Historisk bundrekord for trafikulykker

Det har aldrig været mere sikkert at færdes på vejene end i 2017, selv om trafikken stiger. De endelige tal for ulykker viser bundrekord for antal kvæstede og ulykker med personskader. Trafikdræbte blev det næstlaveste nogensinde. Men bilerne får flere buler.

Der sker færre ulykker, hvor nogen kommer til skade.
Trafik

2017 blev det mest sikre år nogensinde i den danske trafik.

Målt på både antal kvæstede og ulykker med personskade har det aldrig været mere sikker at være trafikant i Danmark.

De endelige tal fra Vejdirektoratet viser 3.143 kvæstede, og det er – lige akkurat - det laveste antal nogensinde - eller rettere siden besættelsen.

Det samme gælder antal (politiregistrerede) ulykker, hvor nogen kom til skade. Dem var der 2.789 af i 2017 – ca. 100 færre end de foregående år.

17 procent færre døde i trafikken

2017 blev også et opmuntrende år, når det gælder udviklingen i antal omkomne. 175 mistede livet i trafikken. Det er det næstbedste år i historien og 17 procent færre end 2016. Kun 2012 var bedre.

Udviklingen i trafik og dræbte siden 1930.
Antallet af trafikdræbte er dalet voldsomt siden 1970erne, selv om trafikken er mangedoblet i samme periode. Grafik: Vejdirektoratet

Dette endelige tal ligger også en del under det foreløbige tal, der blev opgivet i januar. Dengang hed antallet 182. Forskellen kan blandt andet ligge i, at selvmord og naturlig død lige inden en ulykke er trukket ud.

2017 blev også et opmuntrende år, når det gælder udviklingen i antal omkomne. 175 mistede livet i trafikken. Det er det næstbedste år i historien.

Se mere: Trafiksikkerhed i god gænge (foreløbige tal for 2017)

Det er særligt fodgængere og motorcyklister, det går bedre for.

Bedre veje og biler

- Der kan være mange forklaringer på den positive udvikling, siger lederen af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling, Marianne Foldberg Steffensen og peger blandet andet på bedre indretning af vejene og mere moderne biler.

Hun uddyber:

- Vejnettet forbedres løbende - der bygges blandt andet rundkørsler og venstresvingsbaner, fjernes faste genstande og oversigtsforhold forbedres. Derudover bidrager kampagner, daglige trafikmeldinger, løbende vedligehold af asfalten og hurtige udbedringer af skader på skilte og autoværn til trafiksikkerheden.

Se mere: Spiritusulykker på hastig retræte

Udviklingen i trafiksikkerhed

Trafikdræbte

-17 %

Tilskadekomne

-3 %

Ulykker, personskade

-3 %

Ulykker, materielskade

+5 %

 Tallene er udviklingen fra 2016 til 2017. Kilde: Vejdirektoratet

FDM: Det skal længere ned endnu

I FDM siger juridisk konsulent Dennis Lange:

- Det er glædeligt, at antallet af dræbte og tilskadekomne er faldet, men tallene er desværre stadig alt for høje,

- Derfor er det vigtigt, at arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden fortsætter, da vi alle har et ansvar for, at så få som muligt kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken, tilføjer han.

Flere buler i bilerne

På ét punkt går det ligefrem den forkerte vej: Buler i bilerne.

I otte år har der været en stigende tendens i ulykker med kun materielle skader. Dem var der 8.884 af i fjor – fem procent flere end i 2016 og hele 18 procent flere end i 2010.

Se mere: EU vil have mere sikkerhed i nye biler