Nyt klagenævn for privat parkeringskontrol

Nyt parkeringsklagenævn skal gøre det nemmere at klage over private kontrolafgifter. Godt for forbrugerne mener FDM, der længe har efterlyst et klagenævn.

Nyt klagenævn skal gøre det nemmere at klage over en privat p-afgift.
Bilist

Hvor bilister tidligere måtte en tur omkring domstolene, bliver det nu både nemmere, hurtigere og billigere at få afgjort en sag mod et privat parkeringsselskab.

Søndag den 1. juli træder et nye parkeringsklagenævn nemlig i kraft. Nævnets opgave er som udgangspunkt at afgøre uenighed om kontrolgebyr.

Er du uenig i en p-afgift, vil du stadig først skulle klage til det parkeringsselskab, som har udstedt afgiften. Kun hvis selskabet fastholder sin afgift, kan du gå videre til det nye klagenævn.

Læs også: Folketinget vedtager privat p-klagenævn

Det koster et gebyr på 175 kr. at få behandlet sagen. Får du medhold, får du dit klagegebyr igen. Udover p-afgiften risikerer du som forbruger ikke yderligere udgifter.

Det vil som udgangspunkt kun være muligt at klage online via den nye hjemmeside parkeringsklagenævnet.dk.

P-afgifter pålagt af politi og kommuner behandles fortsat ved domstolene og berøres ikke af Parkeringsklagenævnet, som nævnet hedder.

Læs også: Minister vil pålægge p-selskaber at oprette klagenævn

Politisk flertal bag klagenævn

Det var et bredt flertal i Folketinget, der i maj 2017 vedtog loven, som pålagde landets private parkeringsselskaber at oprette et uvildigt parkeringsklagenævn.

Siden har FDM og Forbrugerrådet Tænk været i dialog med parkeringsbranchen om at repræsentere forbrugerne i et nyt godkendt nævn.

Læs også: Når du parkerer på privat område

”FDM har sammen med Forbrugerrådet Tænk haft en konstruktiv dialog med branchen, og der er nu enighed om at arbejde frem mod, at nævnet godkendes,” siger afdelingschef i FDMs juridiske rådgivning, Lennart Fogh, og fortsætter:

”FDM har gennem flere år efterlyst et klagenævn på parkeringsområdet, så man som bilist og forbruger har let og billig adgang til en uvildig afgørelse som alternativ til retssag. Det er en sejr for bilisterne og forbrugerne, at nævnet nu er på vej, og vi er sikre på, at branchen også vil blive glade for den bedre retssikkerhed og gennemskuelighed.”

Læs også: P-afgift - hvad gør du?

Læs mere på www.parkeringsklagenævnet.dk (Eksternt link)