Roadpricing vil gøre det dyrere at køre elbil

Kørselsafgifter vil gøre det dyrere at køre elbil og billigere at køre i benzinbil, viser nye beregninger fra Skatteministeriet. Det illustrerer, hvor svær en øvelse roadpricing er, mener FDM, der advarer om, at for tidlig indførsel af roadpricing kan bremse den grønne omstilling.

Trafik i Aarhus
Bilist

Det vil i mange tilfælde gøre det dyrere at køre elbil og billigere at køre benzinbil, hvis de nuværende bilafgifter erstattes af roadpricing, hvor bilisterne beskattes ud fra deres brug af bilen.

Det viser nye beregninger, som Skatteministeriet har lavet på baggrund af et spørgsmål fra Enhedslistens Henning Hyllested til skatteminister Jeppe Bruus (S).

Helt konkret vil det over fem år blive 82.000 kr. dyrere at køre i en elbil til 250.000 kr. (17.000 km årligt), mens det omvendt vil blive 22.000 kr. billigere end i dag at køre en benzinbil til samme pris, hvis man indførte roadpricing i dag.

For langt de fleste bliver det dog dyrere at være bilist i Danmark over årene uanset drivmiddel. Dog ikke for ejerne af de dyreste benzinbiler til over 700.000 kr. Afhængig af hvor meget de kører om årene, slipper de helt op til 334.000 kr. billigere med roadpricing i forhold til i dag, viser beregningerne.  

Vismænd anbefaler roadpricing

Roadpricing, eller kørselsafgifter, hvor bilisterne beskattes efter, hvor og hvornår de bruger deres bil, har fra flere sider ellers længe været et varmt ønske i stedet for som i dag, hvor bilisterne beskattes af bilens værdi.

Blandt andet har FDM gennem årene fremhævet roadpricing, som den mest ideelle måde at beskatte bilisterne på.

Også De Miljøøkonomiske Råd anbefalede i en rapport fra december sidste år en omlægning af bilafgifterne til differentierede kørselsafgifter beregnet ud fra samfundsmæssige omkostninger ved bilisme, de såkaldte eksternaliteter, som trængsel, støj, miljøpåvirkning og ulykker.

Negative påvirkninger næsten ens

Netop de beregnede eksternaliteter viser, at der samlet set kun er en lille forskel på prisen på el- og benzinbilers negative påvirkninger.

For en benzinbil der kører i byen, beløber de sig ifølge vismændene til 1,79 kr. pr. km, mens generne for en elbil ved bykørsel beløber sig til 1,65 kr. pr. km. En forskel på 14 øre.

Måske mere bemærkelsesværdigt er det, at generne for kørsel på landet er det samme som for en elbil som en benzinbil: 0,46 kr. pr. km. For en dieselbil ligger prisen ved hhv. kørsel i byen og på landet på 1,92 og 0,52 kr. pr. km.

Så meget beløber omkostningerne ved bilisme sig til pr. km 

Omkostningerne ved bilisme, de såkaldte eksternaliteter, afhænger af drivmiddel, og om man kører i byen eller på landet. Kilde: Skatteministeriet

”At der ikke er større forskel på eksternaliteterne mellem el- og benzinbiler, overrasker formentlig de fleste. Årsagen er, at de tungeste poster er ulykker og trængsel, og her er der ikke forskel på, om man kører elbil eller benzinbil. Heller ikke når det kommer til slitage på vejene, er der forskel. Det er faktisk kun, når det kommer til luftforurening og støj, at omkostningerne er lavere for elbiler og kun i byerne,” siger afdelingschef i FDM Torben Lund Kudsk.

Dyre biler slipper billigst

Skatteministeriet har med udgangspunkt i eksternaliteterne regnet på, hvad det vil koste bilisterne, hvis man indførte roadpricing i dag. Konkret har ministeriet regnet på både el- og benzinbiler til 90.000 kr., 250.000 kr., og 700.000 kr.

Regnestykkerne baserer sig på 50 procent bykørsel, og der er regnet på, hvad det vil koste bilister, der kører hhv. 5.000, 17.000 og 30.000 km om året.

