Afsløring: Se de 4 afgifter der gør benzin- og dieselbiler dyrere at eje

Et nyt CO2-kvotesystem fra EU er endnu en afgiftsskrue på benzin- og dieselpriser, som danske bilejere bliver ramt af. Det er fjerde markante stigning, der rammer afgifterne på benzin- og dieselbiler inden 2030.  

Lille rød modelbil holder foran fire stabler med mønter
Bilist

Over 3.000 kr. mere om året kommer det hurtigt til at koste den gennemsnitlige ejer af en benzin- eller dieselbil i 2030. Men de første afgiftsstigninger rammer allerede i 2024 brændstofbilisterne på pengepungen. 

Årsagen er, at nye love, der skal minimere CO2-udledningen i trafikken, nærmest snubler over hinanden de kommende år. Seneste lovforslag er nye CO2-kvoter, som bl.a. lægges på den såkaldte vejtransport med fossile brændstoffer. Ordningen kaldes også ETS 2 og er den fjerde stigning i afgifter, der rammer danske bilejere. 

4 stigninger for ejere af benzin- og dieselbiler

– Yderligere stigning i ejerafgifter, som blev aftalt i den grønne vejtransportaftale fra 2020. 
– Stigning på dieselafgifter som resultat af aftalen om CO2-fortrængningskravet i den grønne vejtransport fra 2020.
– Løbende indeksregulering af benzin- og dieselafgifter. De stiger med 7,7 pct. i 2024 og forventes at stige med yderligere 6 pct. i 2025 samt 2-3 pct. herefter, hvis inflationen normaliseres. 
– Kvotebetaling for CO2-udledning for både benzin og diesel fra 2027 ifølge ETS 2. 

FDM: Bilisterne beskattes dobbelt

– De seneste års vedtagne politik straffer ejere af benzin- og dieselbiler hårdt. De skal betale ved kasse 1, 2, 3 og ikke mindst 4. En ting er de stigende energiafgifter jfr. nettoprisindekset, som blev vedtaget for 14 år siden, men loven om CO2-kvoter, som allerede rammer danske bilister i form af øgede afgifter i 2027, er set i FDMs optik ren dobbeltbeskatning, siger afdelingschef Torben Lund Kudsk, Økonomisk Politisk Sekretariat i FDM. 

Der er tale om dobbeltbeskatning, idet bilisterne allerede betaler en høj CO2-afgift på brændstof. FDMs beregninger viser, at både ejere af benzin- og dieselbiler bliver ramt hårdt økonomisk i de kommende år.  

– De mange nye CO2-afgifter rammer socialt skævt. Der er ingen tvivl om, at der kun er forbrugerne til at betale regningen, og især forbrugere med mindre bilbudget rammes hårdest, da de har sværest ved at skifte til elbiler, siger Torben Lund Kudsk.

FDM advarer generelt politikerne om, at man skal være forsigtig med at straffe de bilister, der ikke har reelle alternativer. Mange danskere kan ikke skifte til elbil på grund af de høje nybilpriser, eller fordi der er dårlig ladeinfrastruktur, hvor de bor. 

Så meget stiger afgifterne for benzinbiler

Så meget stiger afgifterne for dieselbiler

En femte stigning lurer

I oktober meddelte klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, at regeringen var klar til at hæve dieselafgiften med 50 øre pr. liter. Privatbilister kompenseres ved at sænke udligningsafgiften, som er en tillægsafgift, dieselbilejere betaler.

FDM har i mange år arbejdet for at komme af med udligningsafgiften og hilser derfor regeringens tiltag velkommen. Der vil med sænkning af udligningsafgiften tilsvarende opstå en form for status quo ved 22-23.000 km om året, mens dem, som eksempelvis kører 35-40.000 km årligt, vil betale mere i afgift end i dag. 

Læs mere: Nye afgifter vil ramme ejere af dieselbiler - FDM foreslår løsning

Overvejer du en ny bil?

Skal du have ny bil? Husk, som medlem af FDM kan du altid få hjælp af eksperter, der har den nyeste viden om biler. Hvad enten den kører på benzin, diesel eller el.

Kontakt rådgivningen