Nyt forslag: Bydele skal kunne udelukke benzin- og dieselbiler

Alle landets kommuner skal ifølge bredt politisk flertal kunne forbyde benzin- og dieselbiler i afgrænsede zoner. FDM advarer mod at glemme det flertal af danskere, der de næste mange år stadig ikke har en elbil, og som derfor lukkes ude af bykernerne.

Skilt viser adgang forbrudt for dieselbiler
Bilist

Der skal kunne sættes adgang forbudt-skilte op til benzin- og dieselbiler i alle landets kommuner. Med en ny aftale, der bakkes op af et flertal af Folketingets partier, kan kommunerne nemlig oprette såkaldte nulemissionszoner for at forbedre luftkvaliteten og fremme overgangen til elbiler.

Bilisternes organisation, FDM, ser med interesse, men også med bekymring på forslaget.

– På den ene side anerkender vi vigtigheden af, at kommuner kan gå foran i den grønne omstilling. På den anden side må vi påpege, at selv i det mest optimistiske scenarie vil mere end to tredjedele af bilerne stadig være fossilbiler i 2030. De risikerer at blive lukket ude af byerne, siger afdelingschef i FDM Torben Lund Kudsk.

To typer zoner

Ifølge aftalen skal alle landets kommuner hver kunne oprette én nulemissionszone. Det skal ske som en forsøgsordning, som skal evalueres efter tre år. De nulemissionszoner, der etableres i forsøgsordningen, er dog permanente og vil ikke udløbe ved evalueringen.

Kommunerne vil kunne vælge mellem to typer zoner:

  • en zone for persontrafik, hvor privatejede person- og varebiler, motorcykler, knallerter og taxaer omfattes.
  • en zone der ud over persontrafik også omfatter erhvervskøretøjer. Lastbiler over 12 tons og busser undtages nulemissionszonekravene.

Der vil i nulemissionszoner være mulighed for at sikre undtagelser og dispensationsmuligheder for beboere og erhvervsdrivende.

FDM: Risiko for symbolpolitik

Netop at det fortsat skal være praktisk muligt at færdes i og få adgang til zonerne, er vigtigt for FDM.

– I FDM arbejder vi for, at vi når en million elbiler i 2030. Der skal derfor ikke herske tvivl om, at FDM bakker op om den grønne omstilling og overgangen til elbiler. Men det er afgørende, at det sker i tempo, hvor forbrugerne kan følge med. Derfor er timingen vigtig, ligesom det er vigtigt, at nulemissionszoner ikke står alene, siger Torben Lund Kudsk.

Borgmestrene i København og Aarhus har allerede vist interesse for at indføre nulemissionszoner. Det får FDM til at advare:

– Der er ingen tvivl om, at mange kommuner vil have interesse i at indføre de nye nulemissionszoner. Men det må ikke blive et redskab for symbolpolitik, og sundhedseffekten skal ikke oversælges.

Bedre lademuligheder og offentlig transport

Bilisternes organisation vil følge arbejdet med nulemissionszoner tæt. For det er vigtigt, at kommunerne sikrer alternative transportløsninger, hvis de forbyder danskerne adgang til f.eks. byerne i deres benzin- og dieselbiler.

– Hvis man som kommune vil indføre en nulemissionszone, mener FDM, at der forinden skal ske en massiv udbygning af lademulighederne, navnlig for alle dem der i dag ikke har mulighed for at opsætte egen ladeboks. Vigtigt er også, at den kollektive trafik bliver et reelt alternativ. Også for dem der bor i oplandet og skal ind til de store byer, og som i dag ser busruter blive nedlagt. Et delelement kunne også være etablering af flere såkaldte parkér-og-rejs-anlæg, siger Torben Lund Kudsk.

Aftalen bakkes op af regeringen og SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet. Lovforslaget ventes at blive fremsat i efteråret.

Hvad koster bilen dig?

Er du nysgerrig på, hvad den firehjulede kommer til at koste dig det kommende år? Eller overvejer du at købe ny bil? FDM har udviklet en beregner, som kan hjælpe dig med at få overblik over dit bilbudget.

Prøv beregner