Her er de nye regler i 2019

Der er kommet en håndfuld nye love og regler for bilisterne i 2019. Se oversigten her.

Klip i kørekortet og andre nye love og regler i 2019
Bilist

Har du fulgt med i alle de nye love og regler, der træder i kraft 1. januar 2019? Ellers kommer her en lille oversigt.

Klip i kørekort

I løbet af 2019 kommer det til at koste både bøde og klip i kørekortet, hvis du bruger håndholdt mobiltelefon under kørslen. Udover mobiltelefonen gælder de nye regler også fx håndholdt GPS, iPad og Smartwatch.  Der er ikke sat en endelig dato for, hvornår klip i kørekortet indføres i 2019, da politiet først skal have tilrettet sine systemer til at kunne håndtere de nye regler.

Læs mere: Håndholdt koster klip i kørekortet

Privat udlejning af bil nemmere

Der er kommet nemmere skatteregler ved privat biludlejning. Fra 2019 indføres et fast bundfradrag på 10.000 kr. (indkomstår 2018). Det er en betydelig lettelse i forhold til de gamle skatteregler.

Læs også: Lettere at leje din bil ud

Registeringsafgift på elbiler udskudt

Hvis elbilen koster under 400.000 kr., skal der ikke betales registreringsafgift af den i 2019 og 2020. Elbilerne stod ellers til at stige i afgift fra årsskiftet, men et politisk flertal har vedtaget at udskyde indfasningen af afgiften. Der indføres et bundfradrag 40.000 kr. i 2019 og på 77.500 kr. i 2020, som i praksis betyder, at der ikke skal betales registreringsafgift på elbiler, der koster op til 400.000 kr.

Efter 2020 indfases registreringsafgiften for disse elbiler, så de gradvist skal betale mere i registreringsafgift frem til 2023, hvor registreringsafgiften er fuldt indfaset. Også plugin-hybrider får fordel af den udskudte indfasning.

Læs også: Registeringsafgift på el- og brintbiler

Manglende ansvarsforsikring koster dyrt

Har din bil ikke den lovlige ansvarsforsikring, kan det blive en dyr forglemmelse. Fra 1. januar 2019 koster det nemlig brugeren af bilen 250 kroner om dagen i dagsgebyr.

Læs her: Manglende ansvarsforsikring giver dagsgebyrer

Styrthjelm obligatorisk for alle nu

Tidligere har man kunne søge dispensation for at bruge styrthjelm, men den ordning stopper nu. Fra 2019 gives der ikke længere dispensation uanset årsag til, at man ikke kan bære styrthjelm.

Der vil være en overgangsbestemmelse i forhold til de dispensationer, der er udstedt af lægelige grunde inden den 1. januar 2019. Disse vil være gældende indtil den 1. juli 2019. Dispensationer der er udstedt på baggrund af særlige ikke lægelige forhold gælder indtil den 1. juli 2019 eller indtil attestens eller dispensationens gyldighedsperiode udløber.

Højere parkeringsbøde til store køretøjer

Standsnings- eller parkeringsafgift for lastbiler og busser, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, stiger fra 510 kr. til 2.040 kr. Forhøjelsen skal være med til at sikre, at lastbiler og busser ikke benytter statslige rastepladser til langtidsparkering og samtidig ikke har et økonomisk incitament til at holde ulovligt parkeret på øvrige veje.

I det oprindelige lovforslag var fx autocampere også omfattet af den forhøjede parkeringsafgift, men den vedtagne lov vedrører altså kun lastbiler og busser over 3.500 kg.

Måske højere skrotpræmie i 2019

Der er planer om at forhøje skrotpræmien fra 2.200 kr. til 5.000 kr. for gamle dieselbiler. Bliver det vedtaget, er det planlagt til at træde i kraft primo 2019, men bekendtgørelsen er fortsat i høring. Overvejer du at skrotte din gamle dieselbil, skal du måske vente og se, om den forhøjede skrotpræmie vedtages.

Læs også: Skrot din gamle bil