Efter 4 års kamp: Bilist får medhold i sag om fejl i p-app

Det er p-selskabers ansvar, hvis en p-app ikke virker efter hensigten, slår Højesteret fast i ny dom. En vigtig afgørelse, som kan betyde, at bilister skal have afgiften retur i lignende sager, mener FDM.

P-app
Bilist

Det var ikke berettiget, da en bilist i 2018 fik en p-afgift, fordi han accepterede den fejlagtige områdekode, som p-appen, han betalte med, foreslog. Det har Højesteret netop afgjort.

Dermed går Højesterets dom imod både byrettens og landsrettens tidligere afgørelser i sagen.

Fik 'hilsen' på 650 kr.

Sagen begyndte i 2018, hvor bilisten parkerede i Aarhus og betalte via Easy Parks p-app. På appen fik forbrugeren vist et GPS-genereret kort med en markør, der placerede bilen på det sted, som mobiltelefonens GPS-funktion havde videreformidlet til appen.

Men p-appen viste fejlagtigt, at bilen holdt i et andet område, og bilisten accepterede parkeringen. Appen advarede ikke bilisten om at kontrollere, om det automatisk viste parkeringsområde svarede til bilens placering. Men i appens standardvilkår stod, at man som bruger skulle sikre sig, at en foreslået områdekode svarede til bilens placering.

Resultatet var en ’hilsen’ fra p-selskabet APCOA Parkering på 650 kr. under bilens vinduesvisker.

Et velkendt problem

”Upræcise p-apps har længe været en velkendt problemstilling i FDMs rådgivning, og vi har flere gange behandlet problemstillingen i Motor og på vores hjemmeside. Heldigvis er flere apps i dag blevet rettet til, så man nu opfordres til at sikre sig, at placeringen er korrekt. Det gør det nemmere at opdage fejl og har minimeret risikoen for at få en ærgerlig p-afgift,” siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.

Fejl i app er ikke bilistens ansvar

I forbindelse med at sagen blev indbragt for Højesteret, indtrådte Forbrugerombudsmanden til støtte for bilisten. Her gjorde Forbrugerombudsmanden blandt andet gældende, at APCOA Parkering er ansvarlig for Easy Parks app, herunder dens indretning og oplysningerne i selve appen.

”Når et parkeringsselskab skilter med, at forbrugerne kan betale med en app, så må parkeringsselskabet også stå inde for, at appen kan bruges efter hensigten. Det er ikke forbrugerens ansvar. Det har Højesteret nu slået fast,” udtaler forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse.

En vigtig dom

Den udlægning støtter FDM.

”Det er en vigtig dom, Højesteret har afsagt. Dommen slår især to ting fast. Først og fremmest skal parkeringsbetalingsapps advare bilisten om, at GPS-placeringen kan være fejlbehæftet. Det har EasyPark tilsyneladende rettet op på i mellemtiden, men der kan sagtens være andre tilsvarende apps, der ikke lever op til dette. Dernæst slår Højesteret fast, at hvis et parkeringsselskab accepterer betaling fra en tredjeparts app, og denne app er fejlbehæftet, så er det parkeringsselskabets ansvar – ikke bilistens,” siger Dennis Lange.

Har fået flere henvendelser

Hos Forbrugerombudsmanden oplyser chefkonsulent Luise Kromann Jespersen, at man endnu ikke taget endelig stilling til, hvorvidt man vil kontakte p-selskaberne med henblik på at bede dem gennemgå deres tidligere sager for lignende afgifter. 

Ifølge Luise Kromann Jespersen har Forbrugerombudsmanden siden sidste uges dom modtaget en række henvendelser fra bilister, der alle har fået p-afgifter som følge af, hvad de mener er upræcise p-apps. Men da Forbrugerombudsmanden ikke har mulighed for at træffe afgørelse i den slags sager, henviser man til Parkeringsklagenævnet.

FDM: Tjek din gamle p-afgift

”Har man fået en afgift under omstændigheder, der ligner sagen fra Højesteret, kan man med fordel i første omgang henvende sig skriftligt til det pågældende parkeringsselskab, der har udstedt afgiften. Som medlem af FDM kan man også altid få vurderet sin sag af FDMs juridiske rådgivning,” siger Dennis Lange.

FDM har bedt APCOA Parkering om en kommentar til dommen, og om den giver anledning til, at de nu vil gennemgå tidligere p-afgifter for lignende fejl og betale afgiften tilbage. Men APCOA Parkering er ikke vendt tilbage inden deadline.

Har du fået en p-afgift?

Har du fået en parkeringsafgift, som du mener er forkert, kan du som medlem af FDM altid kontakte vores rådgivning og få deres vurdering, og hvordan du gør, hvis du ønsker at klage over den.

Kontakt rådgivningen