Nye miljøkrav rammer disse dieselbiler

Miljøgrebet strammes om ældre dieselpersonbiler, der snart kan blive smidt ud af de store byer – men først fra 2023. FDM bakker op om de skrappere krav, men efterlyser samtidig en forhøjet skrotpræmie for berørte biler.

Miljøzoneskilt
Bilist

Efter at miljøgrebet er strammet om dieselvarebiler, er turen nu kommet til de ældre dieselpersonbiler.

En ny lov giver nemlig landets fem største kommuner (København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg), der i dag har en miljøzone, mulighed for fremover også at stille krav til de ældste persondieselbiler, så de nu skal have partikelfilter for at måtte køre ind i miljøzonen. Har de ikke det, vanker der en bøde.

Bag loven står et bredt politisk flertal, som tirsdag vedtog loven. 

Så mange dieselpersonbiler rammes i de fem kommuner med miljøzoner.

  • København, Frederiksberg: 4.294
  • Aarhus: 2.356
  • Odense: 1.825
  • Aalborg: 952 

Kilde: Bilstatistik

Nye krav rammer 77.600 biler

Konkret rammer loven dieselpersonbiler fra Euronorm 4 eller ældre. Det vil typisk sige biler fra 2009 og ældre. Dem er der ifølge Bilstatistik 77.600 af i dag. Bilerne må dog fortsat køre ind i miljøzonerne, hvis de får eftermonteret et partikelfilter, men det kan være en meget dyr løsning.

”Det bliver dog op til den enkelte kommune, om den også vil skærpe kravene til dieselpersonbilerne, men det er vores forventning, at det vil ske,” siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange.

Forbud tidligst fra 2023

Loven træder i kraft 1. april, og herefter kan kommunalbestyrelserne offentliggøre, om de også vil lade de ældste dieselpersonbiler omfatte af miljøzonen. Herefter skal der gå ni måneder, inden de nye krav lokalt kan træde i kraft. Det betyder, at berørte bilister tidligst vil blive ramt af et forbud fra 2023.

”For de ældste dieselkøretøjer uden partikelfilter er der en miljøproblematik. Derfor bakker FDM op om, at man udelukker de mest forurenende dieselbiler fra de største byer – altså dieselbiler uden partikelfilter,” siger Dennis Lange og uddyber:

”Det er FDMs klare vurdering, at der vil være relativt få af de berørte køretøjer, hvor det vil være muligt at eftermontere et partikelfilter, og for de biler, der kan få eftermonteret et partikelfilter, vil det være uforholdsmæssigt dyrt. Derfor opfordrer vi til, at man udvider ordningen med forhøjet skrotpræmie, så den også omfatter Euronorm 4-dieselpersonbilerne. Det kan være med til, at vi kan få flere af de ældste dieselbiler væk fra vejene.”

Mulighed for dispensation

Hvorvidt man kan få dispensation fra kravene, hvis man bor eller færdes inden for en af miljøzonerne, vil blive præciseret i en senere bekendtgørelse. Det vil typisk være, hvis man har et handicapkøretøj eller har natarbejde. Beboere inden for miljøzonen vil kunne søge om at få 12 måneders dispensation. Men kun hvis det ikke er muligt at eftermontere partikelfilter på deres bil.  

Derudover forventes det, at man vil kunne søge og få dispensation, hvis man er indkaldt til behandling på hospital eller speciallæge med adresse inden for en miljøzone.

”Planen om at beboere i miljøzonerne højst kan opnå dispensation i 12 måneder, er for kort. 12 måneder er for mange helt almindelige danske familier meget kort tid til at finansiere udskiftning af husstandens bil til en nyere og dyrere model. Dette vil uvægerligt have en social slagside og ramme de mindre velhavende familier hårdt,” siger Dennis Lange.

Skrappere krav til varebiler rykkes frem

Der har i flere år været krav om partikelfilter på lastbiler i de fem kommuner med miljøzoner. Siden juli 2020 har kravene også omfattet varebiler og biler på de såkaldte papegøjeplader.

For de køretøjer er der lagt en plan for, hvordan man løbende vil skærpe kravene.

Den plan rykkes nu to år frem, så alle dieselvarebiler fra 1. juli 2023 skal have partikelfilter, medmindre de er indregistreret efter den 1. september 2016. Oprindeligt skulle Trin 3 først gælde fra 2025. Ifølge Miljøministeriet vil det omfatte 140 dieselvarebiler.

Har du brug for hjælp til bilkøbet?

Husk, som medlem af FDM kan du altid få hjælp af eksperter, der har den nyeste viden om biler - uanset om den kører på benzin, diesel, el eller brint.

Kontakt rådgivningen