Er du klar til at betale for hver tur i din bil?

Skal bilisterne betale for hver tur i bilen? Og skal alle ture koste det samme, uanset hvor man bor? Svarene er nu på vej med et stort dansk forsøg med kørselsafgifter.

Sparegris, penge og en modelbil på et bord. En mand sidder og betaler for at køre.
FDM Mener

FDM har i årtier været stærk fortaler for kørselsafgifter. Det er mere rimeligt, at bilisterne beskattes efter, hvor, hvornår og hvor meget de kører, end som i dag, hvor man først og fremmest betaler afgift efter bilens pris.

Efter et langt tilløb kan kørselsafgifter nu være tættere på en politisk beslutning end nogensinde tidligere. Et stort dansk forsøg med kørselsafgifter er netop gået i gang, og over de næste år skal det teste, hvordan det påvirker almindelige danskeres brug af bilen, hvis hver tur koster.

Tanken er, at det skal give politikerne et bedre beslutningsgrundlag.

FDM: Nej til flere afgifter på biler

I FDM ser vi frem til resultaterne, men som tiden er gået, ser vi også nye udfordringer. Helt grundlæggende mener vi, at kørselsafgifter ikke skal lægges oven i de nuværende bilafgifter, men helt eller delvist erstatte dem.

Vi er også meget opmærksomme på, at kørselsafgifter vil ændre den måde, vi betaler bilafgifter på – både socialt og geografisk. I dag betaler alle den samme afgift, uanset om bilen købes og bruges i Herlev eller Hirtshals. Sådan vil det ikke være, hvis der indføres kørselsafgifter, der skal mindske trængslen. Den er markant større i hovedstadsområdet end i Nordjylland, hvorfor km-afgiften skulle være markant højere der.

Men er det politisk muligt at skævvride bilafgifterne så meget? Det bliver interessant at se. Et argument er, at man i f.eks. Herlev vil have langt flere alternativer til bilen end i Hirtshals i form af S-tog, busser, letbane og cykler. Men hvis flere stiller bilen og tager den kollektive trafik, vil det kræve markant større kapacitet der.

Det koster, og spørgsmålet er, hvor pengene skal komme fra. Mens biler er en netto-indtægtskilde for statskassen, er kollektiv trafik det modsatte. Faktisk betaler man som rejsende i den kollektive trafik kun omkring halvdelen af de reelle omkostninger.

Pas på den sociale balance

FDM mener, at netop gode alternativer til bilen er vigtige for dem, der ikke har råd til at betale potentielt høje kørselsafgifter. Tager man ikke hånd om det, tipper den sociale balance.

Løsningen er ikke, som især borgmestre i nogle af de største byer drømmer om, at lade kørselsafgifterne komme oven i de nuværende bilafgifter – bilisterne betaler allerede rigeligt. Det skal ikke handle om at tvinge bilister ud af bilerne, men om at lette trængslen, der hvor den er værst.

Endelig er der den grønne omstilling. Elbiler er fortsat så dyre, at de ikke kan pålægges ret mange afgifter, før salget går i stå. Men elbiler fylder lige så meget i trafikken og er skyld i lige så mange ulykker som benzin- og dieselbiler. Indføres kørselsafgifterne, før elbilerne kommer ned i pris, risikerer de derfor at bremse den grønne omstilling.

Vejen til kørselsafgifter bliver formentlig lang og ikke uden udfordringer. I sidste ende kommer det også til at handle om, hvordan afgifterne indrettes. Gøres det rigtigt, kan de være en rigtig god løsning. Gøres det forkert, kan de blive en bjørnetjeneste for bilisterne og mobiliteten. I første omgang venter vi spændt på forsøgsresultaterne.

Hold dig up to date med FDM

Få gode tilbud fra FDM og de seneste bilnyheder direkte i din mailboks

Få FDMs nyhedsbreve