Boligforening er ellevild med ladestandere

Det er ikke alle lejere, der må se langt efter ladestandere. Boligkontoret Århus har lavet en plan for udrulning af ladepladser, og nu er der strøm til elbiler i to tredjedele af deres afdelinger. Resten følger snart efter

Boligforening ellevild med ladestandere
Bilist

Det er ikke meget svære­re end at købe en vaske­maskine. Den skal sæt­tes op, og så skal der strøm til, forklarer Morten Ho­mann.

Han er direktør for Boligkon­toret Århus, der for tre år siden la­vede en plan for ladestandere ved boligforeningens 55 afdelinger med almene boliger. Planen for den „tålmodige udrulning“ bety­der, at to tredjedele af afdelinger­ne i dag har p-pladser, hvor bebo­erne kan lade elbiler.

”Da vi startede, var det sværeste faktisk at få forsyningsselskabet til at forstå, hvad vi ville. De var ikke gearet til at opgradere elinstallatio­ner og få dem tilpasset til ladestan­dere. De første gange kløede de sig noget i nakken over, hvordan dæ­len det skulle skrues sammen”, hu­sker Morten Homann.

Det er faktisk bare at få installationen op, og så tager andre sig af driften

I dag er de kommet efter det, og det tager normalt ikke mange dage at få trukket strøm og sat en ladestander op. Boligforeningen har indgået et samarbejde med E.ON, så det er deres standere, man kan lade på.

Læs mere: Svært at have elbil i etageejendom

Vil være fremtidssikker

FDM møder Morten Homann og vicevært Niels Mortensen i af­delingen på Kalmargade i Aarhus, der har 247 lejemål. Det var her, de første ladere blev sat op, fordi en beboer blev ved med at spør­ge, hvornår han kunne få mulig­hed for at lade den elbil, som han ville lease.

”Vi fandt ud af, at det var en problemstilling, vi blev nødt til at forholde os til. Så vi gik til be­styrelsen, der satte spørgsmåls­tegn ved behovet og udgifterne. Men det endte med enighed om, at vi ville være på forkant og være fremtidssikrede”, fortæller Morten Homann.

Ladestanderne er siden sat op, i forbindelse med at der alligevel skulle laves gravearbejde og ny as­falt eller grønne områder. Prisen pr. stander med to stik har ligget mellem 25.000 og 120.000 kr. Bo­ligkontoret Århus har foreløbig brugt ca. 1,5 mio. kr. på projektet.

”Det giver ikke meget mening forretningsmæssigt lige nu. Men det giver mening i det store per­spektiv, fordi det på sigt bliver en fordel at bo hos os, da vi har lade­standere, som vi forventer, at folk vil efterspørge”.

Læs mere: Lejere må se langt efter ladestandere

Ladestandere
Direktør Morten Homann og vicevært Niels Mortensen tanker og taler ved ladepladserne på Kalmargade

Finansieret af egenkapitalen

Indtil nu er efterspørgslen til at overse. Der er ikke kamp om la­depladserne, så det er ikke nød­vendigt at lave en ordning, hvor folk f.eks. kun må benytte stan­derne på skift i en bestemt peri­ode. I afdelingen i Kalmargade er der fire pladser til elbiler.

”I starten holdt der kun de­lebiler, men der begynder at være løbende brug af standerne. Her er ikke overfyldt, og det højeste an­tal, jeg har set, er tre biler samti­dig. Men salget af elbiler stiger, så de skal nok blive brugt”, spår vice­vært Niels Mortensen.

Han har ikke hørt beboere være utilfredse med de nye lade­standere.

”Folk respekterer, at pladser­ne er reserveret til elbiler, og der er ikke nogen, der har brokket sig over, at der er brugt penge på dem. Der kan ellers være diskus­sioner nok blandt beboerne – også om små ting – men de har stort set ikke været nævnt”, siger Niels Mortensen, inden Morten Homann supplerer: 

”Pengene er taget fra foreningens egenkapital og ikke i afdelingernes egne kasser. Beboerdemokratiet har ikke været inde over beslutningen, så de har ikke diskuteret, om standerne var nødvendige frem for andre ting. De er endnu ikke nødvendige mange steder, men det bliver de”, siger Morten Homann.

På udkig efter elbil? Få hjælp af FDM:

Kontakt FDM rådgivning

Ingen huslejestigninger

Det har heller ikke været en overvejelse at sætte huslejen ned i stedet for at sætte ladestandere op.

”Vi har prioriteret ladestandere i en pulje af penge, der også går til andre store projekter som f.eks. et nyt tag i en afdeling eller solceller. Så var pengene ikke gået til ladestandere, så var de gået til andre forbedringer”, påpeger han.

De steder, hvor der er etableret ladestandere, er der også lagt rør i jorden, så det fremover er nemt at trække kabler til flere. Det kan også på et tidspunkt ende med at være andre udbydere end E.ON, som beboerne kan vælge at købe strøm fra.

”Da vi startede for tre år siden, kunne vi vælge imellem Clever og E.ON. Vi tog dem med det bedste tilbud. Men markedet bevæger sig, og flere vil formentlig tilbyde strøm fremover, så det kan sagtens ændre sig. Nu har vi gjort det hårde og dyre arbejde med at trække kabler, og så er det ikke svært at skifte stander og udbyder, hvis det bliver aktuelt”, siger Morten Homann.

Læs mere: hjælp til god ladestil

Nemmere, end man tror

Han håber, at markedet hurtigt går i samme retning som med mobiltelefoner, så alle selskabers kunder nemt og billigt kan benytte alle ladestandere uanset udbyder. Hans råd til andre boligforeninger er, at de bare kan gå i gang, for det er nemmere, end man måske tror.

”Min oplevelse er, at mange ender med at gøre det svært for sig selv. De tror, det er fantastisk kompliceret, og at de skal vide alt muligt om elinstallationer, ladestandere og elbiler. Men det er faktisk bare at få installationen op, og så tager andre sig af driften”, siger Morten Homann.

Han regner med, at alle afdelingerne i Boligkontoret Århus har ladestandere om et par år – medmindre det i nogle bebyggelser slet ikke er muligt, eller de ligger tæt på andre offentlige ladestandere.