Kommune fortsætter med forkerte p-afgifter

Ingelise Kristensen betalte for sin parkering, men ramte forkert, da hun tastede sin nummerplade i p-automaten. En åbenlys sjuskefejl, som Københavns Kommune gav en afgift for. FDM hjalp med at få den annulleret i retten

Ingelise Kristensen
Medlemsnyt

En helt almindelig dansk nummerplade starter med to bogstaver efterfulgt af fem tal. På Ingelise Kristensens er et af tallene et 1-tal. Men da hun indtastede sin nummerplade på en p-automat ved Rigshospitalet i København, kom hun til at skrive bogstavet ”I” på 1-tallets plads.

Selv om hun betalte, fik hun alligevel en p-afgift, da hun ikke havde betalt for parkering til den nummerplade, der sidder på hendes bil.

”Jeg synes, det var en dybt urimelig afgift, og jeg troede egentlig, det ville være en formsag at få den annulleret. Jeg er helt med på, at der skal udstedes afgifter for at regulere parkeringen, men jeg havde betalt, og det er mangel på fleksibilitet fra kommunens side,” siger Ingelise Kristensen.

Få hjælp hos FDM

Sejr i byretten

Hun klagede to gange til Københavns Kommune, der begge gange fastholdt, at hun skulle betale. FDM hjalp hende herefter med sagen i byretten.

”Når hun ikke har parkeret sin bil et ulovligt sted, har betalt for sin parkering, og der ikke er nogen tvivl om, at hun har forsøgt at indtaste sin egen nummerplade, så giver det ikke mening, at hun skal betale en afgift. Den kombination, hun indtastede, findes slet ikke, så hun har ikke forsøgt at snyde, forklarer advokat Morten Falk Oddershede, der førte sagen og vandt på vegne af FDM-medlemmet.

Den kombination, hun indtastede, findes slet ikke, så hun har ikke forsøgt at snyde

Byretten kom frem til, at der var tale om en fejl og ikke et bevidst forsøg på at snyde. Ingelise Kristensen er glad for udfaldet, og det var en hjælp at have FDM med i byretten.

”Det er rart at have støtte i sådan en sag og ikke stå med det alene. Når man ikke er vant til at komme i en retssal, kan man godt blive beklemt ved situationen.”

Sådan risikerer du at taste forkert

Overrasket over dom

Københavns Kommune er derimod overrasket over, at det bliver gjort til kommunens fejl, at en bilist opgiver forkerte oplysninger.

"Det må anses for rimeligt, at man kan indtaste de korrekte syv cifre i p-automaten og sørge for at eftertjekke dem. Der kommer netop en kontrolside op efter indtastningen, hvor man skal godkende, at man har tastet de rette cifre. 1-tallet og I’et er placeret langt fra hinanden på tastaturet, så borgeren må have læst sin nummerplade forkert og indtastet forkerte oplysninger, siger Jes Øksnebjerg," centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

LÆS MERE: FDM vinder sag om tastefejl af tallet 0 i stedet for bogstavet O

Kommunen har tidligere tabt en lignende sag

FDM har tidligere vundet en lignende sag med bogstavet ”O” og tallet ”0” også mod Københavns Kommune.

Typiske tastefejl

FDM modtager hver uge henvendelser fra bilister, der har fået en bøde for en fejlindtastning.

De typiske fejl er:

  • Taster bogstav i stedet for tal 
  • Taster en for lang nummerplade – eksempelvis et bogstav for meget
  • Rammer taster ved siden af – og er ikke opmærksom, når de tjekker nummerpladen til sidst

Det er de to første eksempler, vi mener, der bør kunne laves en løsning for. Eksempelvis ved at lave et opslag i Motorregisteret, som kan fortælle bilisten, hvis bilen ikke findes.

"Dengang ændrede vi tastaturet, så det blev nemmere at tyde forskellen mellem bogstaver og tal. Vi mener med disse ændringer, at enhver bør kunne indtaste sin nummerplade korrekt," siger Jes Øksnebjerg.

FDM mener dog, at kommunen bør arbejde på en model, hvor man kobler systemet op på motorregisteret, så det er umuligt at indtaste nummerplader, der ikke findes, og hvor det er muligt at indtaste bl.a. udenlandske nummerplader og ønskenummerplader.

Tastaturet i p-automaterne i Københavns Kommune
Tastaturet i p-automaterne i Københavns Kommune

P-automaterne bliver ikke ændret

Men der kommer ikke til at ske ændringer af automaterne.

"Vi har forsøgt at lave et system, der er enkelt og hurtigt at betjene, uden for mange særregler og uden behov for krydstjek i andre registrer mv. Det betyder, at systemet kan håndtere alle typer af besøgende i byen, bl.a. udenlandske biler," forklarer Jes Øksnebjerg fra Københavns Kommune.

I 2016 indførte kommunen det nuværende system, hvor bilisten skal indtaste sin nummerplade og betale for parkering i stedet for at gå tilbage til bilen med en papirbillet. Der kan også betales via app.

Læs mere om parkeringsregler her