Sådan er totalomkostningerne i dag og med roadpricing

Beregningerne viser forskellen på totalomkostningerne i dag og med roadpricing. Med undtagelse af de dyreste benzinbiler vil det med roadpricing samlet set blive dyrere at være bilejer. Kilde: Skatteministeriet

Helt overordnet viser tallene, at roadpricing vil medføre en stigning i totalomkostningerne for de fleste elbilejere, som i dag ikke betaler registreringsafgift. Kun for de dyreste elbiler over 700.000 kr., som i dag betaler registreringsafgift, vil en omlægning til roadpricing gøre det billigere.

Alt efter hvor meget man kører om året, kan det omvendt blive billigere at køre benzinbil til 250.000 kr. For de dyreste benzinbiler ”skønnes omlægningen at medføre en markant reduktion i totalomkostningen på op til flere hundrede tusinde kroner afhængig af ejerskabets længde,” skriver ministeriet.  

For alle biltyper gælder dog, at det over tid bliver dyrere at være bilist.

Se Skatteministeriets samlede svar og beregninger her

Kan bremse grøn omstilling

”Bilisterne skal naturligvis beskattes efter de omkostninger, der er ved bilisme. Hverken mere eller mindre. Men beregningerne fra Skatteministeriet viser også, hvor kompleks en øvelse det er at omlægge bilafgifterne til roadpricing. For de fleste vil det gøre det dyrere at køre elbil, og dermed risikerer det at bremse den grønne omstilling. Derfor vil vi i FDM heller ikke anbefale roadpricing, før elbiler er kommet så langt ned i pris, at de kan pålægges afgifter, uden at de dermed bliver for dyre for forbrugerne. I den nuværende aftale om bilafgifter er det først planen at indføre væsentlige afgifter på elbiler efter 2030,” siger Torben Lund Kudsk og tilføjer:  

”Dertil kommer, at roadpricing til personbiler i dag endnu ikke er en ’hyldevare’, men stadig er på forsøgsbasis. Man skal også være opmærksom på, at der kan være en social slagside forbundet med roadpricing. Især for dem, som kører meget i eller omkring de store byer. Til gengæld vil det blive markant billigere at være bilejer ude i landet.”

Roadpricing-forsøg på vej

For Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested kommer store dele af beregningerne som en overraskelse.

”At der ikke er større forskel på eksternaliteterne, kommer bag på mig. Det må jeg sige. Men beregningerne tager også udgangspunkt i den mest radikale udgave af roadpricing, hvor man helt har fjernet de nuværende afgifter. Det, har jeg ikke fantasi til at se, vil komme til at ske,” siger han og uddyber:

”I Enhedslisten synes vi grundlæggende, at tanken om, at bilisterne beskattes efter forbrug, er sympatisk. Men det dur selvfølgelig ikke, hvis det betyder, at det bliver billigere at køre i benzinbil. Derfor skal vi fastholde brændstofafgiften, til gengæld kan vi så lempe registreringsafgiften. En præcis model for, hvordan roadpricing skal skrues sammen, har vi ikke, men det er nødvendigt at stille på flere skruer. Har man råd til en bil til en million kroner, har man også råd til at blive beskattet derefter.”

Efter planen skal DTU og Sund & Bælt fra foråret 2023 stå i spidsen for et forsøg med roadpricing for personbiler. Forsøget omfatter omkring 2.000 bilister, som hver får 5.000 kr. til at køre for. Hvor meget, bilisterne skal betale, afhænger af, hvor og hvornår de kører. De penge, deltagerne ikke bruger, får de lov at beholde.

Selve forsøget med roadpricing ventes at vare godt et år, hvorefter det skal evalueres, og resultaterne skal bearbejdes. Der er sat 20 millioner kr. af til forsøget.

FDM har også forsøgt at få en kommentar fra skatteminister Jeppe Bruus, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Overvejer du en elbil?

Er du i tvivl om din næste bil skal køre på el, benzin eller begge dele? Som medlem af FDM kan du altid få hjælp af vores eksperter, der har den nyeste viden om biler uanset drivmiddel.

Kontakt rådgivningen