Svært at have elbil i etageejendom

Bilkøberne får stadig flere elbiler at vælge imellem, og luftige politiske vinde varsler en grøn rullende revolution lige om hjørnet. Men bor du i etageejen­dom, er der lange udsigter til at kunne lade elbilen ved din bopæl

Svært at have elbil i etageejendom
Bilist

Hvis man kunne samle al den energi, som røde og blå politikere bruger på at tale grønt, ville der være til mange tusind kilometer i en elbil. Men foreløbig kan de velmenende ord ikke ses på ef­fektmåleren, for udfordringer­ne og frustrationerne bliver kun større blandt de bilejere, der ger­ne vil den grønne omstilling.

Der er efterhånden kommet masser af gode elbiler at vælge imellem, men hvor er ladestanderne?

Sådan spørger Marianne Felt­mann, der bor på femte sal i Ama­lieparken i Vallensbæk. I juni sid­ste år købte hun en Nissan Leaf e+, der har et 62-kWh-batteri og kan køre knap 400 km på en op­ladning. Men hendes muligheder for at lade den er begrænsede.

”Der er ingen ladestande­re på offentlige arealer i Vallens­bæk Kommune, og der er heller ikke nogen ved de private lejebo­liger, hvor vi bor, selvom der netop er etableret pladser til 120 biler. Ejendomsselskabet siger, at det er for dyrt at sætte op, og henviser til kommunen. Men her er svaret, at det ikke er deres område, og at de ikke kan pålægge ejerne at op­føre ladestandere, når der bygges nye p-pladser”, forklarer Marianne Feltmann.

Læs mere: Lejere må se langt efter ladestandere

Oplader mens hun køber ind

I stedet lader hun nær sin arbejdsplads i København, hvis der er ledigt, eller når hun er ude at handle.

”Jeg plejede at handle i Vallensbæk Stationscenter, der netop er bygget om med ny p-plads uden en eneste oplader. Derfor handler vi nu i Greve Midtby Center, hvor der er en ladestander fra Clever”, siger Marianne Feltmann, der kan nøjes med at lade bilen en gang om ugen, hvis hun kun benytter den til og fra arbejde.

Men hun lader oftest et par gange, typisk når hun handler. Hun mener, at kommunen bør indtænke ladestandere, når der etableres p-pladser og bygges i kommunen, så beboerne har mu­lighed for at oplade deres elbiler i fremtiden.

Læs mere: Opladning af elbil og plugin hybrid

Video: Marianne skal køre langt for at lade

 

Kamp om ladepladsen

For elbiler kommer der mange af. Fremtiden er uden tvivl elektrisk.

”Udbuddet af elbiler er stærkt stigende, men det halter med la­derne i det offentlige rum, især hvis man bevæger sig lidt væk fra de største byer. Allerede nu, hvor vi kun har 15.000 elbiler, er der begyndende kamp om pladsen ved laderne. Kapaciteten vil hur­tigt være brugt op, hvis antallet af ladestandere ikke følger med sal­get af elbiler, der langsomt, men sikkert øges”, påpeger afdelings­chef i økonomisk-politisk se­kretariat i FDM Torben Lund Kudsk.

Hvis Danmark skal nå en målsætning om 70 procent re­duktion af klimagasserne i 2030, viser de nyeste analyser fra Kli­mapartnerskabet for energi og forsyningssektoren og en tidli­gere analyse fra DTU og Dansk Elbil Alliance, at der skal være mellem 1 og 1,5 mio. el- og plugin-hybridbiler på vejene i 2030.

Alt om elbiler

Hver tredje kan ikke få strøm derhjemme

Det vil kræve mere end 30.000 ladepunkter ved steder som mo­torveje, arbejdspladser, indkøbs­centre, etageejendomme mv. De vil dække behovet for den tredje­del af danske husstande, der ikke har mulighed for selv at etab­lere en lader derhjemme.

Ifølge DTU-analysen kan 68 procent af danskerne parkere på egen grund. Resten er afhængige af offentlige ladere.

”Helt så hurtigt går det nok ikke med udbredelsen af elbiler, men tallene illustrerer et behov for mange flere ladere. Her skal politikerne på banen med flere løsninger, og det skal være nem­mere at benytte laderne, f.eks. ved at kunne betale med app eller kort på tværs af de enkelte leverandø­rer – den såkaldte roaming. Det er i dag muligt i et vist omfang, men priserne er meget høje, hvis man lader uden for sin egen abonne­mentsaftale. Der mangler ganske enkelt en overordnet plan for la­deinfrastrukturen”, siger Torben Lund Kudsk.

