Benzin- og dieselbiler får dødsstødet – om mange år

EU har taget et afgørende skridt mod så skrappe CO2-krav, at nye biler med forbrændingsmotor ikke kan sælges i Unionen fra 2035. Men reelt er der formentlig kun elbiler til salg længe inden.

Udstødningsrør vil der ikke være på nye biler fra 2035. Formentlig heller ikke længe inden.
Nyt om biler

En æra er på vej mod enden. 160 år efter at tyskeren Nicolaus August Otto konstruerede den første anvendelige benzinmotor, vil det efter 2035 være slut med at sælge nye biler med benzin- eller dieselmotorer i Den Europæiske Union.

Den endelige dødsdato for forbrændingsmotoren i person- og varebiler er sat, efter at EU-Parlamentet har vedtaget en striks stramning af CO2-udledningen fra nye biler.

I 2025 skal udledningen pr. bil solgt være reduceret med 15 procent i forhold til 2021, i 2030 skal faldet være 50 procent, og i 2035 hedder stramningen 100 procent. Med andre ord: Biler med nogen form for forbrændingsmotor drevet af fossile brændstoffer kan fra det tidspunkt ikke længere indregistreres som nye.

Så meget skal C=2-udlledningen fra nye biler reduceres frem til 2035 i forhold til nu.
Så meget skal CO2-udledningen fra nye biler reduceres frem til 2035 i forhold til nu. 100 procent betyder, at benzin- og dieselbiler ikke kan sælges fra 2035. I 2020 var EU's CO2-grænse for nye biler 95 gram.

0 gram CO2 - fra udstødningen

Det efterlader reelt kun elbiler og brintbiler, for selv om disse to typer i dag også har et ikke ubetydeligt klimaaftryk, er det kun CO2-udledningen under kørslen, der tæller med i EU-beslutningen.

EU-Parlamentet har dermed vedtaget et forslag fra Kommissionen uden ændring, selv om der var forsøg på at bløde forslaget op, bl.a. ét der ’kun’ krævede 90 procent reduktion i 2035. Det ville have givet mulighed for at sælge en mindre andel biler med forbrændingsmotor.

Rene elbiler udgør nu ti procent af personbilsalget i EU.

Mangler endelig blåstempling

100 procent-reduktionen skal også gennem EU's Ministerråd, før det er endeligt vedtaget, men landene i unionen, inkl. dem med store bilproducenter, er indstillet på en vedtagelse.

Selv om det de facto-forbud mod benzin- og dieselbiler kan virke drastisk, er det reelt en åben dør, EU-Parlamentet nu sparker ind. Mange bilproducenter har allerede meddelt, at de forventer at slutte salget af benzin- og dieselbiler i EU i slutningen af dette årti.

I Norge, hvor de indirekte tilskud til elbiler er enorme, sker det endnu tidligere. I år udgør rene elbiler næsten 80 procent af nybilsalget i vores nordlige naboland, hvor forventningen er, at der udelukkende sælges elbiler fra 2025.

Sådan er fordelingen af bilsalget i dag i EU. Rene elbiler (BEV) udgør 10 procent, mens benzinbiler (petrol) er førende med 36 procent.
Sådan er fordelingen af bilsalget i dag i EU. Rene elbiler (BEV) udgør 10 procent, mens benzinbiler (petrol) er førende med 36 procent. Diesel er nede på knap 17 procent, hybrider (HEV) af forskellig type udgør 25 procent, mens opladningshybrider (PHEV) tager 9 procent af salget i årets første kvartal.

Bilproducenter: For tidligt

Udviklingen med elbilsalg har dog ikke forhindret den europæiske sammenslutning af bilproducenter, ACEA, i at beklage beslutningen.

Mens organisationen finder 2025- og 2030-kravene acceptable, er ACEA også bekymret over, at man allerede nu lægger sig fast på noget i næste årti og kommer med denne melding:

- ACEA opfordrer parlamentets medlemmer og EU-ministrene til at overveje alle de usikkerhedsforhold, (bil)branchen nu står over for, når den skal forberede sig på en voldsom, industriel transformation.

Det er dog ikke alle ACEA-medlemmer, der er uenige med EU-systemet. Bl.a. Volvo, Ford, Volkswagen og Mercedes-Benz er fuldt tilfreds med en kendt deadline allerede nu for 2035.

FDM: Godt med klarhed

Også FDM er tilfreds med, at der nu er kommet klarhed over, hvad forbrugerne skal køre i fremtiden.

- Det er vigtigt med et signal til markedet om, at fremtiden er emissionsfri, mens forbrugerne nu får klarhed over, at benzin- og dieselbiler endelig får en slutdato, siger chefkonsulent Ilyas Dogru.

- Det er vigtigt med signal om, at fremtiden er emissionsfri, siger chefkonsulent i FDM, Ilyas Dogru.
- Det er vigtigt med et signal om, at fremtiden er emissionsfri, siger chefkonsulent i FDM, Ilyas Dogru.

Han tilføjer:

- Nogle danske politikere har haft hede ønsker om at forbyde salget af nye benzin- og dieselbiler allerede i 2025. Men som FDM har påpeget, er det ikke muligt af hensyn til EU's indre marked. Derudover giver det ikke mening med et isoleret dansk forbud.

Det kommende EU-forbud kan dog ikke stå alene. Derfor er FDMs støtte betinget af, at ladeinfrastrukturen følger med, så skiftet til elbiler ikke bliver besværligt for forbrugerne.

Selv om EU vil indføre forbud mod salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2035, kan disse biler, der er kommet på gaden på det tidspunkt, køre videre.

 

Vil du modtage FDMs nyhedsbreve?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve, hvis du vil holde dig orienteret om bilnyheder og forbrugerhistorier om livet som bilist.

Få FDMs nyhedsbreve