København øremærker 5.000 p-pladser til elbiler og delebiler

Et flertal af politikerne i Københavns Kommune er blevet enige om at ændre 5.000 p-pladser, så de kun må benyttes af enten elbiler eller delebiler. Det er blot nogle af de tiltag i den nye budgetaftale, der er relevante for bilisterne.

København øremærker 5.000 p-pladser til elbiler og delebiler
Trafik

Fremover bliver der færre muligheder for at parkere i København, hvis din bil kører på benzin eller diesel. Til gengæld bliver det nemmere – og stadig gratis – hvis du kører i elbil eller delebil.

Det er resultatet af den budgetaftale for 2022, som et bredt flertal af politikerne i Københavns Kommunes borgerrepræsentation er blevet enige om.

4.100 af byens eksisterende pladser ændres til elbilpladser med ladeinfrastruktur og uden tidsbegrænsning. Samtidig er det fortsat gratis at parkere med elbil. Derudover omdannes 900 p-pladser til delebiler med fast stamplads.

De 5.000 pladser ændres løbende frem mod 2026.

P-plads til delebiler
Fremover skal der være 900 pladser til delebiler i København

I forbindelse med aftalen udtaler gruppeformand for Enhedslisten Karina Vestergård Madsen til kommunens hjemmeside: ”Det er fantastisk, vi er lykkedes at levere konkrete CO2-reduktioner. Vi nedsætter hastighedsgrænsen, og omdanner parkeringspladser. Vi sætter bilerne bagerst og viser, at den grønne omstilling også kan gøre byen grønnere, smukkere og sundere”.

FDM: Det meste i aftalen er godt

Ændringen af de mange p-pladser er et skridt i den rigtige retning, mener FDM.

”Det er en rigtig god idé at skabe 4.100 pladser med ladestandere. Der er stort pres på de eksisterende ladere, og hvis folk i byen skal have elbil, så er det jo en forudsætning, at de kan lade bilerne op. Det er svært i øjeblikket, og det bremser den grønne omstilling af bilparken”, siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.

Til gengæld lyder det voldsomt med 900 pladser dedikeret til delebiler.

”Det er tvivlsomt, om der kommer så stor en efterspørgsel på delebiler, at det retfærdiggør 900 pladser. Vi opfordrer til, at behovet løbende evalueres, så der ikke risikerer at være en masse ubrugte pladser, som andre ikke må parkere på”.

FDM havde gerne set flere p-pladser i København, men hæfter sig ved det positive i, at det samlede antal trods alt ikke skæres ned.

P-zoner udvides

I aftalen fremgår det også, at parkeringszonerne udvides, så pendlere ikke kan parkere bilen gratis i udkanten af byen for at tage cyklen eller bussen det sidste stykke til arbejde. Der er afsat midler til at oprette 15 parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på 3 timer.

Men det er den forkerte ved at gå, mener FDM.

”Hvis politikerne ønsker færre biler i byen og flere i den kollektive transport, så bliver de også nødt til at give bilisterne muligheder for at parkere i periferien af byen, hvorfra de kan tage bus eller tog videre mod centrum. Men med den nye aftale gør de det stik modsatte med henvisning til, at pendlere holder i vejen for beboerne i området. Men de bør i stedet finde en løsning, der hjælper både pendlere og beboere”, påpeger Dennis Lange.

Hastigshedsgrænser sættes ned
Hastighedsgrænsen er allerede i gang med at blive sat ned på udvalgte strækninger. Her på Ydre Nørrebro.

Lavere hastigheder

En tredje del af budgetaftalen, der påvirker bilisterne, er, at man sænker hastigheden for bilerne med 10 kilometer i timen på flere strækninger.

"Det vil ske på udvalgte mindre veje, og det er sådan set fint nok, så længe der ikke ændres på hovedfærdselsårerne, så fremkommeligheden forringes, siger Dennis Lange".

Budgetaftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radiale Venstre, SF, Venstre, Alternativet, Dansk Folkeparti, Frie Grønne og løsgænger Kåre Traberg Smidt.

Meld dig ind i FDM