Sjusket skiltning skyld i ulykker

Dårlig afmærkning er en medvirkende årsag, hver femte gang der er en ulykke ved et vejarbejde. Motor har set på en række ulovlige afmærkninger, der mest af alt skyldes sjusk

Sjusket skiltning skyld i ulykker
Bilist

Man skal ikke køre gennem mange vejarbejder for at finde skilte og afmærkninger, der er ulovlige og kan forvirre trafikanterne. FDM har været på farten og fået færten af tre steder, hvor forholdene ikke levede op til lovgivningen.

Blandt andet viste skilte på samme strækning modstridende oplysninger om vognbaneskift og sammenfletning, mens vejstriberne et andet sted ledte bilisterne direkte ind i afspærringen.

En del af fejlene kan skyldes uvidenhed. Andre skyldes dovenskab fra entreprenørernes side, der mener, at det, de har stillet op derude, er „godt nok“, selvom det måske ikke er helt korrekt.

”Bilister skal naturligvis overholde skiltningen. Men hvis skiltningen eller afmærkningen er upræcis eller forkert, så er der risiko for, at det går galt. Derfor er det også vigtigt, at skiltningen er lovlig og nem at afkode. Her har entreprenører og myndigheder et stort ansvar”, siger Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM.

Den entreprenør, der opstiller afspærringen, har ansvaret for, at den er korrekt, og den skal tilses to gange dagligt. Bygherren skal samtidig sørge for, at entreprenørens afspærring overholder reglerne. Derudover skal vejmyndigheden i den pågældende kommune også føre tilsyn med vejarbejderne.

Se video med fejl ved vejarbejder

Løbende tilsyn

Ved de tre vejarbejder, hvor FDM har fundet fejl ved skiltningen, har hverken entreprenører eller kommuner en god forklaring på, hvorfor de ulovlige forhold ikke er opdaget og rettet. Det undrer FDM.

”De fejl, vi har fundet, er til at få øje på, så det virker sjusket, at de er sket. De er til fare for bilisterne, der risikerer at køre galt. Men de er i den grad også til fare for dem, der arbejder på vejene. De kan blive ramt af biler eller flyvende afspærringsmateriel. Så det er ikke godt nok”, siger Dennis Lange.

FDM Bilforsikring

Forkerte piktogrammer på vejbanen på Østerbrogade
Sti til fodgængere og cyklister midt på kørebanen? Det er en klar fejl, at afmærkningen ikke er fjernet igen.

To af vejarbejderne skal tilses af Københavns Kommune. Det har kommunen også gjort, men der har været fokus på andre ting end dem, FDM har påpeget.

”Vi sikrer, at fremkommeligheden fungerer sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og at vejarbejdet ikke tager unødvendig lang tid, forklarer Ivan Partov, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Han gør opmærksom på, at kommunen er i tæt dialog med entreprenørerne om deres afspærringer.

”De bliver udført af mennesker, og mennesker laver fejl. Men dialogen har bevirket, at de fejl, vi har konstateret på vores tilsyn, er halveret inden for de seneste fire år. Så det går den rette vej, fortæller han.

Vildledende afmærkning

Rådgivningscenteret Trafitec har dybdeanalyseret 92 trafikulykker ved vejarbejder på motorveje. Ud fra bl.a. videooptagelser af hver enkelt ulykke er der registreret information om hændelsesforløb og forholdene ved og omkring ulykkerne. Der er udpeget en eller flere ulykkesfaktorer ved hver ulykke, og i en tredjedel af ulykkerne har vejarbejdet været en medvirkende årsag. De tre hyppigste var „uhensigtsmæssig vejudformning“, „manglende afmærkning“ og „vildledende afmærkning“.

Forkerte striber ved vejarbejde i Rødovre
Den brede stiplede linje skulle være fjernet ved vejarbejdet i udkanten af Rødovre.

