Bilister får forkerte fartbøder i massevis

To gange inden for kort tid har mange hundrede bilister fået forkerte – og for høje - fartbøder. Rigtig ærgerligt at det sker, mener FDM.

To tilfælde af forkerte fartbøder er nu kommet frem. Knap 2.000 bilister er berørt.
Bilist

1.400 bilister har siden nytår fået for høje fartbøder på grund af, hvad politiet kalder en ’systemteknisk fejl’. Desuden er det nu kommet frem, at flere end 400 bilister har fået ugyldige fartbøder i Guldborgsund gennem fire år.

Begge fejl er opdaget af politiet og automatisk tilbagebetaling er sat i værk – dog kompliceret af, at der også er domme baseret på de forkerte målinger og databehandling.

- Selvom det er glædeligt, at politiet erkender og retter fejl, er det også rigtig ærgerligt, når disse situationer opstår, siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

Klogt at dobbelttjekke bøder

- Som bilist bør man naturligvis kunne regne med, at en bøde er af den rigtige størrelse – og det er den da også i langt de fleste tilfælde – men omvendt må vi også sande, at det ikke skader at være kritisk som bilist og dobbeltjekke om en bøde er korrekt, fortsætter Dennis Lange.

Han tilføjer, at det både gælder i forhold til bødens størrelse, og i forhold til den skiltning, der lå til grund for bøden.

- Først og fremmest gælder det selvfølgelig, at man som trafikant altid skal overholde reglerne. Det mindsker trods alt muligheden for at få en bøde ganske betragteligt, siger FDMs juridiske konsulent.

FDMs oversigt over fartbøder

I den ene sag opdagede Rigspolitiet 26. maj, at ca. 1.400 bilister siden nytår (og til og med 27. maj) har fået en for høj tillægsbøde.

Forkert ekstrabøde på 1.000-2.000 kr.

Alle var (korrekt) noteret for at køre mindst 30 pct. for hurtigt på motorveje, men i den efterfølgende databehandling har bilisterne uretmæssigt fået en tillægsbøde på 1.000 kr. (2.000 kr. hvis der var vejarbejde).

Årsagen er – siger Rigspolitiet - en programmeringsfejl i ATK-sagsbehandlingssystemet. Driften af systemet ligger hos en ekstern leverandør, der ikke umiddelbart har kunne kortlægge, hvordan fejlen er opstået.

Se mere: 9.000 fartbøder på en uge

Der er nedsat en gruppe, der nu nøje gennemgår alle sager. Politiet forventer, at sagerne er færdigbehandlet senest midt i juli 2020 med undtagelse af de sager, som er afgjort med dom. De skal forbi for den regionale statsadvokat med henblik på anke.

- Det er en beklagelig og ærgerlig fejl. Bilister, der overtræder de fastsatte hastighedsgrænser, skal have en bøde, men de skal naturligvis ikke have en ekstra tillægsbøde, siger politidirektør i Rigspolitiet, Lene Frank, i en pressemeddelelse.

Hun tilføjer, at alle berørte bilister får brev fra politiet i de kommende uger, hvor politiet forklarer fejlen og fortæller, hvad de skal foretage sig, men de bilister, der har betalt det forkerte bødetillæg, automatisk pengene retur.

På Lolland blitzede politiets ATK-bil bilister, der kørte mindst 60 km/t., selv om den officielle fartgrænse fra 80 km/t.
På Lolland blitzede politiets ATK-bil bilister, der kørte mindst 60 km/t., selv om den officielle fartgrænse fra 80 km/t. Arkivfoto.

Bilejere skal betale fartbøden selv om de ikke har kørt bilen

I den anden sag har politiet udstedt fartbøder i Guldborgsund på forkert grundlag. Fejlen går helt tilbage til januar 2015 og ophørte 26. juli 2019.

60 km/t-skilt manglede

På en kort strækning på Brovejen i vestlige retning ved Guldborgsundcenteret havde politiet gået ud fra, at fartgrænsen var 60 km/t. Men efter et lyskryds var der ikke korrekt skiltet med 60 km/t., og dermed var den reelle fartgrænse 80 km/t. over de 300 meter, hvor der forekom fartkontrol med fotovogn.

Alle trafikanter, som er blevet idømt en bøde og eventuelt et klip eller en frakendelse i perioden vil blive kontaktet af politiet inden 1. august. Det er derfor ikke nødvendigt at kontakte politiet af egen drift, oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Se mere: Politiet gav forkerte fartbøder ved vejarbejde

Der er i perioden udstedt i alt 456 forkerte bøder. Disse bøder bliver nu tilbagebetalt. Der er 48 tilhørende domme, og de urigtige klip og frakendelse vil også blive korrigeret.

- Vi vil arbejde så hurtigt, som vi overhovedet kan, men der må forventes en vis sagsbehandlingstid grundet antallet af sager, som nøje skal gennemgås for at få rettet op på fejlen, siger chefanklager Flemming Petersen.

- Særligt hvis man har fået en dom, kan det tage lang tid, da der er særlige procedurer, som skal overholdes, når domme skal ændres.