FDM kræver kørselsfradrag sat op

De høje brændstofpriser rammer pendlerne alt for hårdt, mener FDM, der sammen med flere andre vil have kørselsfradraget sat op. Skatterådet er klar til at se på, om fradraget skal hæves.

Trafik på motorvej
Bilist

Benzinprisens himmelflugt har gjort det markant dyrere at være bilejer. Særligt de mange pendlere, der er afhængige af bilen, kan se frem til en stor merudgift.

Alene siden årsskiftet er prisen på en liter benzin steget med langt over to kroner. Onsdag eftermiddag var Drivkraft Danmarks officielle listepris 16,49 kr.

Det får FDM til at efterlyse, at man forhøjer kørselsfradraget, som alle danskere med mere end 24 km til og fra arbejde kan få. Også befordringsgodtgørelsen bør hæves.

Omkring 1,2 millioner danskere får kørselsfradrag.

FDM: Smertegrænsen er nået

Det er Skatterådet, der hvert år fastsætter taksterne for, hvor meget man kan få i kørselsfradrag. Rådet tager bl.a. udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig benzinpris for det kommende år.

Da Skatterådet i november sidste år fastsatte taksterne for kørselsfradrag, skete det ud fra en forventet benzinpris i 2022 på 12,78 kr.

”Smertegrænsen for pendlerne er nået, da prisen på en liter benzin allerede ved årsskiftet lå en krone (14,09 kr. red.) over den, som Skatterådets endelige fradrag baserer sig på. Da udsigten til de rekordhøje brændstofpriser forventes at fortsætte hele året, mener vi, at Skatterådet bør korrigere fradragssatsen med tilbagevirkende kraft. Derudover er det også væsentligt at se på bilernes værditab i lyset af den stigende inflation, som gør det dyrere at være bilejer,” siger forbrugerøkonom i FDM Ilyas Dogru.

Politikere vil have højere fradrag

Fra Dansk Industri lyder meldingen, at man også er åben over for at genberegne befordringsfradraget i 2022 med udgangspunkt i en mere realistisk brændstofpris. Branchedirektør for DI Transport, Karsten Lauritsen, advarer dog pendlerne mod at tro, at en genberegning vil betyde alverden sammenholdt med den regning, de i disse dage møder, når bilen bliver tanket op: 

”Ud af den almindelige sats på 1,98 kr. pr. km stammer under 70 øre fra benzinprisen. Så selv hvis vi antager en gennemsnitlig benzinpris på ca. 16 kr. pr. liter i hele 2022, så giver den en forhøjelse af fradraget på under 20 øre pr. km, eller ca. 5 øre pr. km i reel skatteværdi,” siger Karsten Lauritzen.

Også fra politisk side efterlyser flere nu et højere fradrag til de trængte pendlere. På Facebook skriver Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm:

”Vi skal hjælpe dem, der rammes hårdest af stigende benzinpriser med forhøjet kørselsfradrag. Situationen kræver også, at vi fra politisk hold hurtigt tilpasser os, så vi hjælper de, der rammes hårdest. (…) Derfor opfordrer jeg Skatterådet til at se på mulighederne for at forhøje kørselsfradraget, så de, der rammes hårdest af stigende benzinpriser, også hjælpes.”

Lige så kontant er DF’s finansordfører, René Christensen. Til Fagbladet 3F siger han:

”Befordringsfradraget skal skrues op nu, og det er ikke så svært. Fradraget blev sat ned under coronaen, fordi benzinprisen faldt voldsomt, og det var helt fair. Men Ukraine-krigen viser, at det er nødvendigt med et mere dynamisk fradragssystem. For eksempel med regulering en gang i kvartalet eller en gang hvert halve år.”

Skatteråd vil drøfte højere fradrag

FDM har bedt Skatterådet om en kommentar til kritikken af kørselsfradraget, som i en mail svarer:

”Skatterådet fastsætter hvert år i november satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse på baggrund af et estimat over det kommende års priser på det at holde bil. Som udgangspunkt gælder satserne uanset, om benzinpriserne falder eller stiger i løbet af året. Skatterådet kan dog beslutte ekstraordinært at ændre satserne. Skatterådets formand Jane Bolander har bedt om, at Skatterådet på næste Skatterådsmøde mere generelt drøfter udviklingen i benzinpriserne i forhold til kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse. En eventuel justering af satserne vil kunne besluttes på et senere møde.”

Skatterådet har kun én gang tidligere tilbage i 2000 ændret i kørselsfradraget midt på året. At rådet nu er klar til at drøfte fradraget igen på sit næste møde 22. marts, giver håb hos FDM.

”At benzinprisen er stukket så meget af i forhold til kørselsfradraget, er man nødt til at forholde sig til. Derfor er vi hos FDM glade for, at Skatterådet på sit næste møde ekstraordinært vil se på satserne. Med så stor afvigelse af benzinprisen i forhold til Skatterådets sats håber vi på en ændring hurtigst muligt,” siger Ilyas Dogru.

Borgerforslag: Fjern alle benzinafgifter

Det er dog ikke kun kørselsfradraget, der er blæst om. De høje brændstofpriser har også fået Morten Overgaard Kjeldsen til at stille et Borgerforslag om helt at fjerne alle afgifter på benzin og diesel.

”Alle afgifter på benzin og diesel bør fjernes, så den almindelige dansker kan få en hverdag til at køre. Den almene danskers indkomst kan ikke følge med de store prisstigninger, vi står overfor. Det er ikke kun brændstoffet, der stiger, men brændstof er det vigtigste, for at befolkningen kan komme frem og tilbage på arbejde, varer kan leveres etc.,” skriver forslagsstilleren.

Over 40.000 (onsdag kl. 14.00) har allerede skrevet under på borgerforslaget, siden det blev slået op 28. februar. Runder det 50.000 underskrifter, skal det behandles af Folketinget.

I dag indeholder den samlede pris på en liter benzin flere dele. Ud over selve produktprisen, som altså både kan stige og falde, indeholder prisen en CO2-afgift på 39 øre og en energiafgift på 4,29 kr. Begge dele er faste og svinger altså ikke i takt med produktprisen. Endelig tillægges prisen moms.

Ifølge brancheorganisationen Drivkraft Danmark betyder det, at på en liter benzin til 16,49 kr., udgør produktprisen de 8,51 kr., CO2-afgiften er på 39 øre og energiafgiften på 4,29 kr., mens momsen er på 3,30 kr.

Få rabat, når du tanker

Husk, som medlem af FDM kan du få rabat, når du tanker eller lader bilen på over 400 tankstationer rundt om i landet.

Sådan får du rabat