Mange bilkøbere har penge til gode hos forhandlerne

Ankenævn for biler har givet et FDM-medlem medhold i, at han har penge til gode hos sin bilforhandler, der har indbetalt mindre registreringsafgift, end der stod på slutsedlen.

Mange bilkøbere har penge til gode hos forhandlerne
Bilist

Siden det i august 2018 blev muligt for alle at se, på Skats hjemmeside, hvor meget bilforhandlerne indbetaler i registreringsafgift til staten for de nye biler, de sælger, har FDM haft adskillige medlemmer i røret. De kan ikke forstå, hvorfor afgiftsbeløbet I slutsedlen og beløbet på Skats hjemmeside ikke stemmer overens.

”Det har været både overraskende og skuffende for FDM at konstatere, at mange bilforhandlere vælger at indbetale et lavere afgiftsbeløb til Skat, end de har aftalt med køberen. Når det ved køb af ny bil står i slutsedlen, hvor meget registreringsafgiften udgør, er forventningen selvfølgelig, at bilforhandleren overholder dette vilkår i en bindende aftale”, siger advokat i FDM, Casper Schad.

FDM frygter, at vi kun har set toppen af isbjerget med de henvendelser, vi hidtil har modtaget, og at forbrugerne i årevis har betalt for meget for deres biler.

I Danmark har vi et værdibaseret registreringsafgifts-system. Det betyder, at registreringsafgiftens størrelse afhænger af den pris, bilforhandleren oplyser til skat, at han har solgt bilen til.

Når bilforhandleren, ved levering af den nye bil, oplyser Skat, at han har solgt bilen til en lavere pris end ifølge slutsedlen, opnår bilforhandleren dermed en afgiftsrabat.

Bilkøber havde 4.877 kr. til gode

Det var også tilfældet i en sag, der for nyligt blev afgjort ved Ankenævn for biler.

Her var det aftalt og stod på slutsedlen, at bilforhandleren skulle betale 78.382 kr. I registreringsafgift til skat på købers vegne. Men af Skats hjemmeside fremgik det, at forhandleren kun havde indbetalt 73.505 kr. I afgift til skat. En forskel på 4.877 kr.

Bilkøberen klagede til forhandleren og bad om at få refunderet de 4.877 kr. Men bilforhandleren afviste, at køber havde noget til gode, og ændrede heller ikke mening efter, at FDM var gået ind i sagen for at støtte bilkøberen.

Læs mere: Forhandler fik Henrik til at betale 14.000 kr. for meget i registreringsafgift

Ankenævn dømte bilforhandler til at betale

FDM-medlemmet valgte derfor at gå videre med sagen til Ankenævn for biler der gav ham medhold i sit krav. Afgørelsen er truffet i enighed blandt nævnets medlemmer.

”Det er en vigtig afgørelse for landets mange nybilkøbere – og for FDM – hele tiden har fastholdt, at en bilforhandler ikke må opkræve mere under betegnelsen afgift af en bilkøber end præcist det beløb, bilforhandleren sender videre til staten. Og i de tilfælde, hvor forhandleren opnår en afgiftsrabat, skal den også komme køber til gode”, siger Casper Schad.

FDM har hjulpet adskillige købere af ny bil med at få penge retur. Og det er ikke småpenge, det drejer sig om. I de fleste tilfælde har køber 5.000-10.000 kr. Til gode hos bilforhandleren. Men FDM har også hjulpet flere bilkøbere til at få refunderet beløb op i mod 50.000 kr.

De fleste bilforhandlere betaler frivilligt, når FDM er gået ind i sagen, og i de tilfælde, hvor bilforhandleren ikke vil betale frivilligt, anbefaler FDM, at sagen indbringes for ankenævn for biler. Det sker i ca. En tredjedel af tilfældene.

VIDEO: Se, hvordan du tjekker din registreringsafgift

FDM frygter, at mange bilkøbere betaler for meget

Før august 2018 var oplysning om, hvor meget registreringsafgift en forhandler havde indbetalt til skat i forbindelse med levering af en ny bil til en køber, en dyb hemmelighed, som ikke engang bilens ejer kunne få aktindsigt i.

”FDM frygter, at vi kun har set toppen af isbjerget med de henvendelser, vi hidtil har modtaget, og at forbrugerne i årevis har betalt for meget for deres biler. Derfor er vi meget tilfredse med afgørelsen fra ankenævn for biler, og vi opfordrer alle bilkøbere til at undersøge, om de også har penge til gode hos deres bilforhandler”, siger Casper Schad.

Har du købt fabriksny bil inden for de seneste år, så gå ind på skats hjemmeside, motorregister.skat.dk, og tjek, om det beløb, din bilforhandler har indbetalt i afgift på dine vegne, svarer til det aftalte afgiftsbeløb i slutsedlen.

Er afgiftsbeløbet på din slutseddel højere end beløbet hos Skat, så har du formentlig penge til gode.

FDM hjælper gerne medlemmer med at finde ud af, om de har penge til gode hos deres bilforhandler.

Få rådgivning

Bilbranchen: Beløbene skal stemme

DI Bilbranchen forklarer til FDM, at der i sagen forelå en faktura, hvor der var flyttet om på tallene i forhold til slutsedlen, men med samme endelige købesum.

”Bilbranchen anbefaler, at der altid bør være fuldstændig overensstemmelse mellem slutseddel og faktura. Vi vejleder og orienterer Bilbranchens medlemmer i overensstemmelse med registreringsafgiftsloven”, siger Nils Suhr Andersen, chefjurist i DI Bilbranchen.

Han påpeger, at der dog kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at indgå en ny aftale efter slutseddel nr. 1. For eksempel ved ændringer i udstyr eller specifikationer i forhold til det oprindeligt købte.

”Samtidig arbejder Bilbranchen, sammen med FDM og De Danske Bilimportører, politisk for at ændre registreringsafgiften fra at være værdibaseret til at være teknisk baseret. Det vil fjerne problemerne med overflytning af avance”, siger Nils Suhr Andersen.

Skal vi også hjælpe dig?

Du kan blive medlem hos os og få juridisk hjælp i dag: 

Bliv medlem