Mysteriet om den dyre diesel

Diesel har altid været billigere for bilisten end benzin. Men i år er det tippet, og diesel koster nu næsten en krone mere end benzin. Se forklaringen her – og hvad FDM mener, der bør gøres ved det.

Dieselpriserne har siden slutningen af august 2022 været højere end benzinpriserne.
Bilist

Diesel er blevet dyrere end benzin, og det er en usædvanlig situation.

Ejere af dieseldrevne biler har været vant til, at deres dieselolie har kostet mellem 50 øre og halvanden krone mindre – på en ’god’ dag op til to kroner - end benzin. Det er som kompensation for, at de betaler et tillæg til ejerafgiften.

Men i foråret kostede en liter diesel helt uvant mere end en liter benzin, og selv om benzin har været dyrest hen over sommeren, har den høje dieselpris bidt sig fast næsten konstant hele efteråret. Nu koster diesel knap 16 kroner pr. liter. Og udsigterne ser ikke godt ud for dieselbilejerne.

Diesel steget dobbelt så meget som benzin

Prisudviklingen har betydet, at dieselbilister har oplevet en dobbelt så stor prisstigning som de bilister, der kører på benzin.

Det er nu 2.500 kr. dyrere end i januar at tanke benzin, hvis man kører 20.000 km årligt. For en dieselbil er stigningen 5.000 kr. årligt.

Sådan har prisen for benzin og diesel udviklet sig i år. Diesel blev for første gang dyrest i april, og efter et relativt fald hen over sommeren, har diesel generelt været dyrest hele efteråret. Kilde: Cirkle K

Sådan har brændstofpriserne udviklet sig (i faste priser) fra 1973 og frem til nu. Benzin har historisk set altid været dyrest. Kilde: Drivkraft Danmark

Diesel påvirkes af gaspris

FDM har en forklaring på den usædvanlige - og for ejere af dieselbiler irriterende – situation.

Diesel er stort set samme produkt som fyringsolie, og de høje naturgaspriser har fået efterspørgslen efter fyringsolie til at stige meget.

Dernæst skal den store stigning ses i lyset af EU's sanktioner mod Rusland og udsigten til en lang konflikt, som betyder mindre råolie på markedet.

Brændstofpriserne har svinget meget i år og ligger generelt ekstremt højt. Prisen på diesel har bidt sig fast overbenzinprisen.
Brændstofpriserne har svinget meget i år og ligger generelt ekstremt højt. Prisen på diesel har bidt sig fast over benzinprisen. Billedet her er fra 24. oktober 2022.

FDM: Næppe fald foreløbig

- Når man dertil lægger den sæsonbetonede efterspørgsel efter fyringsolie, så ser det ikke ud som om, at dieselprisen falder foreløbig, siger chefkonsulent i FDM, Ilyas Dogru.

Dieselolie er dybest set et lidt dyrere produkt end benzin, men for danske bilister opleves diesel normalt som værende billigst. Det skyldes, at den faste energi- og CO2-afgift er lavere på diesel.

For at kompensere for det, er dieselbiler pålagt en halvårlig udligningsafgift, som er en fast sats, udover ejerafgiften.

Hvad er udligningsafgift?

Ejer du en dieselbil – eller kører din bil evt. på gas – betaler du den såkaldte udligningsafgift oven i almindelig ejerafgift. Udligningsafgiften koster for en typisk bil 2.000 kr. hvert halve år og afhænger af, hvor langt bilen officielt kører pr. liter. Afgiften kan være meget højere for brændstofslugende biler. Udligningsafgiften blev i sin tid indført for i gennemsnit at udligne forskellen på den høje benzinafgift og den lidt lavere dieselafgift. Afgiften blev fra marts 2021 hævet med 21 procent.

FDM: Afgift bør suspenderes

- Med de voldsomt forhøjede priser på især diesel anbefaler FDM, at politikerne dropper udligningsafgiften midlertidigt, siger Ilyas Dogru.

Han tilføjer, at hvis man fjerner udligningsafgiften, vil det kun i mindre grad øge inflationen, da forbrugerne stadig vil opleve høje priser og dermed forsøge at begrænse deres forbrug. Dermed er en fjernelse af udligningsafgiften ikke det samme som at fjerne afgiften på diesel.

Få FDM-rabat på dit brændstof og el

Husk, du som medlem af FDM kan få Danmarks højeste rabat, når du tanker eller lader bilen hos Shell. Du kan også nemt skifte til det nye mobilitetskort, der giver adgang til 275.000 ladestandere i Europa.

Se, hvordan du får rabat