Grøn fremtid for danske biler

Vi købte masser af biler i 2017. Desværre fravalgte vi i stor stil elbilerne. Der er dog stadig mange muligheder for at vælge miljøvenlige biler.

Danskernes appetit på nye biler er fortsat historisk stor. Men salget af elbiler falder.
Fotograf:

Foto

FDM
FDM Mener

Danskernes appetit på nye biler er fortsat historisk stor. Trods en relativ lang periode i efteråret med usikkerhed om de fremtidige bilafgifter, blev bilsalget i 2017 næsten lige så højt som rekordåret 2016.

Sidste år kom der næsten 222.000 nye biler på de danske veje. Det er alt andet lige positivt, da nye biler typisk er mere sikre og mere miljøvenlige end de biler, de erstatter.

Læs mere: Disse biler købte vi i 2017

Større biler er sikre biler

Det er nu tre år i træk lykkedes at få reduceret niveauet for bilafgifterne. Det betyder, at vi langsomt begynder at vælge en lidt større bil. Det er godt for trafiksikkerheden, da de større biler har langt mere af det nyeste sikkerhedsudstyr. Udstyr der ikke blot kan reducere konsekvensen af et uheld, men i mange tilfælde helt kan forhindre ulykken i at ske.

Selvom større biler typisk også er tungere end de små biler, behøver større biler ikke betyde, at brændstofforbruget øges. Det er som med sikkerhedsudstyret ofte via de større biler, at den nyeste miljøteknologi hurtigst finder vej til forbrugerne.

Læs mere: En ny normal for bilmarkedet

Det er nu tre år i træk lykkes at få reduceret niveauet for bilafgifterne. Det betyder, at danskerne langsomt begynder at vælge en lidt større bil.

Farvel el?

Én biltype har dog oplevet et markant fald i 2017: Elbilen. Sidste år blev der således kun solgt 698 elbiler, hvoraf private aftog de 114.

Efterårets reform af bilafgifterne er blevet kritiseret for at være gift for salget af elbiler. Fortællingen lyder, at mens der indfases afgifter på elbiler, så sænkes afgifterne på almindelige biler, hvilket gør elbilerne mindre attraktive.

Spørgsmålet er, om det nu også er helt så enkelt? I virkeligheden er der ingen eller kun en meget lille registreringsafgift på de fleste elbiler. Reelt er det kun én elbilproducent, der for alvor er blevet ramt af registreringsafgiften - nemlig Tesla. Men selv en Tesla har en langt, langt mindre afgift end en bil i samme klasse med forbrændingsmotor.

Sandheden om elbilerne er, at trods de fortsat har store afgiftsfordele i forhold til almindelige biler, har de endnu ikke været tilstrækkelig attraktive for den almindelige forbruger.

Læs mere: Elbiler mistede gnisten i 2017

Norge viser vejen

Ganske anderledes står det til i Norge. Når vores naboland ofte fremhæves som forgangsland, skyldes det en markant politisk satsning, hvor man med en meget stor gulerod og tilsvarende stor pisk giver forbrugeren et ’tilbud’, der er vanskeligt at afslå. I Norge betaler elbiler hverken afgift eller moms.

Bilister i elbil får også en række kontante og praktiske fordele i dagligdagen f.eks. adgang til busbaner og fritagelse for betaling af bompenge, parkering, færger mv. Og så skal man huske, at levestandarden i Norge er meget høj, hvorfor det ikke er usædvanligt, at elbilen er husstandens bil nummer to eller tre.

Hybridbilerne kommer

Vender vi igen blikket mod det danske bilmarked og nye teknologier, er alting ikke sort. Eksempelvis er salget af hybridbiler otte gange større end for fire år siden. Også salget af opladningshybrider er stigende. Sidste år blev der solgt næsten lige så mange opladningshybrider som rene elbiler. Det viser, at danskerne gerne vil vælge miljørigtigt, hvis produktet samtidigt har den brugbarhed, man behøver.

I FDMs optik er der her og nu ikke grund til panik over det stagnerende elbilsalg. I stedet bør man glæde sig over, at hybridbilerne er i vækst.

I FDMs optik er der her og nu ikke grund til panik over det stagnerende elbilsalg. I stedet bør man glæde sig over, at hybridbilerne er i vækst. Efter justering af afgiftsreglerne for elbiler sidste forår, vil elbiler i et folkeligt prisleje heller ikke foreløbig blive ramt af større afgiftsstigninger.

Som forbruger er der derfor god grund til at udforske de nye elbiler, der er på vej på markedet. Til priser, der faktisk kan konkurrere med almindelige biler i familiebilklassen, hvis ikke man har et meget stor kørselbehov.

Stadig behov for reform af  bilafgifter

Når det er sagt, mener FDM, at der stadig er behov for yderligere reform af bilafgifterne. Uanset hvordan man vender og drejer sagen, er en værdibaseret registreringsafgift ikke fremmende for den grønne omstilling.

Læs mere: Sænk og omlæg bilafgifterne

Vi er først i mål med bilafgifterne, når de er baseret på bilens egenskaber frem for dens pris, og når afgiftsniveauet ikke sættes ud fra et ønske om et skatteprovenu, men i stedet afspejler bilernes negative samfundsøkonomiske omkostninger.

Find din nye bil på FDM biler.dk