Brint baner vej for grøn omstilling

Danmark vil fremover producere mere og mere energi fra sol og vind, og dermed stiger behovet for at udjævne elproduktionens udsving. Her kan lokal dansk brintproduktion blive en vigtig brik, der samtidig baner vejen vej for flere brintbiler.

Toyota Mirai
Nyt om biler

Brintbilen er på ingen måde opgivet, og en af de bilproducenter, der venter sig rigtig meget af denne teknologi, er japanske Toyota. De har netop lanceret sin anden generation af brintbilen Mirai, og har ved samme lejlighed fortalt Motor om sin strategi inden for brintproduktion.

For Toyota er den åbenlyse fordel ved brintbilen, at den kan tankes hurtigt, at den vil om få år være billigere at producere end både hybridbiler og elbiler, og at den vil kunne benytte brint, der er fremstillet helt uden at udlede CO2. Alt sammen egenskaber, der lyder som løsningen på de udfordringer, som bilismen står overfor.

Hør podcast om brintbiler

Lyt til Frigear

Der går dog nogle år, før vi for alvor ser brintbiler på markedet. Endnu er det kun Hyundai og Toyota, der sælger brintbiler i Danmark, men både Mercedes-Benz, BMW og Honda har teknologien med i planerne for de kommende års biludvikling.

Motor har også talt med Continental, som er storleverandør af teknologi til bilindustrien. Her forventer man inden 2030 at være klar med „plug and play“-løsninger til industrien, så endnu flere bilproducenter kan købe den nødvendige teknologi til at producere brintbiler i stor skala.

Så på samme måde, som vi i disse år oplever det helt store gennembrud for batteridrevne elbiler, forventer store dele af bilindustrien, at vi vil komme til at opleve en tilsvarende bølge for brintbilen omkring år 2030. Altså om ca. 10 år.

Mirai tanker
Endnu er der kun seks brintstationer i Danmark. Her er det Motor der er ude og prøvekøre den nye Toyota Mirai med afgang fra brinttanken i Herlev ved København.

Brint hjælper samfundet

Det kan umiddelbart lyde som en dum ide, at man først tager strøm, som man benytter til at lave brint, hvorefter man tager brinten og laver til strøm. For undervejs i hele den proces mister man som altid en del af energien.

Men der er alligevel god mening i at arbejde med brint-teknologien, for den kan hjælpe med den grønne omstilling, som hele samfundet er i gang med. Problemet med vindmøller og solpaneler er, at de producerer varierende mængder af strøm på varierende tidspunkter af døgnet og året. Og i takt med at denne energiform udbygges, kan man i flere og flere tilfælde stå i en situation, hvor den aktuelle strømproduktion enten er større eller mindre end det aktuelle behov.

Det er lige præcis her, brint-teknologien kan komme ind. For brint er ikke en energikilde i sig selv, men derimod det man betegner som en energi-bærer. Man kan populært sagt gemme strøm i brint, og man kan ved behov vende processen på hovedet, så man igen kan hente strøm ud af brinten.

På den måde kan brintproduktion være med til at udligne de misforhold, der kan være mellem den grønne elproduktion og det aktuelle behov for el.

I Danmark og i Norge er der allerede nu store erfaringer i at producere brint ved hjælp af grøn strøm, hvorved brinten er skabt uden at skabe CO2.

Hyundai Nexo
Motor testede i sommeren 2019 Hyundai Nexo, der er den anden brintbil, man kan købe i Danmark. "Køreoplevelsen er imponerende, og vi kan godt begynde at glæde os til denne fremtidens teknologi," skrev vi og gav bilen 5 stjerner.

Brint til alle typer køretøjer

På samme måde som elbiler behøver ladestandere, behøver brintbiler tankstationer, hvor der kan tankes brint. Og i lighed med elbilerne oplever man også i brintverdenen det berømte „høne og æg“-paradoks: Der kommer først mange brintbiler, når der er tanke nok og vice versa.

Men her kan store lastbiler og busser, der kører på brint, være en del af løsningen. For ifølge Toyota skal der 1.000 personbiler til, før en brinttankstation kan hvile i sig selv, mens der blot skal 20 lastbiler eller busser til for at holde en enkelt brintstation beskæftiget.

Man kan altså noget hurtigere få et brintnetværk til at hænge sammen, hvis man kan introducere store køretøjer, der kører på brint. Af netop den grund arbejder Toyota i øjeblikket på at udvikle en hel serie af lastbiler og busser, der alle kan køre på brint.

