statsbudget på over 1.000 milliarder og et samlet provenu fra bilafgifter på 50 milliarder kroner. Beregningerne viser, at en lavere afgift vil få bilkøberne til at efterspørge dyrere biler, og det vil øge arbejdsudbuddet.

Hvis man fjerner den høje registreringsafgiftssats på 150 procent og nøjes med en flad afgift på 85 procent, vil det kun koste statskassen 100 mio. kroner

Læs også: Sæt afgifter ned og få fokus på miljøet

Vismænd: Bilafgifterne er for høje

Det er ikke kun set fra forbrugerne, at det er en god idé at sænke bilafgifterne. Også de uafhængige vismænd i Det Økonomiske Råd har regnet sig frem til, at de danske registreringsafgifter er alt for høje.

I stedet mener de, at afgifterne helt burde afskaffes og erstattes med en beskatning på brugen af bilen, der tager højde for hvor og hvornår bilen bruges. Sådan en løsning vil kun fylde omkring halvdelen af det provenu, bilafgifterne i dag kaster af sig.

Læs også: Vismænd: Danske bilafgifter er alt for høje

Ikke flere lappeløsninger

Der er brug for en langsigtet plan, hvor bilafgifterne indrettes, så det gavner den enkelte forbruger såvel som samfundet. FDM mener, første skridt på denne vej er, at de nuværende bilafgifter sænkes og omlægges til et afgiftssystem, hvor afgiften er beregnet ud fra bilens tekniske egenskaber frem for dens værdi. Hvor afgiften betales løbende, som vi kender det med grøn ejerafgift.

Som afgiftssystemet er skruet sammen i dag, betales der en alt for høj afgift på de mere avancerede biler, der i forvejen er dyrere, men som tager betydeligt hensyn til miljøet som fx elbiler.

Høje afgifter er ikke miljøvenlige

”De danske bilafgifter er stadig blandt verdens højeste, og de er stadig værdibaserede. Det er fortsat med til at hindre, at danskerne vælger sikre, miljøvenlige biler, der modsvarer deres behov. FDM opfordrer politikerne til at genoverveje behovet for en afgift på 150 procent - ikke mindst fordi den høje afgift i sig selv er en hindring for en omlægning til et teknisk baseret afgiftssystem. Hvis danskerne for alvor skal vælge el- og hybridbiler, er den værdibaserede afgift på op til 150 procent heller ikke vejen frem,” siger Torben Lund Kudsk, afdelingschef i FDM.

Hvis danskerne for alvor skal vælge el- og hybridbiler, er den værdibaserede afgift på op til 150 procent heller ikke vejen frem

I efteråret indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om omlægning af bilafgifterne. Den betød, at registreringsafgiften blev sat til 85 procent af bilens værdi op til 185.000 kr., mens afgiften på det, der ligger derudover, blev på 150 procent.

Læs også: Sænk og omlæg bilafgifterne