Nu skal farten ned i København

Et politisk flertal har besluttet at sænke hastighedsgrænsen i det meste af København til højst 40 km/t. Den lavere fart skal mindske CO2-udledningen, give mindre støj og bedre trafiksikkerhed, lyder det. Beslutningen møder kritik fra FDM.

Trafik i København
Trafik

Bilister i landets hovedstad skal fra slutningen af året lette foden en smule fra speederen.

Et flertal i borgerrepræsentationen har nemlig vedtaget, at hastighedsgrænsen i stort set hele Københavns Kommune skal sænkes med 10 km/t. fra i dag 50 til 40 km/t. I de indre brokvarterer og i centrum ønsker man farten helt ned på 30 km/t.

Kun på såkaldte regionale veje som hovedfærdselsåren H.C. Andersens Boulevard vil det fortsat være tilladt at køre 50 km/t.

Beslutningen er en del af en forsøgsordning, hvor 16 udvalgte kommuner får lov til selv at oprette udvalgte zoner og strækninger med en hastighedsgrænse på 40 km/t. Normalt forudsætter det politiets godkendelse. Forsøget løber i tre år, hvorefter det skal evalueres.

Hvis hastighedsgrænsen skal fastsættes til 30 km/t kræver det stadig politiets godkendelse, og politiet har da også allerede anført overfor Københavns Kommune, at man ikke umiddelbart er indstillet på at godkende kommunens ønske om 30 km/t i den indre del af kommunen.

Ønsker færre biler i byen

Det er et ønske om at få færre biler i byen samt at sænke CO2-udledningen, mindske støjen og skabe en bedre trafiksikkerhed, der har fået partierne bag budgetaftalen for 2022 til at stemme for den lavere hastighedsgrænse.

”Det er helt afgørende, at vi får sænket hastigheden på vejene i København. Det bidrager til at mindske udledningen af CO2 og til at mindske luftforureningen, hvis flere vælger alternativer til bilen. Og lavere hastigheder gør det i sig selv mere sikkert at færdes i trafikken. Den samlede udledning af CO2 fra vejtrafikken har stort set ikke ændret sig de seneste ti år. Derfor er det helt nødvendigt, at vi nu tager det tunge værktøj i brug og gør det over hele byen,” udtaler teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) i en pressemeddelelse.

Kommunen har afsat knap 90 millioner kroner til blandt andet nye skilte og fartbump.

Allerede fra sidst i 2022 indføres den nye lavere hastighed i Valby, der er udset som testområde, mens projektet ventes helt udrullet i 2025.

Hastighedszoner i København
Sådan ser kortet over de nye hastighedszoner i København ud. Valby bliver første bydel, hvor hastighederne sænkes til 40 km/t. Det sker fra efteråret 2022. (Grafik: Københavns Kommune) 

Misbruger forsøg

Den lavere hastighedsgrænse møder imidlertid kritik fra FDM, som mener, at kommunen misbruger forsøgsordningen.

”Forsøgsordningen, der giver 16 kommuner øgede muligheder for at oprette 40 km/t.-zoner, sigter mod, at man udvælger afgrænsede områder, hvor der er et særligt behov, det kunne være et lukket villakvarter eller ved en skole, og der sætter hastigheden ned til 40 km/t. Det kan give god mening. Men det har aldrig været hensigten, at en kommune som København bruger ordningen til at udrulle den lavere hastighedsgrænse i praktisk talt hele kommunen og dermed de facto nedsætter den generelle hastighedsgrænse. I FDMs optik er det misbrug af forsøgsordningen. Det forventer vi, at Vejdirektoratet, der står bag forsøgsordningen, vil se nærmere på,” siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange.

Lavere fart øger CO2-udledning

Et af hovedargumenterne for at sætte hastigheden ned er at mindske udledningen af CO2. Københavns Kommune forventer, at den lavere hastighed vil reducere CO2-udledningen med 14.500 tons om året.

Men den lavere fart kan meget vel have den stik modsatte effekt.

Benzin- og dieselbiler udleder nemlig mere CO2 ved at køre 40 km/t. end ved at køre 50 km/t. og endnu mere ved 30 km/t. Det fremgår bl.a. af EU's officielle model for udledninger for vejtrafikken.

Når Københavns Kommune alligevel mener, at en lavere hastighedsgrænse vil give en CO2-besparelse, er det ud fra en forudsætning om, at hastighedsnedsættelserne vil få flere til at lade bilen stå.

”Den præmis er FDM ikke enig i. De bilister, der kører i København, gør det, fordi de har et ærinde af den ene eller anden karakter, og fordi der for dem ikke er et bedre alternativ til bilen. Derfor vil forslaget også betyde en øget CO2-udledning og ikke en mindre,” siger Dennis Lange.

I forhold til trafiksikkerheden er FDM heller ikke overbeviste om, at de lavere hastighedsgrænser vil gøre en reel forskel.

”Når man ser på de ulykker, der involverer bløde trafikanter i København, sker langt de fleste ved svingmanøvre og i forbindelse med vigepligtsforseelse altså situationer, hvor hastigheden i forvejen er lav. Her vil en lavere hastighedsgrænse i praksis ingen forskel gøre,” lyder det fra Dennis Lange som uddyber:

”Derudover vil forståelsen af et særligt behov for lav fart i udvalgte zoner med 40 km/t forsvinde, når det reelt er i hele kommunen, hvor hastighedsgrænsen sættes ned”.