”For at fastslå, at vejarbejdet var en medvirkende ulykkesfaktor, har vi analyseret ulykkens hændelsesforløb og de implicerede trafikanters ageren i forhold til vejforløbet. Videooptagelser af minutterne forud for ulykken har ofte været med til at dokumentere, om de impliceredes adfærd umiddelbart før ulykken var usædvanlig. Det har været særlig relevant i vurderingen af vejudformningens og afmærkningens betydning for ulykken”, forklarer Puk Kristine Andersson, partner og seniorrådgiver i Trafitec.

Læs mere: Lysende skilte er dårligt for trafiksikkerheden

For mange skilte kan forvirre

Hun påpeger, at trafikanterne selv kan gøre meget for at undgå ulykkerne. Trafikanters manglende opmærksomhed på trafikken er gældende i 42 procent af de 92 ulykker. Analysen har givet anledning til en række anbefalinger til trafikanters adfærd og til de ansvarlige for vejarbejder.

”Der er behov for større fokus på at skabe et entydigt vejforløb ved vejarbejder. Det er særligt afmærkningen ved pludselige og midlertidige ændringer i vejforløbet, der kan forbedres. Flere skilte, der tydeliggør vejens forløb, kan være en løsning, men en skilteskov kan også forvirre. Hvis der er behov for at forklare så meget, så er det måske tegn på, at det planlagte vejforløb er så kompliceret, at det helt bør undgås”, siger Puk Kristine Andersson. Analysen peger også på, at fjernelse af ikkegældende afmærkning

Uvidenhed og dovenskab

Benny Hansen, der sidder med i vejregelgruppen hos Vejdirektoratet, der laver vejledninger til entreprenørerne, forklarer, at det aldrig er ond vilje, når der er fejl ved vejarbejderne.

Forkert skiltning ved vejarbejde på Østerbro i København
Skiltet ved et vejarbejde på Østerbro i København viser, at det er reglerne for sammenfletning, der gælder, men striberne på vejen viser, at der er tale om et vognbaneskift.

”Det kræver stor bevågenhed at være opmærksom på alt, for bekendtgørelserne og reglerne ændrer sig ofte, så en del af fejlene kan skyldes uvidenhed. Andre skyldes dovenskab fra entreprenørernes side, der mener, at det, de har stillet op derude, er „godt nok“, selvom det måske ikke er helt korrekt. Der findes brodne kar i alle brancher, og nogle vælger at springe over, hvor gærdet er lavest. Samtidig er kommunerne mere pressede på økonomien end tidligere og skærer ned på tilsynet”, siger Benny Hansen, kalkulationschef hos Saferoad Daluiso, der rådgiver om veje og trafik og bl.a. producerer skilte, afspærringsmateriel mv.

Han har mere end 25 års erfaring med afmærkning og forhold ved vejarbejder og understreger, at det er blevet bedre, men at der stadig er fejl. Fremgangen skyldes, at flere vejarbejdere bliver uddannet i reglerne, og at der er kommet mere kontrol.

”For et par år siden begyndte Arbejdstilsynet at holde ekstra øje med vejarbejdernes forhold, og de giver store bøder, hvis forholdene ikke er i orden. Det beskytter de arbejdende på vejen, men har også den afledte effekt, at forholdene bliver bedre for trafikanterne.

Vigtigt at vejarbejderne er ens

Samtidig er der ved at blive lavet en vejledning til de korte arbejder på vejene, der typisk tager under en halv dag.

”Det vigtige er, at bilisterne oplever en ensartet og tydelig skiltning, der kan vække og lede dem sikkert forbi vejarbejdet, uanset hvor i landet de kører. Ensartetheden gør, at bilister får mere respekt for det arbejde, der udføres, og de ved, hvordan de skal passere”, siger Benny Hansen.

Han opfordrer dog også bilister til at se indad ude på vejene.

”Folk er blevet mere egoistiske, og der er en tendens til, at de skal frem uanset hvad, og så glemmer de at respektere afspærringerne og de mennesker, der arbejder bag dem”, siger han.

Læs mere om de vejarbejder, som FDM har set nærmere på og læs entreprenørernes og kommunernes svar i Motor nr. 06/2019.

Læs Motor