Vi kører mutters alene til job

Der sidder kun 1,08 i pendlerbiler. Derfor er der store muligheder for at reducere trængsel og klimapåvirkning – og spare penge på transporten, hvis flere kører sammen. Men der er også mange hindringer – bl.a. vores trang til at være alene i bilen. FDM arbejder på at gøre det nemmere at køre sammen, og en ny kampagne fra Vejdirektoratet skal øge opmærksomheden.

Illustration fra Transportministeriets rapport.
Bilist

Det lyder helt oplagt. Og samtidig er det super svært i praksis.

Når vi pendler i bil til arbejde eller uddannelse, sidder der i gennemsnit blot 1,08 personer i hver bil. Det vil sige, at 100 personbiler kun transporterer 108 personer – færre end nogensinde før.

Derfor vil det være oplagt at dele turen med en kollega eller nabo – af hensyn til trængsel, klimabelastning og privatøkonomi. Men det sker yderst sjældent, som tallet på 1,08 indikerer. På alle bilture er der 1,4 person i bilerne.

Samkørsel har mange praktiske og mentale barrierer, men det er med årene blevet letter at finde en samkørselsplads, hvor en eller flere biler kan efterlades.
Samkørsel har mange praktiske og mentale barrierer, men det er med årene blevet letter at finde en samkørselsplads, hvor en eller flere biler kan efterlades. Samkørselspladser anlægges eller forbedres ved mange motorvejstilslutninger. 

For selv om fordelene kan være indlysende, er der også hindringer. Og de kan være store. Både af praktisk art og en modvilje mod at skulle dele sit frirum med andre og gå på kompromis med privatbilens enorme fleksibilitet.

Rapport finder forhindringer og løsninger

De barrierer – og mulige løsninger - trækker en rapport fra Transportministeriet frem i lyset. Næsten samtidig har Vejdirektoratet lanceret en kampagne, der skal opmuntre til samkørsel og brug af delebiler.

Her kan du se filmen om samkørsel:

 

- Det er tankevækkende, at der er så mange tomme sæder i bilerne. Det er en stor uudnyttet ressource, siger transportminister Trine Bramsen i en skriftlig kommentar til rapporten ’Analyse om fremme af samkørsel.’

- Hvis vi lykkes med at udnytte bilparkens kapacitet bedre, kan det både være med til at mindske trængselsudfordringerne i byerne og nedbringe CO2-udledningen fra vejtransporten. I yderområderne kan samkørsel også give flere en bedre mobilitet. Det giver derfor rigtig god mening at fortsætte arbejdet med at fremme samkørsel i Danmark, siger transportministeren.

Væsentligste grunde til ikke at tilbyde eller bruge samkørsel

1 Foretrækker at være alene i min bil
2 Mindre fleksibilitet
3 Utryg ved at køre med fremmede
4 Det er besværligt
5 Forlænger rejsetiden
6 Jeg ved ikke, hvordan jeg finder nogen at køre med eller tilbyde det

FDM: se på skatteregler

FDM hilser Transportministeriets analyse af samkørsel velkommen.

- Den peger på flere forhold, der i dag hindrer udbredelsen af samkørsel i Danmark. I FDM hæfter vi os navnlig ved de skattemæssige regler som en særlig hæmsko, siger afdelingschef i FDM, Torben Lund Kudsk.

FDM mener, at skattereglerne for samkørsel bør moderniseres med inspiration fra Frankrig samt ændringer, der i Danmark allerede er lavet for andre deleøkonomiske aktiviteter som privatudlejning af bolig og bil.

For at fremme integration mellem samkørsel og kollektiv transport og gøre samkørsel mere synligt, kan udvalgte samkørselspladser opgraderes til knudepunkter, det vil sige mødesteder for flere transportformer, foreslår rapporten. Eller vigtige knude¬punkter kan opgraderes med ubegrænset tidsparkering til samkørsel.
For at fremme integration mellem samkørsel og kollektiv transport og gøre samkørsel mere synligt, kan udvalgte samkørselspladser opgraderes til knudepunkter, det vil sige mødesteder for flere transportformer, foreslår rapporten. Eller vigtige knude­punkter kan opgraderes med ubegrænset tidsparkering til samkørsel.

Trafikselskaber bør købe plads i biler

Der bør laves et skattemæssigt bundfradrag, der bør tillades et startgebyr, og endelig bør den skattefrie sats pr. kilometer øges. Som det er tilfældes med privat bolig- og biludlejning bør det være et krav, at samkørslen sker gennem en professionel platform der kan sikre skattemyndighederne nem kontrol med betalingerne, mener FDM.