Netmøde
Motor deltog i et eksklusivt Teams-møde med b.l.a. Mr. Tanaka, der er er chef for udviklingen af brintbil for Toyota. Her demonstrerer han, hvordan vægten og dermed prisen på brintbiler (FCV) og elbiler (EV) hænger sammen med rækkevidden: Jo længere rækkevidde desto større er fordelen ved brintbiler.

Priserne ventes at falde betydeligt

Motor spurgte Toyotas chef for brintbiler, Yoshikazu Tanaka, hvornår brintbiler bliver billigere end de andre teknologier på markedet. Han svarede, at man allerede i 2025 venter, at en brintbil vil være billigere at producere end en hybridbil, og at man kort efter vil opleve, at en brintbil vil være billigere at producere end en batteridreven elbil med samme rækkevidde.

De helt små elbiler vil altid være billigere at producere som almindelige batteridrevne elbiler. Men skal rækkevidden øges, møder man ret hurtigt et skæringspunkt, hvor brintbiler vil være billigere at producere end elbiler. Og skal rækkevidden være meget stor, vil brintbilernes prisfordel øges ganske meget.

Det er selve brændselscellen, der er den dyre del i en brintbil, og det er da også den, der er blevet udviklet så meget, at den nye generation af Toyota Mirai er blevet 20 procent billigere end forgængeren. Her er det særligt en reduktion i brugen af platin i selve brændselscellen, der er årsagen til den faldende pris.

Men også udformningen af selve cellerne og det forhold, at der nu produceres langt flere enheder, er med til at mindske produktionsomkostningerne. Det er denne trend, Toyota forventer vil fortsætte, så vi om få år vil stå med brintbiler, der er billigere end elbiler. Toyota har da også løftet sløret for, at der er mange flere typer af brintbiler på vej i de kommende år.

Brintbiler er i øjeblikket fritaget for registreringsafgift i Danmark.

Opladning
Det er ganske nemt at tanke en brintbil – hvis man altså kan finde en af de seks brintstationer, der er i Danmark.

Seks ladestationer i Danmark

Endnu er det lidt af en udfordring at køre i en brintbil i Europa. Men netop Danmark er faktisk et af de lande, hvor det er mindst besværligt. Det skyldes, at vi allerede har seks brintstationer fordelt over landet, og at der allerede nu ligger en plan for en udbygning af dette ladenetværk.

Prisen for at køre i en brintbil er sat til at følge prisen for en benzinbil, der kører 18 km pr. liter. En brintbil bruger ca. 0,8 kg brint for hver 100 km. Så på nuværende tidspunkt er der ingen fordele i selve brændstofudgifterne.

Men i lighed med elbiler forventer man, at driftsomkostningerne vil være mindre for en brintbil, end for en benzinbil. Toyota forventer, at selve brændselscellen vil holde i hele bilens levetid, men giver i øjeblikket dog kun en garanti på fem år eller 150.000 km på den del af bilen.

Mirai motorrum
En brintbil er egentlig blot en elbil, hvor strømmen kommer fra en brændselscelle i stedet for et batteri. I brændselscellen blandes brint med ilt fra den omgivende luft, hvorved der dannes strøm og vand. Strømmen driver elmotoren, og vandet ledes ud på vejen i form af vanddamp.

Renser luften undervejs

Som en lille krølle på historien oplyser Toyota, at man har indbygget en særlig luftrenser i den nye Mirai. Det er primært gjort for at undgå, at der kommer skadelige partikler ind i brændselscellen, når den omgivende luft skal blandes med brint for at kunne danne strøm og vand.

Men for at give ejere af en brintbil et yderligere grønt kort på hånden, har man gjort denne luftrenser mere effektiv end nødvendigt. Det betyder, at den luft, der kommer ud af en brintbil, er meget renere end den luft, der trækkes ind i bilen.

I takt med at luft trækkes ind for at forsyne brændselscellen med ilt, sørger en elektrisk ladning på et ikke-vævet stoffilter for at opsamle mikroskopiske partikler fra luften (herunder bl.a. svovldioxid (SO2), kvælstofilter (NOx) og partikler (PM 2.5). Systemet fjerner effektivt 90 til 100 procent af partiklerne mellem 0 og 2,5 mikrometer i diameter fra luften, og disse partikler opsamles i enhed, der ikke skal skiftes i hele bilens levetid.

Så på den måde fungerer den nye Mirai altså også som et kørende luftrensningsanlæg: Jo mere man kører, jo renere bliver luften. Det er da fantastisk!

Overvejer du elbil eller plugin-hybrid?

Læs FDMs el-tema