#KV21: Parkeringspenge fosser stadig ned i kommunekasserne

Mere end halvdelen af landets kommuner har parkeringsindtægter fra bilister. Både fra p-afgifter og i nogle tilfælde også betalingsparkering. Se, hvor store indtægterne fra parkering er i din kommune.

Parkeringspenge fosser stadig ned i Kommunekasserne
Trafik

Kommunalpolitik handler i høj grad om prioritering af kronerne i kommunekas­sen. Hvordan skal pengene bru­ges? Hvilke områder skal tilgo­deses? Hvem må holde for? Her supplerer indtægter fra beta­lingsparkering og parkeringskon­trol budgettet.

#KV21
16. november skal vi stemme til kommunalvalget. Derfor sætter FDM fokus på nogle af de emner, der er relevante for bilister, bl.a. byens rum, trafik, parkering, luftforurening og ladeinfrastruktur. Følg med her på fdm.dk

FDMs årlige par­keringsundersøgelse viser, at bilisterne afleverer en pæn sjat til kommunerne. I 2020 var det sam­menlagt 885 mio. kr.

Tallet er endda ni procent lave­re end i 2019. P-vagterne kunne ikke arbejde dele af året pga. pe­riodevis nedlukning af samfundet, og der var færre biler på gaderne at kontrollere.

Antallet af afgifter faldt fra 593.373 til 424.739 i de 54 kommuner, der har parkerings­kontrol. Det er altså en nedgang på 168.634. De samlede indtægter fra parkeringskontrol faldt der­for fra 302 mio. kr. til 215 mio. kr. Til gengæld lå indtægten for be­talingsparkering uændret på 670 mio. kr. i de 25 kommuner, hvor man skal betale for at parkere.

Kommunernes samlede indtægter de seneste 5 år

Skema med tal for kommunernes samlede indtægter de seneste 5 år
Den samlede bruttoindtægt for kommunerne var hastigt på vej mod en milliard kroner, men corona knækkede kurven, der er faldet med ni procent i 2020 i forhold til året forinden.

FDM: Opret flere p-pladser

"Når vi ser på udviklingen siden vores første undersøgelse i 2014 og i alle årene derefter, er ind­tægterne steget markant. Derfor havde vi også forventet, at belø­bet havde rundet en mia. kr., men det ændrede pandemien på. Den kedelige milepæl er dog blot ud­skudt, for bilisterne vil kun kom­me til at betale endnu mere frem­over", forudser chefkonsulent i FDM Dennis Lange, der står bag undersøgelsen.

Han henviser bl.a. til, at Aar­hus Kommune har udvidet områ­det med betalingsparkering og har indført stramme regler for beboer­licenser, og at Københavns Kom­mune har varslet 15 nye p-zoner.

Bliv medlem af FDM

"Vi synes jo hellere, at kom­munerne skal sørge for at etablere flere p-pladser i stedet for at ind­føre endnu flere restriktioner på de eksisterende pladser. Restrikti­onerne viser jo netop, at behovet er der, og kommunerne kan pas­sende bruge indtægterne fra par­kering til f.eks. at bygge p-huse og i det hele taget gøre parkerings­forholdene bedre i stedet for vær­re", siger Dennis Lange.

Så meget betaler bilisterne til de enkelte kommuner

I skemaet herunder kan du se de samlede bruttoindtægter for betalingsparkering og parkeringsafgifter fordelt på kommunerne. Stjernemarkeringen angiver, at den pågældende kommune både har betalingsparkering og parkeringskontrol - kommuner uden stjerne har kun kontrol.

Oversigtsskema for bruttoindtægt på parkering fordelt på kommuner, 2021
Tallene er indsamlet hos kommunerne medio 2021.
*) Kerteminde Kommune har efter adskillige henvendelser ikke svaret FDM. Kommunen har ikke betalingsparkering, men parkeringskontrol.