Grøn omstilling, ja tak! Men hvordan?

Den nye regering bør hurtigst muligt fortælle, hvordan vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Det kræver både handling her og nu og planer for fremtiden.

Opladning af elbil
FDM Mener

„Vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. Danmark skal (…) påtage sig det internationale lederskab for den grønne omstilling.“

Sådan lyder det i det forståelsespapir, som den nye regering baserer sit flertal på. Konkret betyder det, at vi i Danmark skal reducere vores udledning af klimagasser med 70 procent i 2030. Det er med regeringens egne ord et meget ambitiøst mål.

Læs mere: Uklar grøn fremtid for bilerne

Elbilerne har både fordele og ulemper

Løsningen på transportområdet vil først og fremmest være at udskifte den energi, bilerne i dag bruger, med en vedvarende en af slagsen. Her og nu er det elbilerne, der er i fokus.

Hvordan får vi hurtigt forbrugerne til at vælge elbiler, uden at det koster statskassen tabt provenu fra bilområdet?

Fordelene ved elbiler er mange, men udfordringerne er bestemt også til at få øje på – ikke mindst i Danmark, hvor beskatningen af biler traditionelt har været en væsentlig indtægtskilde for velfærdsstaten. 

Når vi skal køre forrest i den grønne omstilling, møder vi den udfordring, at elbiler – selv uden afgift – er markant dyrere end de biler, de skal afløse.

En særlig kommission er nedsat for at løse opgaven: Hvordan får vi hurtigt forbrugerne til at vælge elbiler, uden at det koster statskassen tabt provenu fra bilområdet? I FDM mener vi i hvert fald ikke, at svaret er endnu højere afgifter, tvang og begrænsninger. 

Behov for kloge ladebokse

Men problemstillingen er faktisk endnu mere kompliceret. For hvornår tilbydes et tilstrækkeligt udvalg af elbilmodeller, hvornår kommer prisen ned, og findes der en bæredygtig løsning på råstoffer til batterier? 

Mens vi venter på elbilerne, er der dog meget, vi kan gøre for at blive klar – f.eks. sikre, at elnettet bliver klar til flere hundrede tusind elbiler. Det kan ske, ved at elbilerne bliver en del af løsningen – ikke en del af problemet.

Et „klogt“ elnet begynder med en „klog“ ladeboks. Det er en merinvestering, som forbrugerne skal foretage her og nu, og det bør politikerne fremme og støtte.

FDM ladeboks

Støtte til fælles ladebokse

Knap halvdelen af danskerne bor i tæt-lav bebyggelse og etageejendomme, og mange uden egen p-plads. For dem er det bestemt ikke ligetil at sætte en ladeboks op. I Norge støtter staten forberedelse af fælles ladestandere i boligforeninger. Det burde vi også gøre i Danmark.

Regeringen vil hurtigst muligt indgå politiske aftaler, der sikrer tryghed for bilejerne under den grønne omstilling. FDM bidrager gerne i arbejdet med at finde løsninger. 

Læs vores store sektion om elbiler