Plan klar for motorvej til Hillerød

Hillerødmotorvejen er en af Danmarks slemme flaskehalse for bilisterne, da vejen slet ikke er motorvej på den nordlige del. Nu ligger der en plan for en udvidelse, som vil koste knap én mia. kr. Det kan spare trafikanterne 715.000 timer årligt.

Computerbillede af den udvidede vej.
Trafik

715.000 timer kan trafikanterne spare årligt, og den samfundsmæssige nytte vil være enorm, hvis Hillerødmotorvejen udvides til fire spor.

Vejdirektoratet har gennemført en grundig forundersøgelse (VVM) af en udbygning fra 2+1 motortrafikvej til firesporet motorvej helt til Hillerød. Det er en 13 km lang strækning.

Hver bilist vil spare i gennemsnit seks minutter ind mod København i myldretiden og det halve på andre tider. Det skyldes dels mindre trængsel, dels at fartgrænsen hæves fra 90 til 110 km/t.

Kort over strækningen.
Det er denne strækning på 13 km, der skal udvides fra 2+1 motortrafikvej til firesporet motorvej. Kort: Vejdirektoratet

Tidsbesparelsen vil komme, selv om vejen suger mere trafik til sig.

Halvering af ulykker

Derudover vil der ske en halvering af de ulykker med personskader.

På den nordlige del af Hillerødmotorvejen vil der i 2025 køre op mod 16.400 flere køretøjer om dagen end i dag. 70 procent af den stigning skyldes, at vejen bliver mere attraktiv, resten er den almindelige trafikstigning i perioden.

En bedre Hillerødmotorvej, i folkemunde kaldet Allerødmotorvejen, vil aflaste andre veje, bl.a. Kongevejen med 4.000 biler og Isterødvejen med 2.300. Også Helsingørmotorvejen får mindre trafik.

Mere trængsel tættere på Motorring 3

Projektet indeholder også et ekstra, tredje nordgående spor mellem Hillerød S og Hillerød Ø, støjskærme, tre samkørselspladser og en udvidelse af tilslutningerne.

Derimod vil udvidelsen betyde mere trængsel på den inderste del af Hillerødmotorvejen, mellem Farum og Motorring 3. Her er der allerede i dag kraftig trængsel. Trafikken stiger dog ikke helt så meget, som den ekstra trafik nordfra kunne betyde. Netop på grund af trængslen på den indre del, vil nogle bilister undlade at tage ture, evt. bruge kollektiv transport, mens andre vil tage andre ruter.

Se mere: Vækstjylland har fået sin motorvej

Udvidelsen af Hillerødmotorvejen er beregnet til at koste lige knap én mia. kr. inklusive buffer. Da mange bilister, inkl. erhvervslivet, sparer megen tid, har projektet en særdeles høj samfundsnytte. Den såkaldte interne rente er 12 procent. Hvis en rente er på mindst fire procent, anses et projekt for at være godt.

Vejdirektoratet har også undersøgt en skrabet løsning, hvor vejen udvides til en 2+2 motortrafikvej. Det vil være væsentlig billigere, knap 300 mio. kr., og den interne rente er helt oppe på 20 procent.

Men tidsbesparelsen vil ’kun’ være 240.000 timer, og der er sparet flere andre steder: Bl.a. kommer der ikke støjskærme, eller et ekstra nordgående spor ved Hillerød. Desuden bliver udvidelsen to km kortere; den vil slutte ved Herredsvejen (Hillerød C) i stedet for Isterødvejen (Hillerød V).

Desuden vil anlægsarbejdet blive væsentlig mere generende for trafikken.

Se mere: Første skridt til Hillerød- og Hærvejsmotorvej

FDM: beslut hurtigst muligt

Bro der udvides.
Der er i dag problemer med trafikafviklingen ved tilkørsel Hillerød Ø (Roskildevej). Derfor foreslår Vejdirektoratet, at broen gøres væsentlig bredere, så der er plads til flere svingbaner på broen.

- Når man kan øge trafiksikkerheden, formindske rejsetiden og projektet samtidig har en god samfundsøkonomi, bør der ikke være noget, der står i vejen for, at politikerne hurtigst muligt beslutter at igangsætte den vigtige forlængelse af Hillerødmotorvejen, siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

Han tilføjer:

- Samtidigt er det dog vigtigt, at man får løsnet den trafikprop, der allerede i dag er, hvor Hillerødmotorvejen møder Motorring 3 – et problem Vejdirektoratet allerede har udarbejdet en løsning på, og som endda kan gennemføres for relativt få midler.

Selv om det ene eller andet projekt vedtages, går der lang tid, før bilisterne får glæde af det. Hvis Folketinget vedtager udvidelsen i 2019, vil der gå et-to år med detailprojektering og med at finde entreprenører. Selve anlægsarbejdet ventes at tage fire år.

I bedste fald kan udvidelsen altså være klar i 2024-2025.

Se mere: Nødspor sparer bilisterne tid