- Der bør også ses på trafikselskabernes muligheder for at integrere samkørsel i det kollektive trafiktilbud. FDM mener, at trafikselskaberne spiller en afgørende rolle, og da det er dem, der opnår den største økonomiske gevinst ved at supplere dyr kollektiv trafik i tyndtbefolkede områder med samkørsel, er det naturligt, at trafikselskaberne får mulighed for at betale for den transportydelse, siger Torben Lund Kudsk.

Dette nye skilt angiver muligheden for at skifte mellem flere transportformer. Skiltet bruges typisk, hvor der er samkørselsmulighed, eller hvor kollektiv transport møder andre transportformer.
Dette nye skilt angiver muligheden for at skifte mellem flere transportformer. Skiltet bruges typisk, hvor der er samkørselsmulighed, eller hvor kollektiv transport møder andre transportformer.

FDM tilbyder 'Ta'Med'

FDM arbejdet aktivt med området gennem samkørsels-app’en Ta’Med.

Den er udviklet for at støtte samkørsel ved pendling, og dens mål er at gøre det nemt at tilbyde og finde lift til og fra arbejde eller uddannelse. Det kan ske gennem samkørselsklubber for virksomheder og uddannelsessteder.

Ta’Med kan også være et værktøj til for kommuner til at opbygge netværk for samkørsel og integrere det i deres kollektiv trafiktilbud.

Nemmere at parkere ved firmaet

Ud over de overordnede fordele som billigere transport, reduceret klimabelastning og trængsel i almindelighed, peger den ansvarlige for FDM’s samkørselses-app, Clément Guasco, på en lavpraktisk fordel:

- Ved mange virksomheder er der lokal trængsel i form af mangel på parkeringspladser. Der kan samkørsel helt konkret og mærkbart mindske problemet, siger han.

For at sætte fokus på mulighederne ved samkørsel, lancerer Vejdirektoratet nu en kampagne, der skal udbrede kendskabet til samkørsel og delebiler.

Se kampagnen om samkørsel her

Barrierer for samkørsel er ifølge rapporten bl.a.:

  • At køre sammen udfordrer manges hverdagsrutiner. Flere foretrækker at være alene i bilen eller oplever mindre fleksibilitet ved at samkøre. Derfor vælger flertallet at gøre det samme hver dag og køre selv, da det fungerer gnidningsfrit og ikke kræver ekstra mentale ressourcer.
  • Det er uigennemskueligt for både potentielle udbydere og aftagere af samkørselsture, hvor og hvordan det kan gøres. Det er en udfordring, at samkørsel ikke er synligt de steder, hvor der en stor koncentration af mennesker som på arbejdspladser eller uddannelsesinstitutioner eller ved eksempelvis busterminaler og stationer.
  • Det er en udfordring, at samkørsel og kollektiv transport har en relativ lav grad af integration. De lovmæssige rammer for trafikselskaberne gør, at de ikke kan tilbyde samkørsel i privatbiler, samtidig med at der ikke er en kendt, samlende digital platform, der rummer både samkørsel og kollektiv transport.
  • Der skal være en kritisk masse af samkørselsture, ellers bliver det et usikkert transportvalg.
  • Hver dag foretages der mange forudsigelige rejser til og fra større arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, men institutionerne skal selv tage initiativ til at støtte medarbejderes eller studerendes transportvaner.

Mulige løsninger til mere samkørsel er ifølge rapporten bl.a.:

  • Digitalt overblik og integration af kollektiv transport og samkørsel. Digitale løsninger, der kobler forskellige transporttilbud, kan bidrage til et bedre overblik over udbuddet af kollektiv transport, samkørsel og andre private transporttilbud. Det kunne være en national, offentlig MaaS-app (Mobility as a Service).
  • Gøre det muligt for at trafikselskaber at tilbyde samkørsel. For at styrke integrationen mellem samkørsel og kollektiv transport kan trafikselskaberne gives mulighed for at købe og udbyde tomme sæder i privatbiler ved at trafikselskaber må betale til bilejeren.
  • Øgede økonomiske incitamenter til samkørsel, f.eks. gennem befordringsfradraget.
  • Mere viden om brugen af samkørselspladser, og samtænkning af samkørselspladser og trafikknudepunkter.

 

 

Vil du begynde på at samkøre?

Hvis du gerne vil køre med andre eller tilbyde et lift, så hent FDMs samkørselsapp, Ta' Med, og begynde på at samkøre i dag.

Hent app til iPhone

Hent app til Android mobil