Trafikkens spøgelser er manet i jorden

Risikoen for at møde en spøgelsesbilist på danske motorveje falder markant. Antallet af kendte spøgelsesbilister er på ti år faldet fra 200 til 81, samtidig med at der er kommet flere motorveje. I 2019 skete der slet ingen dødsulykker. Nye skilte menes at have god virkning.

Det uhyggelige syn af en spøgelsesbilist er blevet særdeles sjældent.
Trafik

Spøgelser er noget af det, man bør frygte allermindst, når man kører på danske motorveje. Langt de fleste er skræmt væk.

Risikoen for at møde en modkørende på motorvejen er mere end halveret på ti år. Sidste år blev der registreret det laveste antal spøgelsesbilister i al den tid, Vejdirektoratet har ført statistik.

81 spøgelsesbilister blev indrapporteret i 2020. Det er syv færre end i 2019 og et markant fald i forhold til 2010, hvor der blev registreret 200 spøgelsesbilister. Faldet på 60 procent er sket samtidig med, at der er kommet flere km motorvej, og motorvejstrafikken er steget markant.

Antallet af kendte spøgelsesbilister er faldet omkring 60 procent fra 2010 til 2020.
Antallet af kendte spøgelsesbilister er faldet omkring 60 procent fra 2010, hvor det var værst, til 2020. 

Og selv om situationen med en modkørende i ens egen side af motorvejen er skræmmende, er spøgelsesbilisterne skyld i meget få ulykker.

De detaljerede ulykkestal for 2020 er ikke gjort op endnu, men i 2019 var de 88 kendte spøgelsesbilister indblandet i syv ulykker. Kun én kom til skade og ingen døde.

Mange og ikke mindst lavtsiddende indkørselsforbudt-skilte menes at virke godt mod spøgelser.
Mange og ikke mindst lavtsiddende indkørselsforbudt-skilte menes at virke godt mod spøgelser. Foto: Vejdirektoratet

Alkohol og demens betyder meget

Personer med forringede orienterings- og vurderingsevne udgør en væsentlig del af de registrerede spøgelsesbilister. 60 pct. af spøgelsesbilister er i en tilstand, som påvirker deres evne til at køre bil, enten ved at være alkohol- eller stofpåvirkede eller demente.

Vejdirektoratet, som har ansvaret for næsten alle motorveje i landet, har gennem årene forsøgt mange ting, for at få det frygtede fænomen bragt ned. Bl.a. har der været forsøg med fysiske anlæg, der skar dækkene op på biler, der forsøgte at køre ind på motorvejen ad frakørselsrampen. Antallet af advarselsskilte er øget gennem årene.

Men det er formentlig en ny type skiltning, som i 2018 er opsat ved alle frakørsler, der har en stor del af æren for det faldende antal spøgelser, vurderer Vejdirektoratet. Det er indkørselsforbudt skilte, som sidder meget lavt.

Spøgelser har ofte indsnævret synsfelt

- De lavtsiddende skilte henvender sig specifikt til potentielle spøgelsesbilister og skal bremse dem, før de kører den forkerte vej ned ad frakørselsrampen, siger ingeniør i Vejdirektoratet, Rene Juhl Hollen.

- Vi ved fra studier, at påvirkede og demente trafikanter har et indsnævret synsfelt, når de sidder bag rattet, og netop den type bilister er overrepræsenterede som spøgelsesbilister.

Påvirkede og demente trafikanter har et indsnævret synsfelt, når de sidder bag rattet, og derfor menes de lavtsiddende skilte at have en god virkning.
Påvirkede og demente trafikanter har et indsnævret synsfelt, når de sidder bag rattet, og derfor menes de lavtsiddende skilte at have en god virkning. Foto: Torben Arent

I FDM deler chefkonsulent Dennis Lange glæden ved det store fald:

- Spøgelsesbilister kan føre til fatale ulykker, så det er kun glædeligt, at antallet af faldende. Lige så glædeligt er det, hvis en relativ simpel løsning som lav skiltning kan gøre en reel forskel, men det løser ikke problemet, hvis spøgelsesbilisten er vendt om på motorvejen. Der vil derfor stadig være behov for at have fokus på bekæmpelsen af spøgelsesbilister, siger Dennis Lange.

Bliv medlem og få Motor

Den største del af spøgelsesbilister kører ind på motorvejen, fordi de tager fejl af tilkørsler og frakørsler, men der er også bilister, der vender om, mens de er på selve motorvejen og dermed bliver spøgelsesbilister.

Hvis du ser en spøgelsesbilist, skal du kontakte alarmcentralen på telefon 112 hurtigst muligt.

Hvis du møder en spøgelsesbilist

Hvis du ser en spøgelsesbilist, skal du kontakte alarmcentralen på telefon 112 hurtigst muligt. Kommer spøgelsesbilisten imod dig på motorvejen, skal du holde til højre. Spøgelsesbilisten tror typisk, at hun eller han befinder sig på en tosporet landevej og vil i de fleste tilfælde holde til højre i sin retning - dvs. køre i din overhalingsbane. Undgå at overhale og sæt farten ned - men husk at tilpasse hastigheden, så medtrafikanterne ikke begynder at overhale.​ Kilde: Vejdirektoratet