I dag er der kun i underkanten af 4.000 ladere i det offentlige rum.

Læs mere: FDMs forsikring til elbil er kåret til markedets bedste

Prioriterer ikke ladestandere

I Amalieparken har Marianne Feltmann ikke det store håb om, at ladesituationen ændrer sig for hende i den nærmeste fremtid. For få har elbiler til, at beboerdemokratiet vil stemme for lade­bokse, og der er ikke udsigt til at der bliver opsat ladestandere an­dre steder i kommunen.

”Vi troede nok lidt naivt, at eftersom Amalieparken kun var halvt udbygget, da vi flyttede ind, så ville man opsætte ladestandere, da de sidste p-pladser blev etab­leret for et år siden. Da havde vi haft vores første elbil, der er fra 2018, i et år. Vi lever i 2020, så det skulle jo nok kunne lade sig gøre”, siger Marianne Feltmann.

Men ladepladser blev enten ikke overvejet eller blev fravalgt, da ejendommene blev opført.

Gennemsnitsprisen for en ladeplads er 20-30.000 kr. pr. parkeringsplads med alt arbejde og udstyr inkluderet. Der kan dog være stor forskel på prisen afhængigt af omstændighederne.

For Vallensbæk Kommune har det ikke været en prioritering at opsætte ladestandere på offentlige områder.

”Vi har ikke oplevet en ef­terspørgsel efter muligheden for at oplade elbiler ved kommunale bygninger eller parkeringspladser. Hvis der kommer en efterspørg­sel, vil vi tage dette op til poli­tisk behandling, og hvis det bliver vedtaget som krav med EU’s nye bygningsdirektiv, at vi skal stille krav til fremtidigt byggeri, vil vi efterkomme det”, siger Tine Chri­stiansen, teknik- og byudviklings­chef i Vallensbæk Kommune.

Læs mere: Nyt forsøg tidsbegrænser parkering ved ladestandere

Et lille skub i den rigtige retning

Netop direktivet fra EU kan være en del af løsningen på elbilister­nes trængsler. I et udkast til en be­kendtgørelse, der skal træde i kraft 10. marts, fremgår det, at der på p-områder ved nybyggeri og stør­re ombygninger skal gøres klar til, at der kan opsættes ladestande­re.

Der er altså ikke krav om lade­standere, men der skal gøres klar til, at de nemt kan tilsluttes.

Marianne lader sin elbil, når hun tager på indkøb
Marianne Feltmann oplader sin elbil, når hun er på indkøb - hvis der ikke er optaget på de to pladser til elbil

På p-arealer, der ikke hører til boliger, skal der ved nybygge­ri eller større ombygninger opstil­les mindst én ladestander, og hver femte plads skal forberedes til la­destander. Det gælder dog kun områder med mere end 10 pladser. På eksisterende områder med mere end 20 pladser skal der opstilles mindst én lader senest i 2025.

”Hvis politikerne virkelig vil sætte handling bag ordene om en 70-procents reduktionsmål­sætning, så er det slet ikke nok. Det skal være nemmere for folk at lade. Her kan kommuner med fordel tænke i at gøre infrastruk­turen bedre på egne arealer, for det kan jo også tiltrække folk til kommunen. Desuden skal lands­politikerne gøre det nemmere og mere økonomisk overkomme­ligt for folk uden egen p-plads at etablere ladere og sikre, at lovgiv­ningen ikke står i vejen. Her kan man med fordel se på Norge, hvor boligforeninger kan få tilskud til etablering af fælles ladestandere”, siger Torben Lund Kudsk.

Brug kun pladsen, når du lader

Endelig opfordrer han også elbilisterne til at tage mere hensyn til hinanden.

”Lad være med at holde på en p-plads med ladestander, hvis du ikke lader bilen, og flyt den, så snart du har fået strøm nok. Man kommer let til at holde i vejen for den grønne omstilling, så længe infrastrukturen af ladestandere ikke er udbygget endnu”, siger Torben Lund Kudsk.

Læs mere: Hjælp til god ladestil

I Amalieparken har Marianne Feltmann ikke fortrudt, at hun har investeret i en elbil.

”Den er en god bil for os. Den kører godt, og man sidder godt, og den larmer mindre. Og så kan det jo kun gå fremad med antallet af muligheder for at lade, selvom det nok ikke kommer til at ske her­ude på vores egne p-pladser fore­løbig”, siger hun.