Kommune taber ny retssag om tastefejl

Endnu en FDM-retssag om en fejlindtastning på en p-automat falder ud til bilistens fordel. Vi glæder os på bilisternes vegne, men undrer os over, at der bliver ved med at dukke nye sager op, som kunne løses ved en administrativ gennemgang eller med en teknisk løsning.

Endnu en retssag om en fejlindtastning på en p-automat falder ud til bilistens fordel.
Medlemsnyt

Selv om bilisten både havde betalt og parkeret korrekt, betød en lille apostrof over bogstaverne, at et FDM-medlem fik en p-afgift på 510 kr. fra Københavns Kommune. Det på trods af at resten af nummerpladen var indtastet korrekt.

For selv om bogstaverne ikke findes i det danske alfabet, eller på danske nummerplader, så var apostrofferne nok til, at Københavns Kommune afviste bilistens klage over afgiften. Det fik ham til at gå til FDM, der tog sagen i retten.

”Det er jo åbenlyst, at bilisten i forbindelse med betalingen har haft til hensigt at indtaste den rigtige nummerplade. Han har både kunne dokumentere betalingen, og at han ejer en bil med en nummerplade, der matcher indtastningen med undtagelse af apostrofferne. Ingen normale danske nummerplader har udenlandske bogstaver eller symboler. Derfor er det ubegribeligt, at bilisten er nødt til at gå rettens vej for noget, som kommunen burde have løst i sin sagshåndtering”, siger Casper Schad, advokat i FDMs juridiske rådgivning.

Sådan oplevede FDM-medlemmet sagen:

 

Det er ubegribeligt, at bilisten er nødt til at gå rettens vej for noget, kommunen burde have løst i sin sagshåndtering.

Bilist fik medhold

Fogedretten har netop givet bilisten medhold i ,at afgiften ikke skal betales. Retten begrunder det bl.a. med, at kommunen ved en gennemgang af dokumentationen i sagen ikke burde være i tvivl om, at parkeringen skulle have være tilknyttet FDM-medlemmets bil. Desuden vurderer Fogedretten, at der ved indtastningen er risiko for forveksling på grund af symbolknappens placering på tastaturet.

Læs også: FDM vinder endnu en retssag

 FDM har tidligere vundet flere sager om tastefejl. Bl.a. en sag hvor en bilist har tastet 0 (tallet nul) i stedet for O (bogstavet O), I (stort i) i stedet for 1 (tallet et) og senest en sag, hvor en bilist kom til at taste et ekstra bogstav til sidst efter en ellers korrekt nummerplade. Sager, der med al tydelighed viser, at automaterne ikke tager højde for åbenlyse tastefejl.

Kommune bør ændre praksis

”I alle sagerne har bilisten betalt for parkeringen, men har lavet en åbenlys, og efter vores opfattelse bagatelagtig, tastefejl. Det burde kommunen nemt kunne håndtere i klageprocessen. Derfor er vi også tilfredse med fogedrettens afgørelse,” siger Casper Schad.

Læs også: Regler for parkering på offentligt område

På baggrund af de mange sager har FDM og Københavns Kommune planlagt et møde, hvor problematikken om tastefejl vil blive drøftet.

Har du oplevet at få en afgift med en lignende begrundelse, kan du som medlem kontakte vores rådgivningsafdeling og få hjælp.

Bemærk: Der er forskel på reglerne for parkering på offentlig og privat område. Fogedrettens kendelse gælder derfor ikke lignende sager i forbindelse med parkering på privat område. Du kan derfor ikke forvente at få annulleret din p-afgift, hvis du har indtastet din nummerplade forkert ved privat parkering.

Undgå uretfærdige p-afgifter

Er du medlem, er vi klar til at hjælpe dig, hvis du har fået en p-afgift på et forkert grundlag. 

Bliv medlem