Landsretten enig med FDM i p-sager om tastefejl – Københavns Kommune kræver omkamp

Ny landsretskendelse giver igen et FDM-medlem medhold i en p-sag mod Københavns Kommune om bagatelagtig tastefejl. Københavns Kommune vil have sagen for Højesteret.

Landsretten har igen givet FDM medhold i en sag om tastefejl.
Bilist

Det var ikke lovligt, da Københavns Kommune fastholdt en p-afgift, fordi en bilist ved en fejl tastede et ciffer for meget på p-automaten, men i øvrigt havde betalt for sin parkering. Det har Vestre Landsret netop slået fast i en ny kendelse, der giver et FDM-medlem medhold i.

Læs også: Ulovligt at fastholde p-afgift for tastefejl

Vi er meget tilfredse med begge landsretskendelser, og at landsretterne er enige om, hvordan man skal se på den slags sager

Identisk sag

Det er anden gang på en måned, at en landsretskendelse går Københavns Kommune imod. Tilbage i februar fik FDM medhold i en næsten identisk sag ved Østre Landsret.

Her havde en bilist blot tastet et ciffer af nummerpladen for lidt på kommunens p-automat, hvor den seneste sag handler om, at der var tastet et ciffer for meget.

”Vi er meget tilfredse med begge landsretskendelser, og at landsretterne er enige om, hvordan man skal se på den slags sager. Vi håber, at kendelserne står ved magt, eller at Højesteret når frem til det samme som de to landsretter,” siger afdelingschef i FDM, Lennart Fogh.

Læs også: Kommune taber ny sag om tastefejl

Vil tage p-sag til Højesteret

Københavns Kommune har ansøgt Procesbevillingsnævnet om lov til at indbringe sagerne for Højesteret.

 ”Det tager vi naturligvis til efterretning. Vi har henvendt os til Københavns Kommune og spurgt, hvordan den vil administrere lignende sager, indtil kærespørgsmålet er afklaret. Både i forhold til de p-afgifter, der allerede er givet for tastefejl, og dem, der eventuelt vil blive givet,” siger Lennart Fogh.

Det er uklart, hvornår Procesbevillingsnævnet har taget stilling til, om sagerne kan indbringes for Højesteret.

Kontakt FDMs rådgivning