Undersøgelse: Ens benzinpriser er ikke aftalt spil

De stort set ens brændstofpriser landet over skyldes ikke aftalt spil, fastslår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter at have undersøgt markedet. FDM efterlyser mere synlig konkurrence på benzin og diesel.

Ens benzinpriser
Bilist

Hvor brændstofpriserne tidligere hoppede og dansede hen over døgnet, er bilisterne de seneste år blevet mødt af priser, der stort set har været ens fra Gedser til Skagen.

De ens priser har fået mange bilister til at undre sig. En del har henvendt sig til FDM med en bekymring om aftalt spil benzinselskaberne imellem, og også Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget henvendelser fra forbrugerne.

Styrelsen har derfor undersøgt markedet, men de har ikke fundet tegn på urent trav: De ens priser er ikke opstået på grund af overtrædelse af konkurrenceloven, konkluderer styrelsen i en pressemeddelelse.

Konkret har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretaget det, der hedder en kontrolundersøgelse. Med en dommerkendelse i hånden har man været ude at banke på hos brændstofselskaberne og tage kopier af relevante dokumenter, som styrelsen så har behandlet.

”Det kan synes påfaldende, når priserne er ens hos alle brændstofselskaber, og derfor har vi undersøgt det nøje. Vi har dog ikke konstateret overtrædelser af konkurrenceloven i form af aftaler eller lignende mellem selskaberne. Derimod ser det ud til, at et markant fald i efterspørgslen efter benzin og autodiesel i perioden efter marts 2020 (på grund af corona, Red.) har medført mindre priskonkurrence mellem tankstationerne,” udtaler direktør i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Jakob Hald i pressemeddelelsen.

Benzinpriser
Selvom benzinpriserne er påfaldende ens landet over, konkluderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke, at de er opstået på grund af overtrædelse af konkurrenceloven. Billedet viser priserne på såkaldt ubemandede tankstationer, som typisk ligger ti øre under prisen på de bemandede stationer. Billedet er taget mandag d. 7. marts. (Foto: FDM)

Vil ikke være billigst

Hos brændstofselskabernes brancheorganisation, Drivkraft Danmark, ønsker man ikke at kommentere hverken Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse eller de ens priser.

”Vi har noteret os styrelsens konklusion og er ikke overrasket over, at man ikke har fundet noget, der indikerer, at priserne er aftalte. Prisdannelserne (på brændstof, red.) sker lokalt, og det er ikke noget, vi som organisation hverken kan eller vil blande os i,” siger analysechef i Drivkraft Danmark Allan Skytte Christensen.

Også hos DCC Energi, der i Danmark driver Shell-stationerne, afviser man, at der lusk bag brændstofpriserne:

”Vi følger også markedet og kan godt forstå, hvis folk undrer sig over de ens priser. Jeg kan kun sige, at vi løbende følger priserne i lokalområdet, og det er ikke vores mål at have den laveste pris, men derimod at sælge et kvalitetsprodukt til en konkurrencedygtig pris. Vi har i lighed med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konstateret, at der de sidste par år har været færre lokale prisrettelser. Til gengæld ser vi en øget konkurrence på de tilbud, vi giver til kunderne,” skriver retail-direktør i DCC Energi Søren Møller Maretti i en mail til FDM, hvor han henviser til de rabataftaler, Shell har igennem deres Shell Card og mulighed for kredit.

Efterlyser synlig konkurrence

Når priserne ikke svinger så meget som for få år siden, skyldes det til dels, at selskaberne har ændret deres prisstruktur.

Tidligere kunne man med fordel tanke før kl. 10.00, hvor priserne blev sat op for så at falde igen hen over dagen og aftenen. I 2017 valgte Circle K imidlertid at gøre op med elevatorpriserne og i stedet smøre en ens flad rabat ud over hele døgnet. ’Fair pris’ kaldte Circle K selv de nye priser, som hurtigt fik andre selskaber til at følge efter med mindre prisudsving til følge.

Alligevel forstår FDM godt, at forbrugerne undrer sig over de ens priser.

”Vi har i længere tid hos FDM fået henvendelser fra både medlemmer og medierne, der har undret sig over de høje og ens priser på tankstationerne. Det er en helt naturlig undren, da vi i Danmark er vant til, at priserne er mere dynamiske. Siden corona-nedlukningen i marts 2020 har priserne imidlertid bevæget sig langt mindre stationerne imellem,” siger forbrugerøkonom i FDM Ilyas Dogru, og tilføjer:

”Det er positivt, at myndighederne ikke har fundet, at konkurrenceloven er blevet overtrådt. Det ændrer dog ikke på, at selskaberne har set stilstanden under corona som en mulighed for at undgå priskrig. Vi så gerne mere synlig konkurrence tankstationerne imellem. Især nu hvor hjulene snurrer igen. Når konkurrencen er udeblevet, skyldes det, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påpeger, at mange selskaber uafhængigt af hinanden holder øje med og følger hinandens priser.”

Bilisterne kan selv påvirke prisen

Spørgsmålet er, hvad bilisterne kan gøre for at påvirke konkurrencen. Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan de selv spille en rolle.

”Forbrugere skal ikke undervurdere deres egen betydning for konkurrencen. De kan selv bidrage til igen at skærpe priskonkurrencen gennem deres adfærd, når de tanker. For eksempel er ubemandede tankstationer ofte billigere end bemandede. Derudover kan forbrugerne tanke, når prisen synes lav, i stedet for når tanken er ved at være tom. Og endelig kan der være lokale tilbud, selvom der er længere imellem dem end tidligere,” udtaler Jakob Hald.

Prisen stiger hurtigt - falder langsomt

De råd køber FDM dog ikke helt.

”Det er for nemt bare at overlade ansvaret til forbrugerne. I modsætning til tidligere ændrer priserne sig for lidt, og det er nu en gang bemærkelsesværdigt. Endelig undrer vi os også over, at priserne har det med at stige hurtigt, når olieprisen gør det, mens de ikke falder lige så hurtigt, når olieprisen gør det,” siger Ilyas Dogru.

At det skulle være tilfældet, kan man ikke genkende hos DDC Energi (Shell).

Det kan vi afkræfte for vores vedkommende. Når vi køber brændstof, sker det til en pris baseret på verdensmarkedsprisen på olie. Den følger vi hver dag og foretager på baggrund af den en ændring i op eller nedadgående retning, hvis der er sket udsving siden dagen før. Det sker på alle hverdage – uanset om prisen er på vej op eller ned,” skriver Søren Møller Maretti i sit svar til FDM.

Undersøgelsens resultat til trods understreger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at man fortsat vil holde et vågent øje med brændstofmarkedet, og styrelsen afviser ikke, at den vil foretage en undersøgelse igen.

Få rabat, når du tanker

Husk, som medlem af FDM kan du få rabat på både benzin, diesel og el, når du tanker eller lader bilen.

Sådan får du rabat