Snød privat sælger og optog lån i bilen

To meget interesserede bilkøbere fik fingre i begge koder fra en sælgers registreringsattest og lavede omfattende økonomisk svindel. Politiet advarer private bilsælgere.

Snød privat sælger og optog lån i bilen
Bilist

Da Lars-Ole Hedegaard satte sin bil til salg på BilBasen, hvilket han har prøvet flere gange før, var der hurtigt bid. Et ægte­par viste stor interesse for den vel­holdte Jaguar XF fra 2019.

”De kom forbi, og vi snakke­de om bilen, som de kendte rigtig mange tekniske detaljer om. De ville ikke prøvekøre den, for hvis de gjorde det, ville de blot blive så forelsket i den, at de ville kom­me til at købe den på stedet. De ville lige hjem og tænke over det og vende tilbage snarest”, husker Lars-Ole Hedegaard.

Siden hørte han intet, før politiet spurgte, om Lars- Ole stadig havde sin bil. Det havde han. Den holdt hjemme på adressen. Det var lykkedes svind­lerne at optage lån i bilen med en falsk slutseddel.

”Jeg kan godt huske, at de spurgte til, hvem der stod som ejer af bilen, og den oplysning har de brugt på slutsedlen. Men bilen var ikke omregistreret, og politi­et bemærkede, at det var heldigt, at svindlerne ikke havde fået fat på koderne i registreringsattesten. Samtidig blev det oplyst, at svind­lerne nu var identificeret”, fortæller Lars-Ole Hedegaard.

Han led ikke selv noget øko­nomisk tab, det gjorde långiverne. Her stoppede sagen foreløbig.

Kørte uden forsikring

Men da han et par måneder sene­re punkterede og skulle bugseres, viste det sig, at bilen var afmeldt fra forsikringen.

”Bilen var blevet omregistre­ret to gange siden besøget fra henholdsvis svindlerne og politi­et, og der var igen taget lån på fle­re hundrede tusind kroner”, erfare­de Lars-Ole Hedegaard.

Svindlen kunne lade sig gøre, fordi de to interesserede bilkøbe­re alligevel havde fået fat i de to koder, der står på henholdsvis del 1 og del 2 af registreringsattesten. Herefter har de brugt dem til at omregistrere bilen på Motorsty­relsens hjemmeside.

”Jeg ved, at vores registre­ringsattest lå i et lukket ringbind på bordet under deres besøg, men de må have fået adgang til det og memoreret koderne. Det er virke­lig godt udført, for vi anede ikke uråd på noget tidspunkt. De fortal­te om deres interesse for biler, deres arbejde, og de opførte sig helt nor­malt”, siger Lars-Ole Hedegaard.

Pas rigtig god på koderne

Nordsjællands Politi ønsker ikke at udtale sig om sagen, da den fortsat efterforskes for at op­klare, om flere er blevet snydt på lignende vis.

”Det er en helt ny type af økonomisk kriminalitet, og det er svært at sige, hvor udbredt den er. Men det er ikke noget, vi oplever meget af”, siger politikommissær Jesper von Bülow fra Efterforsk­ningscenter Nord, Økonomisk kriminalitet, hos Nordsjællands Politi.

Han opfordrer private bil­sælgere til at være påpasselige.

”Generelt skal man være for­sigtig med NemID og andet, der kan misbruges. Ved bilhandler er det en klar opfordring herfra, at man passer rigtig godt på ko­derne og først udleverer dem, når man har aftalt en handel og mod­taget betaling. Det kan ikke lade sig gøre at omregistrere uden ko­derne”, påpeger Jesper von Bülow.

Benyt app ved ejerskifte

Lars-Ole Hedegaard er siden ble­vet så glad for sin Jaguar, at han har valgt at beholde den. Han vil­le ønske, at hans forsikringssel­skab havde reageret og prøvet at få ham tilbage som kunde, for så var svindlen blevet opdaget.

Han mener også, at politiet bør sik­re, at biler, der er involveret i be­drageri, automatisk omregistre­res. Desuden er det problematisk, at man på Motorstyrelsens hjem­meside kan omregistrere uden sælgers NemID.

Når man benyt­ter styrelsens app Ejerskifte, kræ­ver det til gengæld, at sælger „låser køretøjet op“ med sit NemID, før bilen kan omregistreres. Den sik­kerhed mangler på hjemmesiden.

Motorstyrelsen har p.t. ingen planer om at ændre hjemmesiden, men oplyser til Motor, at sagen har givet anledning til at genover­veje sikkerheden. De opfordrer til, at man benytter appen.

FDMs råd er, at man aldrig sender en kopi af registreringsat­testen til nogen uden først at have streget koderne over, og at man opbevarer del 1 og del 2 hver for sig. Du bør ikke opbevare registre­ringsattesten fast i bilen. Kører du med trailer eller skal til udlandet, skal du medbringe del 1.

 

Har du brug for hjælp?

Husk, som medlem af FDM kan du altid få hjælp af eksperter. Også hvis du er i tvivl om bøden, du har fået på ferien.

Kontakt rådgivningen