Sæt afgifterne ned og få fokus på miljøet

Som bilist betaler du alt for meget i afgift, når du køber bil. Ny analyse fra Det Miljøøkonomiske Råd når frem til samme konklusion. Skal vi gavne miljøet, bør vi ændre bilafgifterne.

Skal vi gavne miljøet, bør vi ændre bilafgifterne.
FDM Mener

At de danske bilafgifter er alt for høje, er ingen nyhed. Det har FDM påpeget i flere år, og det samme gør nu de økonomiske vismænd.

I den seneste analyse fra det Miljøøkonomiske Råd ser vismændene på, hvordan vi i Danmark mest effektivt reducerer udledningen af drivhusgasser. EU kræver nemlig, at vi frem mod 2030 sænker CO2-udledningen med 39 procent for de sektorer, der ikke er underlagt kvoter. Det der populært kaldes biler, boliger og bønder.

Læs mere: En ny normal for bilmarkedet

Danske bilister er overbeskattede

På bilområdet er det vismændenes klare anbefaling, at man ikke pålægger bilisterne yderligere afgifterne for at nå klimamålene. Argumentet er, at det samfundsøkonomisk er for dyrt at begynde med bilområdet, da biler i forvejen er alt for hårdt beskattet – selv efter de seneste tre års afgiftsnedsættelser.

Beregningerne viser, at biler er mellem 50 og 120 procent overbeskattet set i forhold til de negative samfundsøkonomiske effekter, bilismen har  

På bilområdet anbefaler vismændene derfor, at bilafgifterne i form af registreringsafgiften og ejerafgiften reduceres markant og på sigt omlægges til en kørselsafgift.

Læs mere: Sænk og omlæg bilafgifterne

Afgift på brugen af bilen - ikke købet

FDM er enig i, at vi skal helt væk fra en købsafgift på biler. I stedet skal vi have en beskatning på brugen af bilen og ikke ejerskabet.

Derfor støtter vi også på længere sigt ideen om kørselsafgifter. Men vi er dog ikke overbevist om, at tiden er moden til at implementere et avanceret og dyrt kørselsafgiftssystem i Danmark. Systemerne er endnu ikke tilstrækkeligt afprøvede, og drifts- og kontrolomkostningerne vil formentlig stadig være alt for høje. 

Indtil da mener vi derfor, at løsningen er den, vi i 2016 fremlagde i samarbejde med DI, Bilbranchen i DI og De Danske Bilimportører. I det fælles politiske oplæg foreslog vi, at registreringsafgiften og den grønne ejerafgift blev erstattet af en lavere afgift, der blev opkrævet løbende og var baseret på bilernes miljø- og sikkerhedsmæssige egenskaber.

Læs mere: Smartere afgifter giver bedre biler

Politikerne bør tænke sig om

Partierne bag sidste års forlig på bilafgifterne har indikeret, at vi ikke skal forvente flere bilafgiftsændringer i denne regeringsperiode.

Vi har fuld forståelse for, at der fra flere sider ønskes ro om bilafgifterne. Omvendt vil vi opfordre til, at embedsfolk og politikere bruger tiden frem mod næste finanslovsforhandlinger på at nærlæse vismændenes grundige analyse og anbefalinger samt lade sig inspirere af FDM samt bilbranchens fælles oplæg til en ny afgiftsmodel. 

For vi er endnu slet ikke i mål på bilafgiftsområdet. De danske bilafgifter er stadig alt for høje. Spørg bare de økonomiske vismænd.

Læs også: FDMs trafikpolitiske program