Landsret: Ulovligt at fastholde p-afgift for fejlindtastning

Det var ulovligt, da Københavns Kommune fastholdt en p-afgift til en bilist, der betalte for sin parkering, men indtastede sin nummerplade forkert i p-automaten. Det slår landsretten fast med en ny afgørelse, der giver et FDM-medlem medhold.

Landsrets-afgørelse i sag om tastefejl er en vigtig sejr for bilisterne.
Bilist

Københavns Kommune har i flere år udskrevet p-afgifter til bilister, der er kommet til at indtaste deres nummerplade forkert i p-automaten, når de betalte for deres parkering.

Når bilisten kan bevise sin betaling for parkeringen, må kommunen altså ikke fastholde en p-afgift

I en ny kendelse slår Østre Landsret fast, at der ikke er hjemmel til at fastholde en p-afgift, hvis den eneste forseelse fra bilistens side er, at han har tastet ét ciffer fra nummerpladen forkert.

Læs også: Tastefejl giver ikke altid p-afgift

Ikke ulovligt at taste forkert

”Det er ulovligt at undlade at betale for sin parkering, men det er ikke i strid med loven at foretage en fejlindtastning. Når bilisten kan bevise sin betaling for parkeringen, må kommunen altså ikke fastholde en p-afgift. Det har landsretten nu slået fast, og det er vi på bilisternes vegne meget tilfredse med,” siger advokat i FDM, Casper Schad.

Læs også: Kommune taber ny sag om tastefejl

En vigtig sejr for bilisterne

Sagen er blevet ført af FDM på vegne af et medlem, der fik en p-afgift, fordi han tastede et ciffer for lidt i sin nummerplade. FDM tabte i første omgang sagen ved byretten, men har nu fået medhold ved landsretten.

”Det er en vigtig sejr for bilisterne. Ikke mindst for dem, der har gjort sig umage med at sætte sig ind i kommunens regler for parkering, og som har betalt for deres parkering, men herefter alligevel har fået en p-afgift, fordi de kom til at indtaste et enkelt ciffer forkert,” påpeger Casper Schad.

Læs også: Ny p-sag falder ud til bilisternes fordel

Afventer afgørelse i lignende sag

På baggrund af Østre Landsrets afgørelse opfordrer FDM landets kommuner til at gennemgå deres tidligere afgifter givet for tastefejl for at se, om alle har været berettigede.

Læs også: Sådan er reglerne for parkering på offentligt område

FDM afventer en afgørelse i en lignende sag i Vestre Landsret for endnu et FDM-medlem. Her tastede bilisten et ciffer for meget, da hun betalte for sin parkering. Også i denne sag er modparten Københavns Kommune. FDM vandt denne sag i første instans, byretten.

Bemærk: Der er forskel på reglerne for parkering på offentlig og privat område. Landsrettens kendelse gælder derfor ikke lignende sager i forbindelse med parkering på privat område. Du kan derfor ikke forvente at få annulleret din p-afgift, hvis du har indtastet din nummerplade forkert ved privat parkering.

Kontakt FDMs rådgivning