Uklarhed om dieselforbud i tyske byer

Ankesager har forsinket og skabt uklarhed om zoner med dieselforbud rundt om i Tyskland. FDM har samlet et overblik over, hvor forbud allerede gælder, og hvor de – måske - kommer.

Der er uklarhed om udsigten til dieselforbud i flere tyske byer.
Bilist

Forvirringen er om ikke total så i hvert fald stor, når det gælder lokale dieselforbudszoner i Tyskland.

Som FDM tidligere har beskrevet, har flere tyske byer fra årsskiftet 2019/20 indført forbud mod, at de ældste dieselbiler kan køre på bestemte strækninger eller i udvalgte bydele. Men i mange byer er forbuddene udsat pga. ankesager.

Læs også: Tyske byer strammer diesel-grebet

Forbud udstedt af domstol

Dieselforbuddene er indført, efter at den tyske miljøorganisation Deutsche Umweltshilfe (DUH) har anlagt sager ved lokale domstole, som efterfølgende har pålagt byerne at forbedre luftkvaliteten. Typisk ved at forbyde de ældste dieselbiler i byerne.

Læs også: Hvad er euronorm?

Sager anlagt af DUH (udvalgte byer):
Bochum
Dortmund
Düsseldorf
Halle
Hannover
Heilbronn
Kiel
München
Oberhausen
Offenbach
Passau
Regensburg
Reutlingen
Wuppertal

Det gælder eksempelvis Stuttgart, Frankfurt am Main, Köln og Essen. Storbyerne blev pålagt at indføre miljøzoner med forbud for dieselbiler, der ikke levede op til mindst den såkaldte Euronorm 5.

Efter planen skulle flere byer allerede fra efteråret stramme grebet yderligere, så kun Euro 6-dieselbiler (fra 2011) må køre ind i byerne. Men da de lokale domstolsafgørelser flere steder er blevet anket af enten bystyre eller delstat, er de planlagte forbud blevet udsat.

Læs også: Miljøzoner i Tyskland

Samtidig har DUH stævnet adskillige andre tyske byer for at få indført miljøzoner. Det gælder ikke mindst München. Det er endnu uklart, hvornår disse sager bliver afgjort, og om afgørelsen også her vil blive anket.

FDM vil løbende opdatere oversigten over dieselforbud i tyske byer.

 

Køb tysk miljømærke

Byer med dieselforbud eller udsat dieselforbud:

Aachen

Status: FORBUD UDSAT Oprindeligt krav om mindst Euro 5-dieselbiler fra januar 2019. Fra september 2019 skærpet til krav om Euro 6. I øjeblikket gælder forbuddet dog ikke, da ny renluftplan for Aachen skal udarbejdes og implementeres.

Hamborg

Gælder fra: Maj 2018
Krav: Euro 6 på strækningerne Stresemannstrasse og Max-Brauer-Allée. For personbiler gælder forbuddet dog kun Max-Brauer-Allée.
Bøde for overtrædelse: Fra 25 Euro for personbiler.

Berlin

Status: FORBUD UDSAT Skulle oprindeligt være trådt i kraft tidligere i 2019 og omfatte dieselbiler, der ikke lever op til Euro 6. Er udsat til tidligst oktober 2019.
Forbuddet omfatter store dele af Berlin Mitte og bydelen Alt-Moabit samt flere større vejstrækninger - 11 i alt - som Leipziger Strasse og Friedrichstrasse.

Læs mere: Dieselforbud i Berlin (eksternt link på tysk)

Bonn

Status: FORBUD UDSAT Skulle oprindeligt gælde fra 1. april 2019 for Euro 4-dieselbiler og Euro 3-benzinbiler, og fra 1. september udvidet til Euro 5-dieselbiler. Forbuddet, der i Bonn omfatter to strækninger, er dog udsat, efter at domstolsafgørelse er anket af delstaten Nordrhein-Westfalen. Ny renluftsplan for Bonn afventes.

Darmstadt

Status: Forbud indført 1. juni for Euro 5-dieselbiler og Euro 2-benzinbiler på to stykker af strækningerne, Heinrichstrasse og Hügelstrasse, i Darmstadt.

Essen

Status: FORBUD UDSAT Skulle oprindeligt gælde fra 1. juli 2019 for Euro 4-dieselbiler og Euro 2-benzinbiler og fra 1. september 2019 Euro 5-dieselbiler. Forbuddet omfatter 18 dele af Essen samt stykket af Autobahn A40 mellem Essen og Gelsenkirchen. Delstaten Nordrhein-Westfalen har anket domstolsafgørelse.  

Frankfurt am Main

Status: FORBUD UDSAT Skulle oprindeligt være trådt i kraft 1. februar 2019 og fra september, udvidet til også at omfatte Euro 5-dieselbiler. Forbuddet er dog blevet anket af delstaten Hessen. Der gælder derfor ikke noget forbud i øjeblikket. Sagen ventes afgjort midt i december 2019.

Gelsenkirchen

Status: FORBUD UDSAT Skulle oprindeligt gælde fra 1. juli 2019 og omfatte alle dieselbiler under Euro 6. Forbud skulle gælde på hovedfærdselsåren Kurt-Schumacher-Ring samt stykket af Autobahn A40 mellem Essen og Gelsenkirchen. Både bystyret i Gelsenkirchen og delstaten Nordrhein-Westfalen har dog anket domstolsafgørelse, hvorfor forbuddet ikke er trådt i kraft. Afgørelse ventes sidst på året.

Köln

Status: Dieselforbud trådte i kraft i april 2019. Fra september udvidet til også at omfatte Euro 5-dieselbiler. Oprindeligt skulle forbuddet omfatte hele Köln, men efter at delstaten Nordrhein-Westfalen ankede beslutningen om den første forbudszone, har delstatens højeste forvaltningsdomstol 12. september afgjort, at forbuddet for ældre persondieselbiler kun gælder på fire større stækninger af Köln. Lastbiler på over 7,5 ton har dog forbud mod at kører i Köln.

Mainz

Status: Fra 1. september. Kun Euro 6-dieselbiler er tilladt i forbudszone.

Stuttgart

Status: Siden 1. juli 2019 forbud for dieselbiler, der ikke lever op til Euro 5.
Gælder for hele Stuttgart. Læs mere om dieselforbud i Stuttgart (Eksternt link)

Bøde for overtrædelse: 80 Euro

 Kilder: Deutsche Umwelthilfe, Süddeutsche Zeitung, WDR, BdKEP.de m.fl.